Bestekschrijver

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Bestekschrijver?

Een bestekschrijver is een bouwkundige die verantwoordelijk is voor het opstellen of schrijven van een bestek. Een bestek is een speciaal document binnen de bouwkunde dat diverse informatie kan bevatten, zoals voorwaarden, tekeningen, werkzaamheden, bouwtijd, opleverdatum en kwaliteitseisen. Al deze gegevens worden uitgebreid opgenomen in het bestek zodat gebruikers, zoals aannemers, precies weten wat ze moeten doen en hoe ze bepaalde werkzaamheden moeten uitvoeren. In het bestek kan bijvoorbeeld opgenomen worden hoe een bepaalde dakconstructie uitgevoerd moet worden en welke garantietermijn van toepassing is op de dakconstructie als de werkzaamheden volgens het bestek uitgevoerd zijn. Een bestekschrijver werkt over het algemeen veel samen met architecten, adviesbureaus en opdrachtgevers. In het kort kunnen we een bouwkundig bestek het beste omschrijven als speciaal boekwerk waarbinnen alle uitvoeringsvoorwaarden met betrekking tot het bouwwerk zijn opgenomen. Het bestek is erg belangrijk, omdat binnen bouwtekeningen niet alle belangrijke gegevens opgenomen kunnen worden. Een bestek is dan ook een belangrijke aanvulling voor aannemers en werknemers die bouwwerkzaamheden uitvoeren. Binnen een bestek kan werkelijk van alles opgenomen worden, zoals juridische voorwaarden, technische bepalingen en welke soort schroeven dat een aannemer behoort te gebruiken. Een bestek is over het algemeen alleen van toepassing op de grotere bouwwerkzaamheden die complex van omvang zijn. Als het een kleinere verbouwing betreft, is het niet noodzakelijk om gebruik te maken van een bestekboek. Het bestekboek kan ook belangrijk zijn voor de opdrachtgever om te kunnen controleren of alle werkzaamheden volgens de gemaakt afspraken uitgevoerd zijn.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Bestekschrijver

Wat is het salaris en tarief van een Bestekschrijver? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Bestekschrijver in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bestekschrijver

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bestekschrijver bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl