Stukadoor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep stukadoor
Werken als allround stukadoor
Wat doet een stukadoor?
Zelf proberen te stukadoren
Aanmaken van stucmortel
Opbrengen van stucmortel en het afwerken van stucmortel
Stukadoor kosten berekenen
Stukadoor tips:
Beroepsfilm Stukadoor:
Opleidingen tot stukadoor
Bedrijven waar een stukadoor werkzaam kan zijn
Competenties stukadoor
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stukadoor
Arbeidsvoorwaarden en salaris stukadoor
Eigen bedrijf starten als Stukadoor
Boekhoudprogramma vergelijken Stukadoor

Beroep stukadoor

Een stukadoor is een afbouwspecialist die verantwoordelijk is voor het aanbrengen van afwerklagen van specie of gips. Over het algemeen is het zo dat een allround stukadoor zowel muren als plafonds kan stukadoren. De afwerklaag die een stukadoor aanbrengt kan bestaan uit verschillende samenstellingen, dat afhankelijk is van de gebruiksdoeleinden. In vroeger dagen was er alleen specie beschikbaar om mee te stukadoren, maar tegenwoordig bestaan er verschillende stukadoorsmaterialen. Vandaag de dag gebruiken de meeste stukadoors een gipsmortel, die op verschillende manieren opgebracht kan worden. Hoe een gipsmortel precies opgebracht wordt is afhankelijk van de werkzaamheden en de grootte van de werkzaamheden. Gipsmortel kan met de hand aangebracht worden of door middel van een spuitmachine op de muur of op het plafond gespoten worden. In beide aanbrengmethodes wordt de mortel met een rei vlak gemaakt en later afgewerkt totdat er een mooie egaal resultaat ontstaat. De bekende speciemortel (raapspecie) wordt alleen toegepast voor natte ruimtes, zoals een badkamer. Daarnaast worden buitengevels gestukadoord met speciemortel. Gipsmortel kan buiten niet gebruikt worden, omdat gips vocht aantrekt. Het netjes stukadoren is voorbehouden aan ervaren allround stukadoors, omdat stukadoren een ambacht is. Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij goed stucwerk. Het netjes leren stukadoren is een kwestie van veel oefenen. Daarnaast moet een stukadoor snel kunnen werken, omdat een stukadoor steeds te maken heeft met drogende stucmortel of gipsmortel. Vooral het stukadoren van plafonds is niet makkelijk en vraagt om veel ervaring. Als stukadoor heb je in de meeste gevallen te maken met nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden. De meeste stukadoor werken samen met verschillende collega's, omdat dat meestal nodig is bij stukadoorswerkzaamheden.

Werken als allround stukadoor

Een stukadoor is dus een ambachtsman die verantwoordelijk kan zijn voor verschillende stukadoorswerkzaamheden. Om een wand mooi af te kunnen werken maakt een stukadoor gebruik van stukprofielen. Deze stukprofielen worden op de hoeken van muren waterpas geplaatst. Door de stukprofielen van tevoren te plaatsen heeft een stukadoor een goede geleiding om de wand langs af te kunnen werken. Als de muur later klaar is geven deze stukprofielen ook extra bescherming op de hoeken. Als de stukprofielen niet geplaatst worden is het afwerken van hoeken bijna onmogelijk en zouden de hoeken snel kunnen beschadigen. Om tot een mooi resultaat te kunnen komen is vaak jaren van ervaring nodig. Dit komt ook doordat een stukadoor goed moet kunnen inschatten welke samenstelling nodig is en, wat de verwerkingstijd is van de aangebrachte mortel. Ook speelt de ondergrond een belangrijke factor bij de kwaliteit van stucwerk. Meestal moet de ondergrond voorbewerkt worden met een voorstrijkmiddel. Het beroep stukadoor moet fysiek niet onderschat worden, omdat het aanbrengen van stucmortel redelijk zwaar werk is. Het beroep stukadoor is aan te merken als een mooi beroep, omdat er direct resultaat zichtbaar is. Stukadoors kunnen in de meeste gevallen aangemerkt worden als ambachtsman. Dit is al helemaal het geval wanneer we spreken over het restaureren van oude plafonds.

Wat doet een stukadoor?

Een stukadoor is een vakman die gespecialiseerd is in het aanbrengen van stuclagen op muren, plafonds en andere oppervlakken in gebouwen. Hun belangrijkste taak is het voorbereiden en afwerken van oppervlakken om een glad en strak resultaat te bereiken. De taken van een stukadoor omvatten onder andere:

 • Voorbereiding van oppervlakken: Stukadoors beginnen met het voorbereiden van de te behandelen oppervlakken. Ze reinigen de oppervlakken en verwijderen eventuele losse verf, behang of andere onregelmatigheden. Ook het voorstrijken van wanden en plafonds is meestal nodig. Ze kunnen ook reparaties uitvoeren aan beschadigde pleisterlagen of muren.
 • Aanbrengen van basislagen: Stukadoors brengen basislagen aan op de oppervlakken om een egale basis te creëren voor de afwerkingslaag. Dit kan bestaan uit het aanbrengen van een cementgebonden mortellaag, gipsmortel of andere geschikte materialen. Dit is vooral belangrijke bij diepe plekken.
 • Afwerking van oppervlakken: Na het aanbrengen van de basislagen, brengen stukadoors de afwerkingslaag aan om een gladde en strakke uitstraling te verkrijgen. Dit kan worden gedaan met behulp van verschillende technieken, zoals glad pleisteren, schuurwerk, spackspuiten of sierpleisterwerk, afhankelijk van de gewenste textuur en het type oppervlak.
 • Plaatsen van hoekprofielen: Stukadoors plaatsen hoekprofielen op de hoeken van muren en andere randen om scherpe, rechte hoeken te creëren. Deze stucprofielen worden meestal gemaakt van metaal en zorgen voor een duurzame afwerking en bescherming van de hoeken.
 • Afwerken en polijsten: Na het aanbrengen van de afwerkingslaag, werken stukadoors het oppervlak af door het glad te strijken, te egaliseren en eventuele onvolkomenheden te corrigeren. Ze kunnen gebruikmaken van gereedschappen zoals pleisterspaan, troffel, schuurpapier en sponzen om het gewenste resultaat te bereiken.
 • Reinigen en opruimen: Stukadoors zorgen ervoor dat de werkplek schoon en opgeruimd blijft. Ze verwijderen eventuele resten van pleistermateriaal, gereedschappen en afval na het voltooien van het werk.

Stukadoors werken meestal in de bouwsector en worden ingehuurd voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Ze kunnen zowel binnen- als buitenmuren en plafonds behandelen, afhankelijk van de behoeften van het project. Hun werk draagt bij aan het creëren van een esthetisch aantrekkelijke en duurzame afwerking van oppervlakken in gebouwen.

Zelf proberen te stukadoren

Als je zelf wilt proberen te stukadoren, moet je goed beseffen dat de voorbereidingswerkzaamheden belangrijker zijn dan het stukadoren zelf. Vooral bij oude muren is het erg belangrijk om al het losse stucwerk te verwijderen. Los stucwerk is heel makkelijk te herkennen door er op te kloppen. Als stucwerk hol klinkt tijdens het kloppen zit het stucwerk los en zal het stucwerk gedeeltelijk of in het geheel verwijderd moeten worden. Vaak kan dit simpel gedaan worden door met een hamer op de muur te bikken. Ook is het erg belangrijk dat muren stofvrij gemaakt worden met een bezem of ander soort borstel. In de meeste gevallen zal er ook een voorstrijkmiddel op de muren aangebracht worden. Voorstrijkmiddel zorgt ervoor dat er een betere hechting is. Een ander belangrijk voordeel van voorstrijkmiddel is dat de stucmortel minder snel zal opdrogen, waardoor de stucmortel langer bewerkt kan worden. Het langer kunnen bewerken van stucmortel is vooral fijn voor de minder ervaren stukadoors.

Aanmaken van stucmortel

Het op de juiste manier aanmaken van stucmortel is erg belangrijk om tot een goed resultaat te kunnen komen. Het is belangrijk dat het gereedschap en de speciekuip schoon zijn voordat er gemixt gaat worden. Als dit niet het geval is kunnen er makkelijk klonten in de mortel komen, wat het stukadoren niet ten goede komt. Zorg er ook voor dat de speciekuip voldoende groot is om gemakkelijk te kunnen mixen. Gooi als eerste een laag water in de speciekuip om het mixen gemakkelijker te maken. Als dit niet gedaan wordt zal het mixen een stuk lastiger worden. Daarna kan de mortel in de speciekuip gedaan worden. Gooi niet meteen alle mortel in de speciekuip, om later nog wat toe te kunnen voegen als dat nodig is. Voeg nu de rest van het water toe aan de mortel. Nu kan voorzichtig begonnen worden met het mixen. Het is belangrijk dat het mixen goed gedaan wordt, om klonten te voorkomen in de mortel. Stop na een minuut met mixen om met een troffel de randen schoon te maken, omdat de mixer hier vaak niet goed bij kan. Mocht het nodig zijn kan er nog wat water of mortel toegevoegd worden om de juiste dikte te verkrijgen. Stop pas met mixen als er geen klonten meer zichtbaar zijn.

Opbrengen van stucmortel en het afwerken van stucmortel

Schep de mortel op een raapbord en smeer het vervolgens met een spaan op de muur. Smeer op deze manier de hele muur in en probeer dit al een klein beetje op de juiste dikte te doen. Vervolgens kan met een rei de muur uitgevlakt worden. Werk van onder naar boven en beweeg de rei van links naar rechts tijdens het reien. Als de rei vol zit met mortel; verwijder dit dan. Wacht nu tot de mortel voldoende opgestijfd is. Nu kan met een spackmes de muur glad gemaakt worden. Als de mortel iets harder is geworden kan de muur iets nat gemaakt worden om deze nog gladder te krijgen. Hiervoor kan het beste een schuurspons gebruikt worden. Maak de spons nat en maak met de spons draaiende bewegingen waarna met het spackmes de muur afgewerkt kan worden. Wie gebruikmaakt van een spackmes doet er verstandig aan de hoeken van het spackmes iets om te buigen, zodat strepen in het stucwerk voorkomen worden.

Stukadoor kosten berekenen

Het berekenen van de gemiddelde stukadoor kosten is over het algemeen niet makkelijk, omdat de stukadoors kosten afhankelijk zijn van de werkzaamheden, de ondergrond en eventuele bijkomende kosten. Bijkomende kosten heeft bijvoorbeeld betrekking op het afbikken van oud stucwerk en op alle voorbereidende werkzaamheden. Daarnaast zijn de kosten voor het stukadoren van plafonds hoger dan van het stukadoren van wanden. Ook is het zo dat lang niet alle stukadoor op dezelfde manier werkzaam zijn. Niet alle stukadoors hanteren namelijk een vierkantemeterprijs. Een goede stukadoor die werkt tegen een vaste uurprijs kan bijvoorbeeld goedkoper uitvallen dan een stukadoor die een vierkantemeterprijs hanteert.

Stukadoor tips:

 • Bij het aanmaken van stucmortel eerst water toevoegen dan pas stucmortel.
 • Buig de hoekjes van een spackmes iets om (minder snel strepen in het stucwerk).
 • Gebruik een goede professionele mixer.
 • Laat rest mortel gewoon hard worden in de speciekuip (volgende dag uitkloppen met hamer).
 • Om deurkozijnen houten latjes plaatsen (geleiding).
 • Onderschat niet hoe zwaar stukadoren kan zijn.
 • Onervaren stukadoors kunnen het beste eerst oefenen (proefstukje).
 • Stukadoor niet zomaar over roet heen (het roet zal zichtbaar worden).
 • Voor het schilderen of behangen moet alle vocht uit de muur zijn.
 • Werk alleen met schoon gereedschap en werkmaterialen.
 • Zorg ervoor dat de ondergrond niet zuigend is (voorstrijkmiddel).
 • Zorg voor voldoende verlichting tijdens het stukadoren (oneffenheden worden beter zichtbaar).
 • Eerst voldoende water in de kuip doen, dan pas mortel (dit voorkomt klonten in de mortel).
 • Gebruik voorstrijkmiddel voor de hechting en langere afwerktijd.
 • Met twee man stukadoren geeft meer tijd en rust om alles af te werken.

Beroepsfilm Stukadoor:

Opleidingen tot stukadoor

Wie een carrière ambieert als stukadoor kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding allround stukadoor op niveau drie. Tijdens deze praktijkopleiding zal een leerling stukadoor vier dagen in de week werkzaam zijn voor een stukadoorsbedrijf en één dag in de week naar school gaat voor de theorielessen. Tijdens de opleiding wordt er niet alleen aandacht besteed aan het leren stukadoren, maar is ook veel aandacht voor materiaalkennis. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het leren metselen als stukadoor. Het goed leren stukadoren op verschillende ondergronden is nog niet zo makkelijk. Een muur of plafond moet niet alleen glad worden, maar vooral ook vlak gestukadoord worden. Het vlak maken van een muur is erg belangrijk als het bijvoorbeeld om een badkamer of toiletruimte gaat. In de meeste gevallen zal een gezel stukadoor samenwerken met een leermeester, die de gezel alle kneepjes van het stukadoors vak zal aanleren. Het zelfstandig leren stukadoren als allround stukadoor zal over het algemeen minimaal vier jaar in beslag nemen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende stukadoor. De meeste zzp stukadoors maken tegenwoordig gebruik van een goed online boekhoudprogramma voor het bijhouden van de complete administratie.

Bedrijven waar een stukadoor werkzaam kan zijn

Een stukadoor is over het algemeen werkzaam voor een stukadoorsbedrijf. Daarnaast kan een stukadoor werkzaam zijn voor grotere aannemersbedrijven. In dat geval kan een stukadoor in veel gevallen ook gezien worden als metselaar. Redelijk veel aannemersbedrijven hebben metselaars in dienst, die ook kunnen stukadoren. Als stukadoor is het ook prima mogelijk om werkzaam te zijn als ondernemer. Redelijk veel stukadoors zijn werkzaam als ondernemer, voor verschillende opdrachtgevers. Stukadoors werken over het algemeen veel voor aannemers, woningstichtingen, badkamerbedrijven en voor particulieren.

Competenties stukadoor

De belangrijkste competentie van een stukadoor is vakmanschap, omdat alleen ervaren stukadoors de mooiste wanden en plafonds kunnen maken. Daarnaast kan doorzettingsvermogen aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat het werken als stukadoor redelijk zwaar te noemen is. Ook veiligheid in het algemeen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een stukadoor regelmatig op bouwsteigers en/of trappetjes werkzaam is. De veiligheid heeft ook betrekking op de fysieke arbeidsomstandigheden, omdat het beroep stukadoor zwaar kan zijn. Algemene belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, inzicht, kennis, nauwkeurigheid, kwaliteit, plannen en organiseren. Als je als stukadoor werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken en onderhandelen aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stukadoor

Het arbeidsmarktperspectief als goede stukadoor is over het algemeen zeer goed te noemen. De meeste stukadoorsbedrijven en andere soorten bedrijven staan te springen om goede vaklieden, zoals stukadoors. Een goede stukadoor zal dan ook in het algemeen geen enkele moeite hebben met het verkrijgen van werk. Daarnaast kan een stukadoor prima werkzaam zijn als ondernemer, omdat er grote behoefte is aan stukadoors. De doorgroeimogelijkheden als stukadoor kunnen gezien worden in het verder specialiseren binnen de afwerkingsbranche. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het werken als spackspuiter. De werkzaamheden van een spackspuiter hebben veel raakvlakken met de werkzaamheden van een stukadoor. Ook het starten van je eigen stukadoorsbedrijf kan gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière. Er zijn veel zelfstandig werkende stukadoors die gekozen hebben voor een eigen bedrijf.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stukadoor

Een stukadoor werkt doorgaans per gestukadoord aantal vierkante meters per dag en niet zozeer per uur. De meeste stukadoors voeren een stukadoorsklus dan ook niet per uur uit maar per vierkante meter. Het salaris van een stukadoor hangt dan ook sterk af van het aantal gestukadoorde vierkante meters. Een stukadoor in loondienst verdient afhankelijk van zijn ervaring en leeftijd tussen de 2000 euro tot 2800 euro. Een stukadoor die als zelfstandige werkt, verdient niet automatisch veel meer dan in loondienst, omdat de productie van het aantal vierkante meters per dag niet zal stijgen. Natuurlijk kan de stukadoor er wel voor kiezen om meer meters per dag te maken of zijn klussen beter aan te nemen. De meeste stukadoors vallen onder de cao Afbouw.

Eigen bedrijf starten als Stukadoor

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Stukadoor, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Stukadoor

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stukadoor bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Stukadoor.

Mijnzzp.nl