Koppelbaas

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep koppelbaas
Werken als koppelbaas
Koppelbaas en dagloners
Verschil uitzendbureau en koppelbaas
Is het beroep koppelbaas verboden
Keurmerk uitzendbureaus deugt niet:
Opleidingen tot koppelbaas
Bedrijven waar een koppelbaas werkzaam kan zijn
Competenties koppelbaas
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als koppelbaas
Arbeidsvoorwaarden en salaris koppelbaas
Eigen bedrijf starten als Koppelbaas
Boekhoudprogramma vergelijken Koppelbaas

Beroep koppelbaas

Een koppelbaas is een arbeidsbemiddelaar die personeel aan werkgevers koppelt. Koppelbazen worden ook wel eens gezien als informele arbeidsbemiddelaars, omdat koppelbazen in de meeste gevallen werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Hoe een koppelbaas precies werkt kan verschillen per koppelbaas. De meeste koppelbazen ontvangen een vaste commissie als ze een koppeling gemaakt hebben tussen personeel en een bedrijf. Deze commissie kan een eenmalige commissie betreffen of een commissie per uur dat de betreffende werknemer werkt. In veel gevallen zal het gaan om branches waarin veel personeel nodig is, zoals de tuinbouwsector, de bouwsector en de metaalbranche. Koppelbazen hebben in lang niet alle gevallen een goede naam, omdat er bijvoorbeeld geen premies afgedragen worden, of omdat koppelbazen hun afspraken niet nakomen. Ondanks dat de term koppelbaas niet bij iedereen even populair is komen koppelbazen tegenwoordig nog steeds voor binnen verschillende branches. Wel is het zo dat de meeste koppelbazen tegenwoordig kiezen voor de term uitzendbureau, omdat de term koppelbaas beladen is. De term koppelbaas is feitelijk niks anders dan een synoniem voor arbeidsbemiddelaar. Zoals eerder omschreven kunnen koppelbazen in veel gevallen aangemerkt worden als informele arbeidsbemiddelaar. Dit is het geval, omdat koppelbazen in veel gevallen alleen gebruikmaken van een telefoon om werknemers aan werkgevers te kunnen koppelen. Een echte koppelbaas beschikt dan ook niet over een uitzendbureau, zoals dit wel het geval is als we spreken van een intercedent. In de meeste gevallen beschikken koppelbazen over een groot netwerk, waardoor koppelbazen de hele dag door gebeld worden door werkzoekenden en werkgevers. Het is de koppelbaas die werkzoekenden zal koppelen aan werkgevers. In de meeste gevallen is een koppelbaas actief binnen een bepaalde branches, zoals de bouwbranche.

Werken als koppelbaas

Een koppelbaas is dus een bemiddelaar die zich vooral richt op de bouwsector, tuinbouw en de metaalsector. Koppelbazen hebben binnen Nederland over het algemeen geen goede naam omdat ze vaak gezien worden als malafide arbeidsbemiddelaars die zich niet veel van regels aantrekken. Ondanks dat koppelbazen geen goede naam hebben waren er veel bedrijven die gebruikmaakten van koppelbazen, omdat ze een groot netwerk hadden. Vooral voor het inzetten van flexibel personeel, zoals in de bouw of in de tuinbouw, was de koppelbaas populair. Ondanks dat de term koppelbaas niet veel meer voorkomt bestaan er vandaag de dag nog steeds koppelbazen. Maar ze noemen zich in de meeste gevallen geen koppelbaas meer. Een groot nadeel van koppelbazen was en is dat ze meestal veel beloven, maar niet nakomen. Denk bijvoorbeeld aan pakkende advertenties waarbinnen maanden werk beloofd wordt, ondanks dat de koppelbaas weet dat dit niet het geval is. Deze bekende strategie maakte het aantrekkelijk voor werknemers om zaken te doen met de koppelbaas.

Koppelbaas en dagloners

Een koppelbaas is dus een arbeidsbemiddelaar die voorziet in personeel, dat vaak betrekking had op tijdelijk personeel. Een koppelbaas maakte bijvoorbeeld veel gebruik van dagloners die iedere dag afhankelijk waren van de koppelbaas. Op vaste ontmoetingsplekken stonden de dagloners iedere dag klaar voor de koppelbaas in afwachting van werk voor de dag. De werknemers waren in de meeste gevallen sterk afhankelijk van de koppelbaas en konden iedere dag ander werk uitvoeren.

Verschil uitzendbureau en koppelbaas

Er bestaat niet echt een verschil tussen een uitzendbureau en een koppelbaas, omdat ze beide arbeidsbemiddelaars zijn. De moderne koppelbaas zal zich in veel gevallen bestempelen als uitzendbureau. Van een uitzendbureau mag verwacht worden dat ze wetten en regels nakomen en dat ze niet werken zoals een koppelbaas dit in veel gevallen doet. Ondanks dat er veel goede uitzendbureaus bestaan zijn er vandaag de dag ook nog mindere uitzendbureaus die nog steeds voldoen aan de term koppelbaas.

Is het beroep koppelbaas verboden

Het beroep koppelbaas is niet verboden, omdat een koppelbaas niks anders is dan een arbeidsbemiddelaar. Wel is het zo dat de term koppelbaas tegenwoordig erg beladen is, omdat de term koppelbaas vaak geassocieerd wordt met fraude of andere malafide praktijken. Zoals eerder omschreven kiezen moderne koppelbazen liever voor de term uitzendbureau of bemiddelingsbureau. Het beroep koppelbaas komt dan ook nog steeds veel voor, maar zal niet snel meer benoemd worden als koppelbaas. Koppelbazen en uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden worden vandaag de dag al snel aangepakt, omdat arbeidsfraude een relatief groot probleem is. Vroeger waren bedrijven die een koppelbaas inschakelden niet verantwoordelijk als er achteraf sprake was van fraude. Tegenwoordig zijn bedrijven die malafide tussenpersonen inschakelen, zoals een koppelbaas, wel aansprakelijk door de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Keurmerk uitzendbureaus deugt niet:

Opleidingen tot koppelbaas

Er bestaan geen opleidingen tot koppelbaas. Iedereen kon en kan zich koppelbaas noemen zonder dat daar een opleiding voor nodig is. Een koppelbaas is niks anders dan een tussenpersoon waarvoor geen opleiding nodig is. Het beroep koppelbaas kent verder ook geen beroepsbescherming. In de meeste gevallen was een koppelbaas een echte netwerker, die de juiste arbeiders wist te koppelen aan de juiste werkgevers. Als koppelbaas was een goed netwerk over het algemeen belangrijker dan een gerichte beroepsopleiding. Als startende koppelbaar krijg je ook te maken met het bijhouden van de boekhouding. Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van professionele bedrijfssoftware.

Bedrijven waar een koppelbaas werkzaam kan zijn

Als koppelbaas werk je niet voor bedrijven, maar ben je werkzaam als zelfstandig ondernemer. Zoals eerder omschreven was een koppelbaas een informele arbeidsbemiddelaar, die in veel gevallen alleen via de telefoon bereikbaar was. Tegenwoordig komt de term koppelbaas steeds minder voor, omdat de term koppelbaas een negatieve lading heeft vanuit het verleden. Tegenwoordig spreekt men eerder van intercedent, recruiter of van een headhunter. Dit zijn allemaal voorbeelden van verschillende arbeidsbemiddelaars, die ook verantwoordelijk zijn voor het koppelen van werknemers aan werkgevers.

Competenties koppelbaas

De belangrijkste competentie als koppelbaas is dat je een echte netwerker bent. Het netwerken is erg belangrijk, omdat een koppelbaas iedere dag op zoek is naar nieuwe opdrachtgevers en opdrachten. Ondanks dat veel koppelbazen niet zo sterk zijn in het nakomen van afspraken, is betrouwbaarheid als koppelbaas wel belangrijk, omdat werkzoekenden en bedrijven veel gebruikmaakten van koppelbazen. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat de meeste koppelbazen de hele dag aan het telefoneren waren. Algemeen belangrijke woorden zijn doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, energie, motivatie, plannen, organiseren en onderhandelen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als koppelbaas

Er is geen arbeidsmarktperspectief voor het beroep koppelbaas, omdat een koppelbaas werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Daarnaast noemen moderne koppelbazen zich geen koppelbaas meer omdat de term koppelbaas beladen is. De doorgroeimogelijkheden als koppelbaas moeten gezien worden in het opbouwen van een groot netwerk.

Arbeidsvoorwaarden en salaris koppelbaas

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden van toepassing op het beroep koppelbaas, omdat een koppelbaas werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Het salaris als koppelbaas is sterk afhankelijk van het aantal geslaagde bemiddelingen.

Eigen bedrijf starten als Koppelbaas

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Koppelbaas, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Koppelbaas

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Koppelbaas bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Koppelbaas.

Mijnzzp.nl