Zeeman

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Zeeman?

Een zeeman is een persoon die beroepsmatig op de zeevaart vaart of heeft gevaren. De benaming zeeman is op allerlei functies van toepassing. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een zeeman een kapiteinsfunctie heeft op een containerschip. Zo is het ook mogelijk dat een zeeman een maritieme functie als officier uitoefent of als matroos of bootsman werkzaam is. Ook zeevissers en scheepswerktuigkundigen zijn net als baggermeesters aan te merken als zeeman. Het gaat doorgaans wel om zeevaarders die op de grote vaart werkzaam zijn en niet om bijvoorbeeld stuurmannen op een catamaran boot. De grote vaart heeft betrekking op schepen die over de oceaan varen en grote reizen maken. Dat is wat anders dan bijvoorbeeld kustvaart waarbij schepen in de buurt van de kust reizen om een korte oversteek te maken, zoals van Nederland naar Engeland. Een zeeman heeft een baan op zee en kan zowel werkzaam zijn aan boord van een tanker, vrachtschip of cruiseschip. De taken van een zeeman variëren en zijn afhankelijk van de specifieke invulling van de functie. Een zeeman als kapitein heeft bijvoorbeeld een grote verantwoordelijkheid en heeft de leiding over het schip. Bovendien is deze zeeman verantwoordelijk voor de vracht net als voor het personeelsbeleid, documenten, navigatie en certificaten. Een zeeman als matroos heeft weer andere werkzaamheden net als een stuurman of bootsman. De zeevaart is een veelomvattend begrip en heeft vaak betrekking op het vervoeren van goederen. Het gaat daarbij om allerlei producten, variërend van voedsel tot grondstoffen en van meubels tot schoenen. Tegenwoordig zijn schepen hightech uitgevoerd en vormen zeemannen in allerlei functies een team ofwel de bemanning van het schip.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Zeeman

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zeeman bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl