Stadsgids

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep stadsgids
Wat doet een stadsgids
Werken als stadsgids
Werken als professionele stadsgids
Enkele werkzaamheden van een stadsgids:
Film: op pad met een stadsgids:
Film: jongste stadsgids van Nederland:
Opleidingen tot stadsgids
Bedrijven waar een stadsgids werkzaam kan zijn
Competenties stadsgids
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stadsgids
Arbeidsvoorwaarden en salaris stadsgids
Eigen bedrijf starten als Stadsgids
Boekhoudprogramma vergelijken Stadsgids

Beroep stadsgids

Een stadsgids is iemand die groepen mensen rondleidt in een bepaalde stad of dorp. De meeste tochten vinden meestal te voet plaats, maar er zijn ook stadsgidsen die de tocht per fiets, boot of bus maken. Naast achtergrondinformatie over de stad geeft een stadsgids ook culturele, historische, bijzondere of anderszins interessante informatie over de stad in kwestie en de bezienswaardigheden. Een stadsgids is gespecialiseerd in één of meerdere steden. Dit zijn vaak gemeenten met bijzondere bezienswaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan oude stadsmuren, molens, gebouwen en grachten. Omdat een relatief groot aantal toeristen geïnteresseerd is in een rondleiding door een bepaalde stad, is kennis van andere talen vaak een voorwaarde om als stadsgids door een organisatie te kunnen werken. Een stadsgids wordt bijna altijd geacht een goede tot uitstekende kennis van de Engelse taal te hebben, maar kennis van Frans en Duits is ook vaak een voorwaarde om als freelancer binnen een bepaalde organisatie te kunnen werken. Deze eis geldt niet voor een gids die geheel zelfstandig rondleidingen organiseert, maar is natuurlijk wel nuttig. Een stadsgids is geen gereglementeerd of beschermd beroep. Dit betekent dat er geen verdere regels zijn over wanneer iemand zich stadsgids mag noemen. Organisaties die een stadsgids als freelancer of als freelancer in dienst hebben, eisen vaak dat hun personeel een GiVak-diploma heeft. Na het behalen van dit diploma mag iemand zich een gekwalificeerde stadsgids noemen. En hoewel dit geen vereiste is om als stadsgids te werken, biedt deze titel meer mogelijkheden. Stadsgids zijn is geen beroep waarvoor iedereen geschikt is. Naast het hebben van feitelijke informatie over de stad is ook de manier waarop deze wordt gepresenteerd van groot belang. Veel mensen verwachten veel van de rondleiding. Omdat een stadsrondleiding met een gids staat of valt, is het een verantwoord en relatief veeleisend beroep.

Wat doet een stadsgids

Een stadsgids of dorpsgids is dus iemand die een groep mensen of een individu rond een bepaalde stad laat zien. In de meeste gevallen is het een persoon die specifieke kennis van een stad heeft. Een stadsgids weet letterlijk en figuurlijk de weg in de stad. Hij of zij geeft vaak verschillende rondleidingen in een stad. Van een professionele stadsgids mag dus een uitgebreide kennis van de stad worden verwacht. Een stadsgids kan zich ook richten op de stadsecologie. In dat geval hebben we het meestal over een ecoloog. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een geschiedkundige, archeoloog, gids, natuurgids of kunsthistoricus. Wanneer een stadsgids over veel kennis beschikt van bepaalde onderwerpen dan is hij of zij ook aan te merken als educatief medewerker. Vanzelfsprekend kunnen de inhoudelijke werkzaamheden van een stadsgids per gemeente verschillen. Daarnaast zijn lang niet alle stadsgidsen fulltime werkzaam als gids. Vaak gaat het om georganiseerde rondleidingen waarvoor eerst een afspraak gemaakt moet worden.

Werken als stadsgids

Op een leuke manier kunnen vertellen over de stad en historische bezienswaardigheden is iets waar een stadsgids gepassioneerd over moet zijn. Van een professionele stadsgids wordt meestal verwacht dat hij of zij één of meerdere vreemde talen spreekt. Zo kan de stadsgids ook buitenlandse toeristen rondleiden. Het beroep stadsgids is zowel hobbymatig als professioneel uit te voeren. Maar dit betekent niet dat een hobbymatige stadsgids minder professioneel hoeft te zijn. Dit hangt volledig af van de specifieke kennis als stadsgids. Lang niet alle instellingen en andere organisaties kunnen het zich veroorloven om professionele stadsgidsen aan te stellen. Een stadsgids kan ook bijzondere bezienswaardigheden bezoeken, zoals een oude molen of klompenfabriek.

Werken als professionele stadsgids

Stadsgidsen hebben vaak geen vast dienstverband met een organisatie, dus hun inkomen is volledig afhankelijk van het enthousiasme op dat moment. Het aantal opdrachten dat een stadsgids heeft, varieert per tijd van het jaar en per locatie. Er zijn steden waar het hele jaar door veel animo is voor rondleidingen, maar er zijn ook steden die slechts gedurende een bepaalde periode van het jaar populair zijn. Buiten dit seizoen is het aantal rondleidingen vaak zeer beperkt. Vaak werkt een stadsgids ergens anders buiten het seizoen.

Enkele werkzaamheden van een stadsgids:

 • Het beantwoorden van vragen over de rondleiding.
 • Het controleren van de tickets (toegangsbewijs).
 • Het distribueren en inzamelen van audioapparatuur.
 • Het rondleiden van bezoekers.
 • Het opvangen van toeristen.
 • Het rondleiden van bezoekers of toeristen.
 • Uitdelen van educatief materiaal.
 • Vertellen over de stad.
 • Het vertellen over de stad.
 • Het interessant en boeiend kunnen vertellen van historische bezienswaardigheden.
 • Het boeiend kunnen vertellen over toeristische interessante bezienswaardigheden.

Film: op pad met een stadsgids:

Film: jongste stadsgids van Nederland:

Opleidingen tot stadsgids

Er zijn geen specifieke opleidingen voor het beroep van stadsgids. Het type opleiding dat een stadsgids moet hebben kan per stadsgids verschillen. Dit komt meestal omdat een stadsgids in verschillende branches kan werken. En dit verschilt ook per gemeente. Nederlandse gidsenorganisaties die een stadsgids als freelancer in dienst hebben, eisen vaak dat hun medewerkers een 'GIVAK'-diploma hebben. Na het behalen van dit diploma mag iemand zich een gediplomeerde stadsgids noemen. En hoewel dit geen vereiste is om als stadsgids te werken, biedt deze titel meer mogelijkheden. Er bestaan cursussen voor mensen die willen gaan werken als stadsgids. Deze cursussen zijn over vaak gericht op het leren vertellen over historische en toeristische interessante bezienswaardigheden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar een opleiding kan worden gevolgd. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als zzp stadsgids, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een stadsgids werkzaam kan zijn

Een stadsgids kan voor verschillende soorten bedrijven of instellingen werken. Hij of zij kan ook voor een gemeente werken als ambtenaar of als vrijwilliger. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het werken voor een toeristische organisatie. Een stadsgids kan op verschillende manieren werken. Er is echter een groot verschil tussen een hobby stadsgids en een professionele stadsgids. Zeker wanneer een stadsgids voor een organisatie of bedrijf werkt, doet hij of zij dat vaak als freelancer. Als iemand al lang in een bepaalde stad of gemeente woont, kan hij of zij ook als ervaringsdeskundige aan de slag gaan als stadsgids.

Competenties stadsgids

De competenties waarover een stadsgids enorm kan verschillen. Daarom is het niet mogelijk om eenduidig te beschrijven welke competenties een stadsgids zou moeten hebben. Ook kunnen de competenties per gemeente enorm verschillen. Veel oude gebouwen, werven of grachten vereisen vaak ook kennis van architectuur, bouwkunde of archeologie. Bij hof wandelingen met oude tuinen is wellicht botanische kennis belangrijk. In alle gevallen is het belangrijk dat een stadsgids over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt. Daarnaast moet een stadsgids communicatief en sociaal vaardig te zijn. Ook passie en inspiratie kunnen gezien worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn informeren, motiveren, uitleggen, talenkennis, educatie, interesse, leergierigheid, plannen, organiseren en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stadsgids

Het arbeidsmarktperspectief als stadsgids is natuurlijk lastig aan te geven, omdat dit per branche nogal verschillend kan zijn en ook sterk afhankelijk zal zijn van het opleidingsniveau of kennisniveau. Er zijn zeer veel stadsgidsen werkzaam, maar omdat een stadsgids over specifieke kennis moet beschikken, kan het verkrijgen van werk lastig zijn. Daarnaast zijn er veel bedrijven of instellingen die oud-medewerkers aanstellen als stadsgids. Er zijn geen echte doorgroeimogelijkheden als stadsgids te benoemen. Een stadsgids is zo'n specifiek beroep dat het moeilijk is om uit te groeien tot een vergelijkbare functie. Een stadsgids kan in meerdere steden rondleidingen geven, maar dat is vaak niet het geval. Hoe wordt u stadsgids? Givak' is de naam van het diploma van de gids, maar het behalen van dit diploma is strikt genomen geen voorwaarde om als stadsgids te kunnen werken. In sommige gevallen is het echter wel aan te raden om dit diploma te behalen, namelijk als een stadsgids voor een reisorganisatie wil werken. Vaak geeft de reisorganisatie de voorkeur aan stadsgidsen die in het bezit zijn van dit 'GIVAK' diploma. In sommige gevallen zijn de reisorganisaties zelfs verplicht om hun rondleidingen te laten verzorgen door stadsgids die gediplomeerd is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stadsgids

Een salaris is niet van toepassing voor een stadsgids die als vrijwilliger werkt. Het beroep van stadsgids komt in alle branches op verschillende manieren voor en het is daarom niet mogelijk om directe arbeidsvoorwaarden te geven, omdat die te verschillend zullen zijn. Een stadsgids kan op verschillende manieren een vergoeding krijgen, zoals een vast salaris of een vergoeding per rondleiding, afhankelijk van waar de stadsgids precies werkt. Een stadsgids kan echter ook als hobby werkzaam zijn en pas na de rondleiding een fooi krijgen. Een stadsgids die voltijds voor een bedrijf of instelling werkt, verdient meestal een salaris tussen 1700 en 2400 euro bruto per maand. Dit is volledig afhankelijk van leeftijd, opleiding en verdere verantwoordelijkheden. Vaak werkt een stadsgids alleen in de zomermaanden. In de andere maanden zal hij of zij op een andere manier inkomsten moeten genereren. Er zijn ook stadsgidsen die op freelancebasis werken en zich verhuren aan reisbureaus. In dat geval bepaalt hij of zij zelf het tarief dat hij of zij als ondernemer verdient.

Eigen bedrijf starten als Stadsgids

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Stadsgids, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Stadsgids

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stadsgids bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Stadsgids.

Mijnzzp.nl