Bloementeler

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bloementeler kweekt bloemen in een bloemkwekerij. Bloemen worden in de meeste gevallen binnen gekweekt in zogenaamde kassen, omdat bloemen in de kassen beter groeien. De voornaamste reden hiervoor is dat bloemen in kassen beschermd zijn tegen de weersinvloeden van buitenaf. Dat bloemen in kassen beter groeien heeft daarnaast met de temperatuur in de kassen te maken en met het feit dat bloementelers zelf kunnen bepalen hoeveel water en licht de bloemen krijgen. Als bloementeler teel je dus bloemen in kassen of in de buitenlucht afhankelijk van de bloemsoort. Voor bloementelers kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden zoals de benaming kweker of bijvoorbeeld de benaming bouvardia kweker. Bloementeelt zelf heeft betrekking op bloembollen, snijbloemen, potplanten, perkplanten en trekheesters. De belangrijkste reden om bloemen in kassen te kweken is dat het in Nederland meestal te koud is voor bloemen om goed te kunnen groeien. Bloemen die gekweekt worden in kassen worden hoofdzakelijk gekweekt in potten. Het kweken van bloemen in kassen noemt men ook wel eens glastuinbouw. Het is niet zo dat alle bloemen en planten in speciale kassen gekweekt worden, omdat bijvoorbeeld tulpen meestal buiten op speciale tulpenvelden gekweekt worden. Een andere benaming voor bloementeelt kan ook zijn sierteelt. Zoals eerder aangegeven is het niet zo dat alle bloemen geteeld worden in kassen. Als bloemen in volle grond geteeld worden spreekt men ook wel van open teelt. Een bloementeler kan ook aangemerkt worden als akkerbouwer, omdat de tuinbouw ook toebehoort tot de akkerbouw. Het maakt verder niet uit of dit betrekking heeft op kassen of op open grond.

Een bloementeler kweekt dus bloemen die verkocht worden aan bloemhandelaren, zoals bloemisten. De term bloementeler is overigens niet helemaal juist, omdat een bloementeler in eerste instantie geen bloemen kweekt maar juist planten, die later bloemen geven. De daadwerkelijke bloemen zijn dus een onderdeel van de planten die gekweekt worden. Bloemen die gekweekt worden als snijbloemen noemt men de sierteelt of snijbloementeelt. Snijbloemen zijn bloemen die later verwerkt worden in de bekende boeketten of bloemstukken. Het is de bloementeler die waakt over het productieproces en het kweekproces en het is meestal de bloementeler die andere medewerkers aanstuurt, zoals de plantenteelt medewerkers of de seizoensarbeiders. Daarnaast is het meestal ook de bloementeler die de bloemen verkoopt aan de veiling. Een bloementeler is dus niet alleen een bloementeler of bloemenkweker, maar ook een soort manager. De meeste bloementelers zijn ook actief met betrekking tot zaadveredeling.

Bloemen verkopen

Een bloementeler kan dus ook gezien worden als handelaar, die ook regelmatig te maken heeft met de veiling. Op de bloemenveiling worden de meeste bloemen verkocht aan groothandels, exporteurs en aan marktkooplieden, die allemaal op verschillende manieren actief zijn met bloemen. Daarnaast kunnen bloemen opgekocht worden door middenstanders voor verschillende winkels, zoals tuincentrums, supermarkten en benzinepompen. Dit zijn over het algemeen wel de grotere bedrijven, die veel bloemen inkopen. Ook het exporteren van bloemen komt veel voor. Nederlandse bloemen worden veel verkocht aan het buitenland. Nederland is koploper als het aankomt op het exporteren van bloemen. Dit betreft vooral snijbloemen, die over de hele wereld verkocht worden. Als bloementeler heb je in de meeste gevallen vooral te maken met de bloemenveiling en niet rechtstreeks met de verschillende opkopers.

Wat doet een bloementeler:

Bloemenveiling:

Opleidingen tot bloementeler

Als bloementeler bestaan er meerdere opleidingsmogelijkheden. Over het algemeen zal een gerichte Mbo-opleiding voldoende zijn, zoals de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt. Het is wel denkbaar dat een bloementeler ook een hbo-opleiding genoten heeft, omdat de meeste bloementelers werkzaam zijn als ondernemer. Een gerichte opleiding op Hbo-niveau kan bijvoorbeeld zijn de hbo-opleiding Tuinbouw en akkerbouw. Dit kan natuurlijk ook een andere hbo-opleiding zijn die raakvlakken heeft met bedrijfsvoering, zoals de hbo-opleiding Business Management. Als startende ondernemer, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een bloementeler werkzaam kan zijn

Als bloementeler ben je meestal werkzaam als ondernemer binnen je eigen kwekerij. Als een bloementeler in loondienst werkzaam is spreken we eerder van een plantenteelt medewerker. Zoals eerder omschreven kan een bloementeler ook aangemerkt worden als akkerbouwer, omdat de tuinbouw toebehoort tot de akkerbouw. Tulpen worden bijvoorbeeld veel gekweekt in volle grond in de buitenlucht.

Competenties bloementeler

De belangrijkste competentie als bloementeler is je algemene kennis van de tuinbouw en bloemkwekerij. Omdat een bloementeler meestal werkzaam zal zijn als ondernemer is het ook belangrijk dat je over algemene ondernemersvaardigheden beschikt. Denk hierbij aan het managen van personeel, de financiële aspecten, het voeren van de personeelsadministratie, het netwerken en het kunnen onderhandelen. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, doorzettingsvermogen, plannen, organiseren en communicatie. Als laatste is het ook belangrijk om innovatie te benoemen. Een bloementeler moet meestal ook aangemerkt kunnen worden als soort innovatiemanager, omdat innovatie binnen de bloemensector belangrijk is. Innovatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op duurzame energie, zoals warmte-kracht, windenergie of zonne-energie. Het toepassen van dit soort innovatieve nieuwe systemen is belangrijk om de energiekosten te kunnen drukken. Daarnaast is duurzame energie goed voor het milieu.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bloementeler

Het arbeidsmarktperspectief van een bloementeler is niet echt van toepassing, omdat een bloementeler gezien moet worden als ondernemer. Met andere woorden zal een bloementeler zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het opbouwen van een succesvolle onderneming. De doorgroeimogelijkheden van een bloementeler moeten ook gezien worden in het verder uitbouwen van de onderneming. Dit is overigens in de meeste gevallen niet heel makkelijk, omdat veel bloementelers te maken hebben met hoge kosten. Ook is er tegenwoordig steeds meer sprake van concurrentie uit andere landen, die te maken hebben met minder kosten en regelgeving.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bloementeler

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet van toepassing op het beroep bloementeler, omdat je meestal werkzaam bent als ondernemer. Als ondernemer bepaal je zelf de arbeidsvoorwaarden. Het salaris is meestal sterk afhankelijk van de inkoopprijzen, verkoopprijzen en andere exploitatiekosten zoals personeel, marktomstandigheden en de energiekosten. Zie voor een salarisindicatie de meer specifieke beroepen.

Read this information on Flower grower in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Blumenzuchter auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Cultivador de flores en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bloementeler

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bloementeler bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl