Elektrotechnicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een elektrotechnicus is een specialist die werkzaam zijn binnen de elektrotechniek. Alle vaklieden die werkzaam zijn binnen de elektrotechniek noemt men elektrotechnici, ondanks dat ze verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Een elektrotechnicus heeft dus een opleiding in de elektrotechniek gedaan, wat betrekking kan hebben op verschillende opleidingen en opleidingsniveaus, zoals op Mbo-niveau, op Hbo-niveau en op universitair niveau. Als een elektrotechnicus beschikt over een universitaire studie zal dit betrekking hebben op een technische studie. Over het algemeen zal een elektrotechnicus te maken hebben met installaties op elektrotechnisch en besturingstechnisch gebied. De inhoudelijke werkzaamheden van een elektrotechnicus zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het opleidingsniveau. Het opbouwen en/of onderhouden van elektrotechnische systemen kan niet zomaar vergeleken worden met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek als elektrotechnicus. Als een elektrotechnicus beschikt over een hbo-opleiding en/of universitaire studie kan er ook sprake zijn van andere benamingen, zoals de benaming werktuigbouwkundige of elektrotechnisch ingenieur. Op Mbo-niveau zal er eerder sprake zijn van de benaming elektricien of de benaming monteur elektrotechnische installatie. Al deze verschillende vaklieden en wetenschappers hebben zich wel gespecialiseerd binnen de elektrotechniek. In veel gevallen zal een elektrotechnicus werkzaam zijn voor installatiebedrijven of werkzaam zijn voor een ingenieursbureau, die zich richten op de elektrotechniek. Het beroep elektrotechnicus moet verder dus heel algemeen gezien worden, omdat een elektrotechnicus op verschillende niveaus werkzaam kan zijn. In de meeste gevallen zullen er andere benamingen gebruikt worden om aan te geven op welk niveau een elektrotechnicus precies werkzaam is.

Een elektrotechnicus is een technicus binnen de technische discipline elektriciteit en elektromagnetische velden, dat men in zijn geheel weer de elektrotechniek noemt. Elektrotechniek in zijn algemeenheid is een technische wetenschap dat betrekking heeft op alles wat met elektriciteit en elektromagnetisme te maken heeft. Denk hierbij aan elektrische installaties voor gebouwen, aan elektrische televisie componenten, aan elektrische distributienetwerken en bijvoorbeeld aan elektrische meet- en regeltechnieken. Elektrotechniek komt op veel manieren voor, van kleine toepassingen tot zeer grote toepassingen. Afhankelijk van de genoten opleidingen en/of studies kan een elektrotechnicus verschillende benamingen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een elektrotechnicus die beschikt over een hbo-opleiding of een universitaire studie. Deze elektrotechnicus zal zich geen elektrotechnicus maar eerder werktuigbouwkundige of bijvoorbeeld elektrotechnisch ingenieur noemen. De werkzaamheden van een Hbo-opgeleide of universitair opgeleide elektrotechnicus kunnen niet zomaar vergeleken worden met een Mbo-opgeleide elektrotechnicus.

Werken als werktuigbouwkundige

Ondanks dat de benaming werktuigbouwkundige over het algemeen voorbehouden is aan minimaal Hbo-opgeleide elektrotechnici, kent men binnen de elektrotechniek ook weer opleidingen voor specifieke beroepen binnen de elektrotechniek die juist wel de benaming werktuigkundige gebruiken, zoals het beroep scheepswerktuigkundige op Mbo-niveau vier. Als iemand binnen de elektrotechniek niet beschikt over een Mbo-opleiding niveau vier spreekt men meestal weer van een elektromonteur scheepsinstallaties en niet van een scheepswerktuigkundige. Elektrotechnicus moet dus gezien worden als een algemene benaming voor vaklieden die werkzaam zijn binnen de elektrotechniek, omdat het om uiteenlopende soorten beroepen kan gaan op verschillende niveaus. Afhankelijk van het opleidingsniveau zullen de werkzaamheden ook verschillend zijn. Over het algemeen zal een elektrotechnicus ook regelmatig te maken hebben met automatisering.

Elektrotechnische installaties utiliteit:

Opleidingen tot elektrotechnicus

Het beroep elektrotechnicus is te algemeen om een specifieke opleiding te benoemen, omdat er veel uiteenlopende soorten beroepen mogelijk zijn als elektrotechnicus op verschillende niveaus. Het beroep elektrotechnicus kan voorkomen op Mbo-niveau, hbo-niveau en op universitair niveau. Daarnaast kan een elektrotechnicus verschillende benamingen gebruiken afhankelijk van de genoten opleidingen en/of studies. Zie voor mogelijke opleidingen de meer specifieke beroepen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een elektrotechnicus werkzaam kan zijn

Een elektrotechnicus kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn afhankelijk van het opleidingsniveau. Op Mbo-niveau zal een elektrotechnicus over het algemeen werkzaam zijn als elektricien binnen de utiliteitsbouw, de scheepvaart of de industrie. Daarnaast kan een elektrotechnicus op Mbo-niveau in sommige gevallen aangemerkt worden als servicemonteur ICT. Op Hbo-niveau en op universitair niveau zal een elektrotechnicus over het algemeen voor de grotere aannemers of ingenieursbureaus werkzaam zijn. In het laatste geval kan een elektrotechnicus ook aangemerkt worden als elektrotechnisch ingenieur. Eigenlijk kan een elektrotechnicus wel werkzaam zijn binnen alle denkbare branches die te maken hebben met elektrotechniek.

Competenties elektrotechnicus

De belangrijkste competentie is dat een elektrotechnicus aangemerkt kan worden als allround technicus. Daarnaast zal een elektrotechnicus in veel gevallen aangemerkt moeten kunnen worden als monteur. Dit kan wel verschillen per opleidingsniveau, omdat Hbo- en universitaire elektrotechnici over het algemeen minder te maken hebben met montagewerkzaamheden. Als een elektrotechnicus werkzaam is op universitair niveau kunnen ook onderzoeksvaardigheden aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere algemene belangrijke competentie van een elektrotechnicus is innovatie, omdat modernisering belangrijk is binnen de elektrotechniek. Omdat een elektrotechnicus in de meeste gevallen te maken heeft met diverse collega's en opdrachtgevers kan communicatie in het algemeen gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden als elektrotechnicus zijn veiligheid, kennis, zelfstandigheid, samenwerken, plannen, organiseren, controleren, visie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als elektrotechnicus

Het arbeidsmarktperspectief als elektrotechnicus is los van de verschillende opleidingen en studies goed te noemen. Een elektrotechnicus is in alle gevallen technisch personeel waar grote vraag naar is. Een goed opgeleide elektrotechnicus zal over het algemeen geen enkele moeite hebben met het vinden van werk. De doorgroeimogelijkheden als elektrotechnicus zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze ook weer geheel afhankelijk zijn van de soort elektrotechnicus.

Arbeidsvoorwaarden en salaris elektrotechnicus

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als elektrotechnicus, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een elektrotechnicus zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris binnen dit beroep is zeker denkbaar als je beschikt over veel verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Elektrotechnicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Elektrotechnicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl