Landschapsarchitect

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep landschapsarchitect
Werken als landschapsarchitect
Werkzaamheden landschapsarchitect
Film: Studie landschapsarchitect:
Opleidingen tot landschapsarchitect
Bedrijven waar een landschapsarchitect werkzaam kan zijn
Competenties landschapsarchitect
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als landschapsarchitect
Arbeidsvoorwaarden en salaris landschapsarchitect
Eigen bedrijf starten als Landschapsarchitect
Boekhoudprogramma vergelijken Landschapsarchitect

Beroep landschapsarchitect

Een landschapsarchitect is een architect die zich gespecialiseerd heeft in landschapsarchitectuur. Landschapsarchitectuur heeft betrekking op het ontwerpen, plannen, vormgeven en omvormen van onbebouwde gebieden. Landschapsarchitectuur heeft niet alleen betrekking op grote landschappen, maar op alle landschappen, zoals parken, openbare ruimten, tuinen, recreatieterreinen en sportvelden. Een landschapsarchitect ontwerpt dan ook de inrichting van verschillende soorten terreinen, die niet bebouwd zijn. Deze terreinen worden door de landschapsarchitect volledig ingericht met bijvoorbeeld bomen, planten, vijvers en paden. Openbare terreinen hebben een andere functie dan bijvoorbeeld privétuinen. Ze moeten dan ook aan veel meer eisen voldoen, zoals ecologische en sociale aspecten en regels over de leefomgeving. De werkzaamheden van een landschapsarchitect gaan dus veel verder dan alleen het ontwerpen en aanleggen van tuinen en/of parken. Als landschapsarchitect heb je bijvoorbeeld ook te maken met ruimtelijke ordening. Landschapsarchitectuur heeft dus betrekking op openbare ruimtes, waar wij allemaal van kunnen genieten. Als landschapsarchitect heb je niet alleen te maken met parken, maar met alle openbare ruimtes, die ook voorzien kunnen zijn van bebouwing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woonwijken, havens en aan industrieterreinen. Als landschapsarchitect werk je over het algemeen veel samen met andere belanghebbenden, zoals planologen en gemeentes. Het is de landschapsarchitect, die zijn visie weergeeft en het zijn de planologen, die de visie proberen in te passen. Dit is meestal een samenspel tussen de landschapsarchitect, planologen en de gemeente. Het beroep landschapsarchitect betreft een beschermende titel, net zo als het geval is bij reguliere architecten en tuinarchitecten. Met andere woorden mag niet iedereen zich zomaar uitgeven voor landschapsarchitect of andere soorten architect.

Werken als landschapsarchitect

Landschapsarchitectuur is een breed vakgebied, waarbinnen niet alleen vormgeving een belangrijke rol speelt. Landschapsarchitectuur heeft ook betrekking op ecologie, geografie en hydrologie. Als landschapsarchitect ben je dan ook niet alleen een vormgever, maar ook een onderzoeker en/of wetenschapper. Als landschapsarchitect zal je ook over natuurkennis moeten beschikken. Hoe deze kennis precies wordt toegepast kan per opdracht verschillen. Belangrijke elementen hierbinnen zijn het soort landschap, het gebruik van het landschap en de omgeving van het landschap. Ook het historische gebruik van het landschap of de omgeving kan belangrijk zijn voor het ontwerp of het gebruik van het landschap. In dat geval spreekt men ook wel van landschapsarcheologie. Zoals eerder omschreven zal een landschapsarchitect in veel gevallen ook te maken hebben met planologen en gemeentes, omdat je als landschapsarchitect in de meeste gevallen verantwoordelijk is voor het ontwerpen en inrichten van openbare ruimtes. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat een landschapsarchitect ook in opdracht kan werken van andere soorten grootgrondbezitters. Denk hierbij bijvoorbeeld aan recreatieparken, natuurorganisaties of privépersonen, die beschikken over veel land. Afhankelijk van de soort opdracht kan een landschapsarchitect ook te maken hebben met stedenbouwkundigen.

Werkzaamheden landschapsarchitect

De werkzaamheden van een landschapsarchitect moeten niet onderschat worden, omdat een landschapsarchitect op een brede manier werkzaam is. Daarnaast heeft een landschapsarchitect met veel verschillende vaklieden en bestuurders te maken. Landschapsarchitectuur is een bijzondere vorm van architectuur, omdat binnen de landschapsarchitectuur de uiteindelijke vorm eigenlijk nooit vaststaat in tegenstelling tot gewone architectuur. Ook binnen gewone tuinen, die ontworpen worden door tuinarchitecten is er meestal sprake van vaste vormgeving in tegenstelling tot landschapsarchitectuur. Het is denkbaar dat een landschapsarchitect ook aangemerkt kan worden als botanicus of zal samenwerken met een botanicus. Een botanicus is oorspronkelijk gespecialiseerd in het aanleggen van wetenschappelijke tuinen als plantenkundige. Daarnaast kan een landschapsarchitect te maken hebben met een geomorfoloog. Een geomorfoloog is een wetenschapper, die geomorfologie bestudeert. Geomorfologie of morfologie heeft betrekking op het de ontstaanswijze en vormen van het aardoppervlak.

Film: Studie landschapsarchitect:

Opleidingen tot landschapsarchitect

Wie als landschapsarchitect wil kunnen werken zal de hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting en de Master Landschapsarchitectuur (W.o.) moeten volgen en afronden. Binnen deze opleiding zijn er meerdere specialisaties mogelijk zoals tuinarchitectuur, landschapsarchitectuur, realisatie tuin- en landschapsarchitectuur en de richting management buitenruimte. De opleiding tot landschapsarchitect neemt doorgaans vier jaar in beslag, waarin je ook stage zal moeten lopen. Tijdens deze opleiding staan onder meer het onderhouden, aanleggen en beheren van landschappen centraal. Zoals eerder omschreven moet een landschapsarchitect beschikken over de universitaire studie Landschapsarchitectuur en ingeschreven staan in het architectenregister. Het beroep landschapsarchitect betreft dan ook een beschermende titel. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als landschapsarchitect, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als landschapsarchitect.

Bedrijven waar een landschapsarchitect werkzaam kan zijn

Een landschapsarchitect zal over het algemeen werkzaam zijn voor een tuin- en landschapsarchitectenbureau. Daarnaast kan een landschapsarchitect werkzaam zijn als ondernemer binnen een eigen tuin- en landschapsarchitectenbureau. Als landschapsarchitect zal je over het algemeen veel te maken hebben met gemeentes, waterschappen en projectontwikkelaars.

Competenties landschapsarchitect

Als landschapsarchitect is creativiteit één van de belangrijkste competenties die je moet bezitten, omdat iedere opdracht een uitdaging is. Maar moet je ook communicatief goed onderlegd zijn, omdat je met veel verschillende collega's, belanghebbende en overheden te maken krijgt. In dat opzicht kan ook het samenwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, inspiratie, kritisch, analytisch, presteren, overtuigen, budgetbeheersing, flexibiliteit, milieukunde, ambitie en lef. Als je als landschapsarchitect werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als landschapsarchitect

Het arbeidsmarktperspectief van een landschapsarchitect is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel is het zo dat lang niet alle landschapsarchitecten werkzaam zijn voor een tuin- en landschapsarchitectenbureau. Denk bijvoorbeeld ook aan landschapsarchitecten die voor een gemeente of waterschap werkzaam zijn als beleidsadviseur. Daarnaast kan een landschapsarchitect verbonden zijn aan een universiteit als onderzoeker. Er zijn ook redelijk veel landschapsarchitecten te vinden die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer en er wellicht andere werkzaamheden bij doen, zoals het ontwerpen van tuinen. De doorgroeimogelijkheden van een landschapsarchitect kunnen gezien worden in het opbouwen van een goede naam, het starten van een eigen tuin- en landschapsarchitectenbureau of het promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris landschapsarchitect

Als landschapsarchitect in loondienst zal je inkomen ergens tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand liggen. Als zelfstandig ondernemer kan je doorgaans meer verdienen, maar is dit sterk afhankelijk van het aantal en soort opdrachten. Het is doorgaans niet heel makkelijk om voldoende opdrachten binnen te halen als zelfstandig landschapsarchitect. Het zijn doorgaans alleen de vermogende particulieren, bedrijven of overheden die een landschapsarchitect inschakelen.

Eigen bedrijf starten als Landschapsarchitect

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Landschapsarchitect, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Landschapsarchitect

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Landschapsarchitect bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Landschapsarchitect.

Mijnzzp.nl