Stukadoor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een stukadoor is een vakman of vakvrouw die een afwerklaag aanbrengt van specie of gips. Dit kan betrekking hebben op muren of op plafonds. Deze laag dient vooral als verfraaiing van de ruimte. De afwerklaag kan bestaan uit verschillende samenstellingen, die meestal afhankelijk zijn van de gebruiksdoeleinden. In vroeger dagen was er alleen specie beschikbaar om mee te stukadoren, maar tegenwoordig bestaan er uiteenlopende soorten stukadoorsmaterialen. Vandaag de dag gebruiken de meeste stukadoors een gipsmortel die op verschillende manieren opgebracht kan worden. Hoe een gipsmortel precies opgebracht wordt is meestal afhankelijk van de soort klus en de grootte van de klus. De gipsmortel kan met de hand aangebracht worden of door middel van een speciale machine op de muur of op het plafond gespoten worden. In allebei de aanbreng methodes wordt de mortel met een rei vlak gemaakt en later afgewerkt tot er een mooie egaal resultaat ontstaat. De bekende speciemortel wordt binnen over het algemeen alleen toegepast voor natte ruimtes, zoals een badkamer. Buitengevels worden ook gestukadoord met speciemortel. Gipsmortel kan buiten niet gebruikt worden omdat gips vocht aantrekt. Het netjes stukadoren is voorbehouden aan ervaren stukadoors, omdat stukadoren een ambacht is. Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij goed stukwerk.

Om een wand mooi af te werken maakt de stukadoor vaak gebruik van stukprofielen. Deze worden op de hoeken waterpas geplaatst. Door deze van te voren te plaatsen heeft de stukadoor een goede geleiding om de wand langs af te werken. Wanneer de muur later klaar is geven deze profielen extra bescherming op de hoeken. Wanneer deze profielen niet geplaatst worden is het afwerken van de hoeken bijna onmogelijk en zouden de hoeken ook heel snel schade oplopen.

Om een mooi resultaat te krijgen is vaak jaren van ervaring nodig. Dit komt mede doordat men goed moet kunnen inschatten welke samenstelling nodig is en wat de verwerkingstijd is van de aangebrachte mortel. Ook speelt de ondergrond een belangrijk factor als het aankomt op de kwaliteit. Vaak moet de ondergrond voorbewerkt worden. Het beroep stukadoor moet fysiek niet onderschat worden. Het aanbrengen van de mortel is redelijk zwaar werk.

Aanmaken van de mortel

Als eerste begint men met het aanmaken van de mortel. Het is belangrijk dat het gereedschap en de speciekuip schoon zijn voor men gaat mixen. Als dit niet het geval is krijgt je klonten in de mortel wat het stukadoren niet ten goede komt. Zorg er ook voor dat de speciekuip voldoende groot is om gemakkelijk te kunnen mixen.

Gooi als eerste een laag water in de speciekuip om het mixen gemakkelijker te maken. Wanneer dit niet gedaan wordt zal het mixen een stuk lastiger worden. Daarna kan de mortel in de speciekuip gedaan worden. Gooi niet meteen alle mortel in de speciekuip om later nog wat toe te kunnen voegen wanneer dit nodig is. Voeg nu de rest van het water toe aan de mortel. Nu kan men voorzichtig beginnen met mixen.

Het is erg belangrijk dat het mixen goed gedaan wordt om klonten te voorkomen in de mortel. Stop na een minuut een keer met mixen om met een troffel de randen schoon te maken omdat de mixer hier vaak niet goed bij kan. Mocht het nodig zijn kan er nog wat water of mortel toe gevoegd worden om de juiste dikte te verkrijgen. Stop pas met mixen als er geen klonten meer zichtbaar zijn. Als het mixen klaar is kan men de mixer even voorzichtig laten draaien in een emmer met water om de mixer schoon te maken.

Het opbrengen van de mortel en het afwerken

Schep nu de mortel op het raapbord en smeer het met de spaan op de muur. Smeer op deze manier de hele muur in en probeer dit al een beetje op dikte te doen. Vervolgens kan men met een rei de muur gaan uitvlakken. Werk van onder naar boven en beweeg de rei van links naar rechts tijdens het reien. Wanneer de rei vol zit met mortel verwijder dit dan.

Wacht nu tot de mortel voldoende opgestijfd is. Nu kan met een spacmes de muur glad gemaakt worden. Als de mortel al te hard is geworden kan men de muur iets nat maken om deze nog gladder te krijgen. Hier kan men het beste een schuurspons voor gebruiken. Maak de spons nat en maak met de spons draaiende bewegingen waarna met het spacmes de muur weer bewerkt kan worden.

Kosten stukadoorswerk

Er is moeilijk een vaste richtprijs te geven met betrekking tot stukadoorswerk omdat dit geheel afhankelijk is van de ondergrond. Zo kan het zijn dat de wand eerst voorbewerkt dient te worden met een voorstrijkmiddel om een betere hechting te krijgen. Ook kan de dikte van het stukwerk bepalend zijn voor de kosten omdat er meer materiaal op de muur gesmeerd dient te worden en dit ook weer arbeidsintensiever is. Een stukadoor heeft over het algemeen veel ruimte nodig om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zo gaat het stukadoren in een leeg huis sneller dan in een bewoond huis. Verder is de prijs verschillend per soort stukwerk die men wenst. Bovenstaande prijzen zijn voor gladde muren die behangklaar of sausklaar opgeleverd dienen te worden. Men spreekt dan ook wel van glad pleisterwerk.

Wie de kosten voor nieuw stukadoorswerk lager wil houden kan prima zelf wat voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Over het algemeen is dat voor de stukadoor geen probleem en heeft deze dat ook liever zodat hij/zij meteen aan het stukadoren kan gaan.

Zorg dat de muren schoon zijn door oude behangresten te verwijderen. Wanneer er losse stukken in het oude stukwerk zitten kan men deze het beste verwijderen door ze met een hamer voorzichtig te verwijderen. Controleer dit goed voordat de nieuwe laag stukwerk op de muur gaat door het tikken op de muur. Klinkt het oude stukwerk hol dan zit het los en moet het verwijderd worden. Ook het verwijderen van schakelmateriaal of plinten is een klus die prima zelf gedaan kan worden. Wanneer een muur behandeld moet worden met voorstrijk, overleg dan met de stukadoor of u dit zelf kunt doen. De stukadoor heeft vaak het juiste voorstrijkmiddel die u zelf op de muur kunt smeren.

Tips

  • Wie nog nooit gestukadoord heeft kan het beste eerst een keer oefenen door een proefstuk op te zetten.
  • Zorg dat de ondergrond niet zuigend is door deze voor te strijken. Anders kan de mortel te snel hard worden en zelfs niet goed hechten omdat deze dan verbrand is.
  • Zorg voor voldoende verlichting tijdens het stukadoren. Het beste kan er een flinke bouwlamp op de muur schijnen. Op deze manier is veel gemakkelijker te zien waar de muur niet glad is.
  • Buig de hoekjes van het spackmes iets om. Zo krijgt je minder snel strepen in het stukwerk.
  • Laat rest mortel gewoon hard worden in de speciekuip. Als de mortel hard is kan men de speciekuip omdraaien en een paar tikken geven met een hamer en de mortel valt er vanzelf uit.
  • Stukadoor niet zomaar over roet heen van bijvoorbeeld een oude schoorsteen. Deze roet trekt door het stucwerk heen en zal dus zichtbaar worden.
  • Voor het schilderen of behangen moet alle vocht uit de muur zijn.
  • Onderschat niet hoe zwaar stukadoren kan zijn

Beroep Stukadoor:

Opleidingen tot stukadoor

Om als stukadoor aan het werk te kunnen kan een opleiding gevolgd worden waarbij de leerling stukadoor vier dagen werkt bij een stukadoorsbedrijf en één dag naar school gaat. De opleiding duurt ongeveer twee jaar. Tijdens de opleiding wordt er niet alleen aandacht besteed aan het stukadoren maar is ook materiaalkennis belangrijk, en zal de stukadoor leren een muur te metselen. Het goed leren stukadoren op verschillende ondergronden is nog niet zo makkelijk. Een muur of plafond moet niet alleen glad worden maar vooral ook vlak gestukadoord worden. Het vlak maken van een muur is erg belangrijk als het bijvoorbeeld om een badkamer of toiletruimte gaat.

Bedrijven waar een stukadoor werkzaam kan zijn

Een stukadoor werkt doorgaans voor een stukadoorsbedrijf of aannemer. Grote aannemers hebben vaak een metselaar in dienst die meestal ook kan stukadoren. Bij een stukadoorsbedrijf wordt er doorgaans alleen in opdracht gestukadoord voor aannemers, badkamerbedrijven en woningstichtingen. Ook bij particulieren zijn vaak stukadoors te vinden.

Competenties stukadoor

Iemand die het vak van stukadoor wil gaan beoefenen moet zich goed realiseren dat het niet één van de lichtste vakken is. Het mengen, opbrengen en afwerken van de mortel is doorgaans zwaar werk en vraagt de nodige kracht van een stukadoor. Ondanks dat er tegenwoordig gebruik wordt gemaakt van diverse machines voor het opbrengen is en blijft het veel lichamelijk werk als stukadoor. Ook het werken met de mortel is iets waar een stukadoor tegen moet kunnen. Door de mortel kan de huid uitdrogen, en natuurlijk wordt de stukadoor er smerig van.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stukadoor

Als stukadoor is er voldoende werk te vinden. Woningen en andere gebouwen worden regelmatig verbouwd en de stukadoor zal dan al snel nodig zijn. Als stukadoor bij een stukadoorsbedrijf zijn de werkzaamheden meestal aan woningen. Badkamers, leefruimtes en toiletruimtes zijn de meest voorkomende ruimtes die gestukadoord moeten worden. Als stukadoor is het mogelijk om als zelfstandige te gaan werken. Wel is het zo dat de meeste stukadoors minimaal met twee personen werken om een woning sneller te kunnen stukadoren, zodat het werk iets lichter zal worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stukadoor

Een stukadoor werkt doorgaans per gestukadoord aantal vierkante meters per dag en niet zo zeer per uur. De meeste stukadoors voeren een stukadoorsklus dan ook niet per uur uit maar per vierkante meter. Het salaris van een stukadoor hangt dan ook sterk af van het aantal gestukadoorde vierkante meters. Een stukadoor in loondienst verdient afhankelijk van zijn ervaring en leeftijd tussen de 1600 euro tot 2600 euro. Een stukadoor die als zelfstandige werkt verdient niet automatisch veel meer dan in loondienst, omdat de productie van het aantal vierkante meters per dag niet zal stijgen. Natuurlijk kan de stukadoor er wel voor kiezen om meer meters per dag te maken of zijn klussen beter aan te nemen.

Mijnzzp.nl