Molenaar

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Molenaar?

Een molenaar is een ambachtsman die gebruik maakt van een molen om een bepaald proces te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het vermalen van graan tot meel (korenmolen), het zagen van hout (zaagmolen) en aan het verplaatsen van water (poldermolen). Het beroep molenaar komt tegenwoordig professioneel bijna niet meer voor. De meeste molenaars zijn tegenwoordig werkzaam als vrijwilliger. In het verleden waren molens belangrijk voor de bevolking en had bijna ieder dorp wel een molen, die meestal graan tot meel maalde om brood te kunnen bakken. Het aantal molens in Nederland is tegenwoordig een stuk lager dan vroeger. In Nederland staan nu nog ongeveer twaalfhonderd molens. Rond het jaar negentienhonderd waren dit er tienduizend. Na het uitvinden van de stoommotor, dieselmotor en de elektromotor waren windmolens niet meer nodig en nam het aantal snel af. De meeste molenaars van tegenwoordig zijn geen eigenaar meer van de molen. Tegenwoordig zijn gemeentes of stichtingen meestal de eigenaar van een molen. Zij zorgen ook voor het onderhoud van de molens. Omdat het belangrijk is dat een molen regelmatig draait zijn er tegenwoordig goed opgeleide molenaars die deze taak op zich nemen. De meeste overgebleven windmolens draaien minimaal een keer per week. Molens worden niet meer gebruikt om economische redenen. Ze worden eerder educatief gebruikt, zodat een belangrijk stuk geschiedenis van Nederland niet verloren gaat. De vrijwillige molenaar kan de molen alleen gebruik als er voldoende wind staat. Als dit niet het geval is zal de molenaar andere werkzaamheden uitvoeren, zoals onderhoud aan de molen. Omdat het onderhouden en laten draaien van molens veel geld kost zijn er tegenwoordig diverse belangenverenigingen en sponsors, die de resterende molens een warm hard toedragen, en daarom geld en kennis ter beschikken stellen voor het behoud van de molens.

Lees verder...


Mijnzzp.nl