Molenaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een molenaar is een ambachtsman die gebruikmaakt van een molen om een bepaald proces te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het vermalen van graan tot meel (korenmolen), het zagen van hout (zaagmolen) en aan het verplaatsen van water (poldermolen). Het beroep molenaar komt tegenwoordig professioneel bijna niet meer voor. De meeste molenaars zijn tegenwoordig werkzaam als vrijwilliger. In het verleden waren molens belangrijk voor de bevolking en had bijna ieder dorp wel een molen, die meestal graan tot meel maalde om brood te kunnen bakken. Het aantal molens in Nederland is tegenwoordig een stuk lager dan vroeger. In Nederland staan nu nog ongeveer twaalfhonderd molens. Rond het jaar negentienhonderd waren dit er tienduizend. Na het uitvinden van de stoommotor, dieselmotor en de elektromotor waren windmolens niet meer nodig en nam het aantal snel af. De meeste molenaars van tegenwoordig zijn geen eigenaar meer van de molen. Tegenwoordig zijn gemeentes of stichtingen meestal de eigenaar van een molen. Zij zorgen ook voor het onderhoud van de molens. Omdat het belangrijk is dat een molen regelmatig draait zijn er tegenwoordig goed opgeleide molenaars die deze taak op zich nemen. De meeste overgebleven windmolens draaien minimaal een keer per week. Molens worden niet meer gebruikt om economische redenen. Ze worden eerder educatief gebruikt, zodat een belangrijk stuk geschiedenis van Nederland niet verloren gaat. De vrijwillige molenaar kan de molen alleen gebruik als er voldoende wind staat. Als dit niet het geval is zal de molenaar andere werkzaamheden uitvoeren, zoals onderhoud aan de molen. Omdat het onderhouden en laten draaien van molens veel geld kost zijn er tegenwoordig diverse belangenverenigingen en sponsors, die de resterende molens een warm hard toedragen, en daarom geld en kennis te beschikken stellen voor het behoud van de molens.

Een molenaar is dus een ambachtsman en/of arbeider, die verantwoordelijk is voor het onderhouden en laten draaien van een molen. De meeste molens vallen tegenwoordig onder de monumentenzorg en zijn geen particulier eigendom meer. Deze molens worden tegenwoordig gezien als belangrijk cultureel erfgoed. Ze vertegenwoordigen daarom een grote waarde. Zoals eerder omschreven worden de meeste molens tegenwoordig niet meer gebruikt om economische redenen. In het verleden was dit wel het geval. Denk bijvoorbeeld aan bakkers, die sterk afhankelijk waren van molenaars om aan meel te kunnen komen. Ook bouwvakkers waren in het verleden sterk afhankelijk van molenaars om hout te kunnen zagen. Daarnaast werden molens ingezet om water te kunnen verplaatsen. Het zijn de poldermolens geweest, die alle polders in vroegere dagen drooggelegd hebben (en hielden) door het verplaatsen van water. De poldermolen was de enige molen die niet gebruikt werd voor productieprocessen. Poldermolens waren eigendom van een waterschap om de bevolking te kunnen beschermen tegen water. Als molenaar was het ook heel belangrijk dat je kennis had van het weer, omdat molens alleen veilig gebruikt kunnen worden tijdens de juiste weersomstandigheden. Een molen die op hol slaat door te harde wind kan in het ergste geval in brand vliegen.

Werken als molenaar

Tegenwoordig moeten de meeste molenaars aangemerkt worden als vrijwilliger, die molens bedienen en onderhouden uit geschiedkundig oogpunt. Daarnaast kunnen de meeste molenaars aangemerkt worden als educatief medewerker, die andere mensen precies laten zien hoe een molen eigenlijk werkt. Het worden van molenaar is tegenwoordig niet makkelijk, omdat een molenaar over een gedegen opleiding moet beschikken. Ook moet een molenaar over veel passie en motivatie beschikken om in aanmerking te kunnen komen van een eigen molen als beheerder. Ook moet een molenaar over een goede fysieke conditie beschikken, omdat het werken als molenaar redelijk zwaar is. Denk bijvoorbeeld aan het bevestigen van alle zeilen op de wieken, zodat de molen kan draaien. Hiervoor kan het nodig zijn dat de molenaar in de wieken zal klimmen. Ook technisch inzicht mag als molenaar niet ontbreken, omdat molenaars ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van gebruikelijk onderhoud aan de molen.

Beroep Molenaar:

Zo werkt een molen:

Opleiding tot molenaar

Er zijn vandaag de dag diverse opleidingsmogelijkheden voor het beroep molenaar, zoals bij het gilde van Vrijwillige Molenaars en het Gild Fryske Mounders. De opleiding tot molenaar zal doorgaans twee jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding zal je regelmatig stage lopen op verschillende molens en na de opleiding moet je nog een examen afleggen, zodat je opgenomen kan worden als molenaar en je een getuigschrift ontvangt van de Hollandsche Molen. Er is ook een website te vinden waar alle molens in Nederland zijn opgenomen. Zoals eerder omschreven komt het beroep molenaar eigenlijk alleen nog voor als vrijwilliger en niet beroepsmatig meer. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een molenaar werkzaam kan zijn

Een molenaar moet tegenwoordig in de meeste gevallen aangemerkt worden als vrijwilliger, die uit passie een molen zal bedienen. In vroegere dagen moesten de meeste molenaars aangemerkt worden als ondernemer. Een uitzondering hierop waren de molenaars die een poldermolen bedienden. Deze molenaars werkten meestal als ambtenaar voor een waterschap. Binnen Nederland komen bijna geen zelfstandige molenaars meer voor, op enkele uitzonderingen na.

Bijzondere vermelding branche hobby

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris als molenaar zijn verder niet van toepassing op de branche hobby, zoals wij dat in alle andere branches wel hebben opgenomen. Voor meer specifieke informatie over beroepen verzoeken wij u bij de beroepen te kijken. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Mijnzzp.nl