Calamiteitenreiniger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een calamiteitenreiniger is een speciaal opgeleide hulpverlener c.q. schoonmaker, die verantwoordelijk is voor calamiteitenreiniging. Calamiteitenreiniging is een breed begrip dat bijvoorbeeld betrekking heeft op schade na een brand of schade na een waterlekkage. Een calamiteitenreiniger is dus een gespecialiseerde schoonmaker, die ingezet wordt om bijvoorbeeld een huis leeg te halen, omdat de meubels en andere spullen tijdelijk ergens anders opgeslagen moeten worden. In de meeste gevallen zullen calamiteitenreinigers ook ingezet worden om de meubels en andere spullen schoon te maken, zodat ze mogelijk nog te redden zijn. Naast het schoonmaken van de meubels en andere voorwerpen is het belangrijk om de mogelijke geur te verwijderen uit meubels en andere soorten voorwerpen. Daarnaast zullen calamiteitenreinigers in de meeste gevallen verantwoordelijk zijn voor het brandschade vrij of waterschade vrij maken van een woning of andere soorten gebouwen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat calamiteitenreinigers verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van losse bouwelementen, zoals mogelijke aftimmering of plafondplaten. Ook het verwijderen van keukenblokken en vloeren zal als calamiteitenreiniger regelmatig voorkomen. Als calamiteitenreiniger kan je over het algemeen voor diverse spoedeisende zaken ingeschakeld worden, wat niet alleen bij brandschade of waterschade het geval hoeft te zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan het verwijderen van olie op een wegdek na een ongeluk, of aan het verwijderen van mogelijke asbest als een calamiteitenreiniger beschikt over de juiste opleidingen. Het beroep calamiteitenreiniger moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat het goed denkbaar is dat een calamiteitenreiniger ook gespecialiseerd is binnen bepaalde vormen van calamiteitenreiniging.

In het kort kunnen we stellen dat een calamiteitenreiniger ingezet wordt bij spoedeisende hulp, met als doel hulp te bieden en eventuele vervolgschade te verminderen of juist te voorkomen. Een calamiteitenreinigingsbedrijf zal hoofdzakelijk ingeschakeld worden door de Stichting Salvage, verzekeringsbedrijven of de brandweer om eerste hulp te bieden en om mogelijke vervolgschade te minimaliseren. Omdat calamiteitenreiniging niet gezien kan worden als reguliere schoonmaakwerkzaamheden worden er speciale bedrijven ingeschakeld, die beschikken over gespecialiseerde calamiteitenreinigers. Zoals eerder omschreven is het ook goed denkbaar dat een calamiteitenreiniging moet beschikken over aanvullende opleidingen om bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren. Denk hierbij vooral aan het verwijderen van losse asbestdeeltjes, die na een mogelijke brand vrijgekomen zijn. Dit soort werkzaamheden mag over het algemeen alleen uitgevoerd worden door bedrijven en medewerkers die beschikken over de juiste certificering. Omdat een calamiteitenreiniger ook regelmatig te maken heeft met sloopwerkzaamheden kan een calamiteitenreiniger ook gezien worden als een soort van sloper. Ook zal een calamiteitenreiniger regelmatig te maken hebben met het verhuizen van goederen.

Stichting Salvage

Stichting Salvage is een onafhankelijke organisatie die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, die door aangesloten brandverzekeraars ingeschakeld kan worden bij calamiteiten. Daarnaast kan de Stichting Salvage ingeschakeld worden door de brandweer of andere hulpdiensten. Welke hulp Stichting Salvage precies kan en zal bieden is per calamiteit verschillend, maar denk bijvoorbeeld aan het regelen van vervangende woonruimte, het regelen van vervangende bedrijfsruimte, goederen opslaan, goederen en gebouwen reinigen en het bieden van mogelijke emotionele ondersteuning. Salvage is een Engels benaming van wat redding c.q. beging betekent. Stichting Salvage werkt hoofdzakelijk samen met erkende reinigings- en reconditioneringsbedrijven. Wanneer het andere werkzaamheden betreft, zoals het eventueel stutten van woningen of het dichttimmeren van ramen en deuren, zal er doorgaans een beroep gedaan worden op een aannemersbedrijf.

Stichting Salvage actief na brand:

Opleidingen tot Calamiteitenreiniger

Wie een carrière ambieert als calamiteitenreiniger kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Allround Reiniger na Calamiteiten, binnen de facilitaire dienstverlening. De Mbo-opleiding Allround Reiniger na Calamiteiten is een uitstroomrichting van de Mbo-opleiding glazenwasser/gevelreiniger, die verschillende uitstroomrichtingen kent. Als calamiteitenreiniger is het over het algemeen niet noodzakelijk dat je beschikt over een passende Mbo-opleiding, omdat de werkzaamheden als calamiteitenreiniger eigenlijk gezien moeten worden als ongeschoolde arbeid. Dit neemt niet weg dat een calamiteitenreiniger wel diverse opleidingen moet volgen, zoals een mogelijke VCA Cursus of andere soorten veiligheidsopleiding. De werkzaamheden van een calamiteitenreiniger kunnen over het algemeen prima in de praktijk aangeleerd worden door ervaren collega's, die in dat geval gezien kunnen worden als leermeester. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een Calamiteitenreiniger werkzaam kan zijn

Een calamiteitenreiniger is doorgaans werkzaam voor erkende reinigings- en reconditioneringsbedrijven binnen de facilitaire dienstverlening. Reinigings- en reconditioneringsbedrijven zijn doorgaans gespecialiseerde schoonmaakbedrijven, die gericht zijn op speciale schoonmaakwerkzaamheden. Dit soort bedrijven kan in de meeste gevallen verschillende diensten aanbieden, die te maken hebben met calamiteitenreiniging. Zoals eerder omschreven heeft calamiteitenreiniging niet alleen betrekking op brandschade en waterschade; calamiteitenreiniging moet breder gezien worden. Het is mogelijk dat dit soort bedrijven ook werkzaam is als regulier schoonmaakbedrijf of als industrieel schoonmaker. Daarnaast kan het beroep calamiteitenreiniger betrekking hebben op ondernemers, die werkzaam zijn binnen een eigen bedrijf.

Competenties Calamiteitenreiniger

De belangrijkste competentie als calamiteitenreiniger is de algemene veiligheid, omdat je vaak met de gevolgen van brandschade te maken zal krijgen, zoals giftige rook of roet. De persoonlijke veiligheidsomstandigheden als calamiteitenreiniger zijn dan ook zeer belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat je voorzichtig om gaat met de persoonlijke spullen van andere mensen, omdat deze een grote emotionele betekenis kunnen hebben. Ook moet je als calamiteitenreiniger secuur kunnen werken, zodat na de schoonmaakwerkzaamheden er geen of zo min mogelijk brandsporen meer zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, communicatie, energie, waakzaamheid, controleren, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Calamiteitenreiniger

Als goed opgeleide calamiteitenreiniger zal het verkrijgen van een baan doorgaans geen probleem hoeven te zijn, omdat er redelijk veel bedrijven binnen deze branche actief zijn. Het is echter niet zo dat ieder schoonmaakbedrijf ook ingezet zal worden bij calamiteiten, omdat deze wel over een erkenning moeten beschikken. De doorgroeimogelijkheden als calamiteitenreiniger zijn beperkt zonder verdere vervolgopleiding. Wie wil doorgroeien als calamiteitenreiniger zal dus een vervolgopleiding moeten volgen binnen de facilitaire dienstverlening.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Calamiteitenreiniger

Een calamiteitenreiniger is doorgaans qua salaris te vergelijken met een schoonmaker en zal een salaris verdienen in loondienst tussen de 1700 en 2200 euro bruto per maand, afhankelijk van de leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. In de meeste gevallen zal een calamiteitenreiniger onder de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf vallen, waarin alle arbeidsomstandigheden en salaris geregeld zijn. Een calamiteitenreiniger kan overigens wel meer verdienen dan een reguliere schoonmaker, omdat de calamiteitenreiniger meestal onregelmatige werktijden heeft.

Mijnzzp.nl