Rundveepedicure

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een rundveepedicure is verantwoordelijk voor de klauwverzorging van runderen, bijvoorbeeld van schapen en koeien. Een andere benaming voor een rundveepedicure is ook wel klauwverzorger. De werkzaamheden van een rundveepedicure bestaan uit klauwverzorging en/of klauw-bekapping. Als de klauwen van runderen niet verzorgd worden kunnen er diverse problemen ontstaan zoals ontstekingen aan de klauwen, die erg pijnlijk zijn voor runderen. Als een koe pijn heeft zal deze veel liggen waardoor er een vermindering van de weerstand zal ontstaan en kan de koe uiteindelijk ook ziek worden. Een klauwverzorger is dan ook erg belangrijk om aandoeningen bij runderen te voorkomen zodat ze niet ziek worden. Wanneer runderen een verminderde weerstand hebben of ziek worden zal er ook geen goed rendement meer zijn met betrekking tot het geven van melk. Verschillende klauwziekten zijn Mortellaro, Stinkpoot, Tyloom, Zoolzweer en Teen- en wondnecrose. De werkzaamheden van een rundveepedicure zijn dus erg belangrijk voor veehouders en het vee, omdat het de rundveepedicure is die zal voorkomen dat er problemen ontstaan met vee door klauwproblemen. In de meeste gevallen zal een rundveepedicure gespecialiseerd zijn in preventieve klauwverzorging en in curatieve klauwverzorging. Preventieve klauwverzorging heeft betrekking op het voorkomen van klauwproblemen door het uitvoeren van preventieve behandelingen. Curatieve klauwverzorging heeft juist betrekking op het behandelen van vee dat al een aandoening heeft. Preventieve klauwverzorging is belangrijk, omdat ziek vee de veehouder geld zal kosten. Daarnaast zal ziek vee de veehouder extra verlies opleveren door de verminderde productie. Als koeien gebruikmaken van medicijnen, zoals antibiotica mag de melkveehouder de melk niet meer aanleveren aan de melkcoöperatie. Het is dus in alle gevallen raadzaam om klauwproblemen te voorkomen.

Veehouders zoals melkveehouders hebben veel belang bij gezonde koeien en melkkoeien, omdat koeien met klauwproblemen gaan liggen waardoor ze niet meer goed eten en dus ook geen of niet genoeg melk meer geven. Naast de gezondheid van de koeien is het dus ook financieel gezien belangrijk voor boeren om een rundveepedicure of klauwverzorger in te schakelen om klauwproblemen te voorkomen. Hoe vaak koeien precies gekapt moeten worden om problemen te voorkomen is deels afhankelijk van de omstandigheden. Meestal zal dit ongeveer om de vijf tot zes maanden zijn. In de meeste gevallen zal een rundveepedicure meerdere koeien tegelijk behandelen. Meerdere koeien noemt men ook wel eens een koppel.

Verzorging hoeven rundvee

Net zoals de hoefverzorging van paarden is het dus belangrijk dat de hoeven van rundvee verzorgd worden om problemen te voorkomen. Zoogdieren die hoeven hebben noemt men ook wel hoefdieren of hoefgangers. Hoefdieren zijn in het algemeen grazende dieren die op open grasvlakte leven. Als rundveepedicure ben je met dieren werkzaam en kan het voorkomen dat je een veearts zal moeten inschakelen in overleg met de veehouder, als je problemen signaleert met het vee. Klauwproblemen zijn niet alleen nadelig voor het vee, maar ook voor de veehouder in financieel opzicht. Denk bijvoorbeeld aan hogere veeartsenkosten, de extra arbeid, het gewichtsverlies van het vee, de mogelijke vervroegde afvoer van het vee en aan de productiedaling met betrekking tot het geven van melk. Wanneer vee kreupel loopt zal vee snel gaan liggen, waardoor ze ook minder melk gaan geven.

Klauwverzorging bij melkvee:

Opleidingen tot rundveepedicure

Wie rundveepedicure of klauwenverzorger wil worden kan het beste kiezen voor de beroepsopleiding rundveepedicure, die ongeveer twaalf dagen in beslag zal nemen. Er worden over het algemeen geen bijzondere eisen gesteld met betrekking tot een vooropleiding. Tijdens deze vakopleiding leer je onder andere klauwen functioneel behandelen met mes en tang en leer je ook het herkennen van aandoeningen aan de klauw en ondervoet. Het is wel zo dat een rundveepedicure meestal ook over het rijbewijs BE moet beschikken. Een rundveepedicure zal over het algemeen gebruikmaken van een mobiele klauwverzorgingsbox. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor meer informatie ook de Vereniging voor Rundvee Pedicure.

Bedrijven waar een rundveepedicure werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een rundveepedicure of klauwverzorger aangemerkt moeten worden als ondernemer. Er zijn redelijk veel klauwverzorgers werkzaam als ondernemer. Dit neemt niet weg dat het beroep rundveepedicure of klauwverzorger ook voorkomt in loondienst. Dit is vaak het geval bij startende klauwverzorgers, die er vroeg of laat uiteindelijk voor kiezen om een eigen onderneming te starten.

Competenties rundveepedicure

De belangrijkste competentie van een rundveepedicure is de vakinhoudelijke kennis en het kunnen herkennen van klauwproblemen. Daarnaast is een rundveepedicure een soort van adviseur voor de veehouder en zal deze regelmatig contact onderhouden met veeartsen als dat nodig is. Ook hygiëne in het algemeen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Als rundveepedicure kan het ook belangrijk zijn dat je aangemerkt kan worden als echte arbeider, omdat het werken als rundveepedicure in sommige gevallen aangemerkt kan worden als zware arbeid. Algemeen belangrijke woorden zijn ondernemersvaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel, branchekennis, doorzettingsvermogen, communicatie, motivatie, samenwerken en passie. Als je als rundveepedicure werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rundveepedicure

Het arbeidsmarktperspectief als rundveepedicure is over het algemeen redelijk goed te noemen. Veehouders maken veel gebruik van klauwverzorgers, maar er is geen bijzonder zware opleiding voor het beroep nodig waardoor de concurrentie redelijk groot kan zijn. De doorgroeimogelijkheden als rundveepedicure moeten gezien worden in het starten van je eigen onderneming. Verder doorgroeimogelijkheden zijn niet zomaar aan te geven, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Over het algemeen zal een rundveepedicure niet echt te maken hebben met mogelijke doorgroeimogelijkheden anders dan het binnenhalen van meer opdrachten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris rundveepedicure

De meeste klauwenverzorger hebben niet met arbeidsvoorwaarden te maken, omdat ze werkzaam zijn als ondernemer. Een rundveepedicure of klauwenverzorger die werkzaam is in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig werkende rundveepedicure zal verdienen is niet zomaar aan te geven omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal opdrachten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Rundveepedicure

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rundveepedicure bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl