Bloementeler

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bloementeler kweekt bloemen in een bloemkwekerij. Bloemen worden in de meeste gevallen binnen gekweekt in zogenaamde kassen, omdat bloemen in de kassen beter groeien. De voornaamste reden hiervoor is dat bloemen in kassen beschermd zijn tegen de weersinvloeden van buitenaf. Dat bloemen in kassen beter groeien heeft daarnaast met de temperatuur in de kassen te maken en met het feit dat bloementelers zelf kunnen bepalen hoeveel water de bloemen krijgen en hoeveel licht ze krijgen en heeft te maken met het feit dat de productie beter gecontroleerd kan worden door de bloementeler. Als bloementeler teelt je dus bloemen in kassen of in de buitenlucht afhankelijk van de bloemsoort. Voor bloementelers kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden zoals de benaming kweker of bijvoorbeeld de benaming bouvardia kweker. Bloementeelt zelf heeft betrekking op bloembollen, snijbloemen, potplanten, perkplanten en trekheesters.

De belangrijkste reden om bloemen in kassen te kweken is dat het in Nederland meestal te koud is voor bloemen om goed te kunnen groeien. Bloemen die gekweekt worden in kassen worden hoofdzakelijk gekweekt in potten. Het kweken van bloemen in kassen noemt men ook wel eens glastuinbouw. Het is niet zo dat alle bloemen en planten in speciale kassen gekweekt worden, omdat bijvoorbeeld tulpen meestal buiten op speciale tulpenvelden gekweekt worden.

Een bloementeler kweekt dus bloemen die verkocht worden aan bloemhandelaren, zoals bloemisten. De term bloementeler is overigens niet helemaal juist, omdat een bloementeler in eerste instantie geen bloemen kweekt maar juist planten, die later bloemen geven. De daadwerkelijke bloemen zijn dus een onderdeel van de planten die gekweekt worden. Bloemen die gekweekt worden als snijbloemen noemt men de sierteelt of snijbloemteelt. Snijbloemen zijn bloemen die later verwerkt worden in de bekende boeketten of bloemstukken.

Het is de bloementeler die waakt over het productieproces en het kweekproces en het is meestal de bloementeler die andere medewerkers aanstuurt, zoals de plantenteelt medewerkers of de seizoensarbeiders. Daarnaast is het meestal ook de bloementeler die de bloemen verkoopt aan de veiling. Een bloementeler is dus niet alleen een bloementeler of bloemenkweker maar ook een soort manager.

Hoe worden bloemen geteeld:

Bloemenveiling:

Opleidingen tot bloementeler

Als bloementeler bestaan er meerdere opleidingsmogelijkheden. Over het algemeen zal een gerichte Mbo-opleiding voldoende zijn, zoals de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt. Het is wel denkbaar dat een bloementeler ook een Hbo-opleiding genoten heeft, omdat de meeste bloementelers werkzaam zijn als ondernemer. Een gerichte opleiding op Hbo-niveau kan bijvoorbeeld zijn de Hbo-opleiding Tuinbouw en akkerbouw. Dit kan natuurlijk ook een andere Hbo-opleiding zijn die raakvlakken heeft met bedrijfsvoering, zoals de Hbo-opleiding Business Management.

Bedrijven waar een bloementeler werkzaam kan zijn

Als bloementeler ben je meestal werkzaam als ondernemer binnen je eigen kwekerij. Als een bloementeler in loondienst werkzaam is spreken we eerder van een plantenteelt medewerker.

Competenties bloementeler

De belangrijkste competentie als bloementeler is je algemene kennis van de tuinbouw en bloemkwekerij. Omdat een bloementeler meestal werkzaam zal zijn als ondernemer is het ook belangrijk dat je over algemene ondernemersvaardigheden beschikt. Denk hierbij aan het managen van personeel, de financiële aspecten, het voeren van de personeelsadministratie, het netwerken en het kunnen onderhandelen. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, doorzettingsvermogen, plannen, organiseren en communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bloementeler

Voor het beroep bloementeler kunnen we niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief, omdat je meestal werkzaam zal zijn als ondernemer. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het opbouwen of uitbreiden van een succesvolle bloemenkwekerij.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bloementeler

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet van toepassing op het beroep bloementeler, omdat je meestal werkzaam bent als ondernemer. Als ondernemer bepaal je zelf de arbeidsvoorwaarden. Het salaris is meestal sterk afhankelijk van de inkoopprijzen, verkoopprijzen en andere exploitatiekosten zoals personeel, marktomstandigheden en de energiekosten. Zie voor een salarisindicatie de meer specifieke beroepen.

Mijnzzp.nl