Pluimveehouder

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Pluimveehouder?

Een pluimveehouder is een veehouder die pluimvee houdt om economische redenen. Pluimvee kan betrekking hebben op verschillende vormen van pluimvee zoals kippen, ganzen, duiven, kalkoenen, eenden, kwartels, emoes, parelhoenen en duiven. In de meeste gevallen zal een pluimveehouder kippen houden, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er verschillende soorten van pluimvee bestaan. Een pluimveehouder zal pluimvee houden voor het vlees en de eieren die hij of zij kan verkopen. Dieren zoals pluimvee die door de mens gehouden worden om hun producten, zoals het vlees en de eieren van pluimvee, worden ook wel nutsdieren genoemd. Onder de noemer nutsdieren vallen ook andere dieren die producten leveren die nuttig zijn voor de mens, zoals de wol van schapen, de melk van een koe en de honing van bijen. In de meeste gevallen behoort een pluimveehouderij toe tot de intensieve veehouderij, wat betrekking heeft op een niet grondgebonden veehouderij. Als een pluimveehouder toebehoort tot de intensieve veehouderij (niet grondgebonden veehouderij) spreekt men in veel gevallen ook wel van een legkippen-houderij. Binnen een legkippen-houderij worden kippen (hennen) gehouden voor de productie van eieren. Vrouwelijke kippen noemt men hennen en mannelijke kippen hanen. Een jong van een vogel zoals een kip noemt men weer een kuiken. Kippen zoals hennen, hanen en kuikens behoren toe tot de hoendervogels. Hoendervogels zijn grondvogels die op de grond of laag op de grond leven, nestelen en broeden. Een ander belangrijk kenmerk van hoendervogels is dat ze niet ver of hoog boven de grond vliegen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Pluimveehouder

Wat is het salaris en tarief van een Pluimveehouder? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Pluimveehouder in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Pluimveehouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pluimveehouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl