Opleiding tot Tuinarchitect

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo-niveau Tuin- en Landschapsinrichting
VooropleidingMbo 4, Havo of Vwo
VooropleidingMedewerker Bos- en natuurbeheer (Mbo 4)
VervolgopleidingMaster Landschapsarchitectuur (Wo)
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting

De Hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting is de opleiding voor hogeropgeleide professionals binnen de tuinbouw. De Hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting kent vier richtingen waaruit gekozen kan worden, namelijk de richtingen landschapsarchitectuur, tuinarchitectuur, realisatie tuin- en landschapsarchitectuur en de richting management buitenruimte. De Hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting begint zeer breed en zal diverse vakgebieden en specialisaties behandelen, zoals ontwerpen, planuitwerking, landschapsbouw, beplantingen en landschapsecologie. Na het eerste jaar van de opleiding zal er een specialisatie gekozen moeten worden uit één van de vier richtingen. Het tweede jaar van de opleiding is een verdere verbreding en zal tevens verdiept ingaan op de leerstof vanuit het eerste jaar. In het derde jaar van deze opleiding zal je over het algemeen stage gaan lopen, die ook in het buitenland plaats kan vinden. Het vierde leerjaar staat in teken van het afstuderen.

Opleidingsduur en niveau Tuin- en Landschapsinrichting

De Hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting zal over het algemeen vier jaar in beslag nemen. Wanneer je beschikt over de juiste vooropleidingen is deze opleiding over het algemeen iets sneller af te ronden.

Vervolgopleidingen Tuin- en Landschapsinrichting

Na de Hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting is het nog mogelijk om door te leren voor een master-opleiding. Een master-opleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. Het is ook mogelijk om een master-opleiding te volgen op Hbo-niveau, of er kan gekozen worden voor een universitaire opleiding. Na het afronden van een Hbo-opleiding is het binnen Nederland altijd mogelijk om minimaal één mastersopleiding te volgen.

Vooropleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Om deel te kunnen nemen aan de Hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting zal je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier moeten beschikken. Wel zijn de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Scheikunde op C niveau erg belangrijk. Daarnaast is het zo dat de meeste scholen eerst een intakegesprek zullen houden, om te bekijken of de opleiding wel bij iemand past.

Mijnzzp.nl