Zaadveredelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een zaadveredelaar is een persoon die zich bezighoudt met het kruisen van zaadrassen om daarmee een nieuw ras te kweken. Er is sprake van een specialisatie in het combineren van de eigenschappen van twee zaadrassen in het nieuwe ras. Een zaadveredelaar beïnvloedt op deze manier de natuur als gevolg van de kruisbestuiving. Er zijn allerlei soorten zaadrassen die zich lenen voor kruisbestuiving om tot een nieuw ras te komen. Denk maar aan allerlei tomatenrassen om twee rassen te selecteren en daar een extra smaakvolle tomaat te komen. Een zaadveredelaar is gespecialiseerd om bepaalde eigenschappen van rassen te kruisen voor uiteenlopende doeleinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om van bepaalde zaadrassen een verbeterde versie te maken, zoals om een betere resistentie te ontwikkelen tegen voorkomende ziektes. Zo kan het ook een doel zijn van een zaadveredelaar om een nieuw ras te ontwikkelen dat zorgt voor een extra grote opbrengst. Zaadveredeling speelt in deze tijd een belangrijke rol in de economie en maatschappij. Zaadveredelaars hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de toepassing en uitvoering van zaadtechnologie en plantveredeling. Er is sprake van constante ontwikkelingen met nieuwe technologieën om hoogwaardige zaadrassen te ontwikkelen voor de groenteteelt, fruitteelt en voor de bloementeelt. Een zaadveredelaar houdt zich in de praktijk bezig met het werken op moleculair niveau, zoals met DNA net als met eiwitten. Er is sprake van een grote impact van de werkzaamheden van een zaadveredelaar als het gaat om het veredelen van zaden en planten. Overigens kan een zaadveredelaar zich eveneens bezighouden met het verrichten van onderzoek naar een specifieke ziekte die bij planten voorkomt.

Een zaadveredelaar is afhankelijk van de genoten opleiding ook aan te merken als biotechnoloog. Zaadveredeling dient niet alleen wetenschappelijke doeleinden, maar is ook commercieel als interessant te zien. Er zijn dan ook niet voor niets veel handelaren actief in de wereld van zaadveredeling. De handel vindt plaats op nationaal en op internationaal niveau, waarbij er eveneens exporteurs bij betrokken zijn. De handel kan veel geld opleveren. Denk maar aan een enkel tomatenzaadje dat een verbeterde versie vormt voor een extra hoge opbrengst. Het nieuwe zaadje kan bijvoorbeeld twintig kilo aan opbrengst opleveren en dat verhoogt uiteraard de waarde van het nieuwe tomatenzaadje. In Nederland is er sprake van een actieve branche als het gaat om zaadveredeling. Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat rond de 35% van de internationale handel in groentezaad afkomstig is uit Nederland. Er zijn zelfs organisaties die menen dat het percentage nog hoger ligt als het gaat om tuinbouwzaad, waarbij je kan denken aan 50% tot wel 70% in de wereldhandel.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN VEREDELEN EN ENTEN

Een zaadveredelaar houdt zich bezig met het selecteren van planten die over de beste erfelijke eigenschappen beschikken om daar nieuwe rassen van te maken. Er is in deze situatie een vergelijking te maken met een fokker van gezelschapsdieren en veehouders. Bij het enten is er eerder sprake van het realiseren van een vegetatieve vermeerdering van planten. Denk daarbij aan het verbeteren van planten of aan fruittelers en aan bloementelers. Zo is het mogelijk om een techniek bij enten toe te passen, waarbij er bloemenknoppen verschijnen op een wilde onderstam. Bij enten draait het om het gebruiken van een ent ofwel een deel van een plant om deze bijvoorbeeld op een onderstam of ander deel van een plant vast te maken. In de fruitteelt komt enten veelvuldig voor om de fruitplanten te voorzien in energie voor groei in plaats van aan het zetten van vruchten. Een zaadveredelaar is meer gericht op het creëren van nieuwe soorten zaden voor planten en gewassen. Daarbij speelt verbetering overigens een grote rol en kan je onder meer denken aan landbouwers die met een vernieuwd gewas meer productie draaien.

DNA van planten veranderen

Zaadveredeling komt in het kort neer op het veranderen van de structuur van planten. Tegenwoordig onderzoeken steeds meer wetenschappers de mogelijkheid om genetische manipulatie toe te passen. De Europese Commissie is erg terughoudend wanneer het aankomt op genetische manipulatie van planten. In andere landen zoals Amerika, China en Japen komt genetische manipulatie van planten al wel veel voor. De voordelen zijn onder andere dat minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn omdat planten niet meer ziek kunnen worden.

Een ander voordeel is dat gewassen zo aangepast kunnen worden aan hun plaatselijke omstandigheden. Dit betekent dat ze beter kunnen profiteren van de voedselrijke bodems en resistent blijven tegen plagen. Een ander voordeel is dat gewassen minder aantrekkelijk worden voor insecten die ze bijten. Het aanpassen van gewassen kom nu ook al voor, echter noemen we het nu plantenveredeling.

WAT DOET EEN ZAADVEREDELAAR:

  • Zaden onderzoeken
  • Zaden selecteren
  • Zaadrassen kruisen
  • Beste zaadeigenschappen combineren
  • Eigenschappen verbeteren
  • Nieuwe zaadrassen ontwikkelen
  • Richten op meer opbrengst van zaden
  • Focus op resistentie tegen ziektes
  • Verbeterde versies ontwikkelen

Wat is zaadveredeling:

Wat is plantenveredeling:

OPLEIDINGEN TOT ZAADVEREDELAAR

Er zijn diverse opleidingen geschikt voor een functie als zaadveredelaar. De meest passende opleiding is een hbo-opleiding Biotechnologie. Daarnaast zijn er ook opties om een hbo-vakopleiding Plantenveredeling te volgen. De opleidingsduur varieert en is afhankelijk van de vooropleiding, maar is in elk geval twee jaar. Indien we spreken van een biotechnoloog dan kan er ook van een universitaire studie sprake zijn. Na een van de opleidingen gevolg te hebben, zijn er diverse functies om te vervullen. Je kan je in de praktijk bezighouden met zaadveredeling, maar ook bijvoorbeeld in een adviserende functie terechtkomen.

BEDRIJVEN WAAR EEN ZAADVEREDELAAR WERKZAAM KAN ZIJN

Er zijn uiteenlopende soorten bedrijven en organisaties om werkzaam te zijn als zaadveredelaar. Bijvoorbeeld bij een boomkweker, maar ook in onderzoekscentrums of aan de universiteit, zoals in de functie van universitair docent of als onderzoeker. Het komt ook voor dat er bedrijven zijn in de levensmiddelenindustrie waar een zaadveredelaar als levensmiddelentechnoloog voor werkt. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om een zaadveredelaar als botanicus aan te merken.

COMPETENTIES ZAADVEREDELAAR

Een van de competenties waar een zaadveredelaar over dient te beschikken, betreft onderzoeksvaardigheden. Het kost veel tijd en energie om de juiste zaden te selecteren, want daar gaat veel onderzoek aan vooraf. Er is wat dat betreft niet alleen specialistische kennis nodig, maar ook doorzettingsvermogen. Verder is het belangrijk een kritische blik te hebben en gericht te zijn op innovatie. De ontwikkelingen in de technologie gaan snel, zodat het eveneens van belang is om deze in de gaten te houden en om aan bijscholing te doen. Het spreekt verder voor zich dat je zeer nauwkeurig moet werken, want het gaat om werkzaamheden die je op microniveau verricht.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS ZAADVEREDELAAR

Nederland is een van de uitblinkers als het gaat om zaadveredeling en dat maakt dat er sprake is van een gunstig arbeidsmarktperspectief. Het betreft uiteraard wel een zeer specifieke functie, zodat het aantal banen niet voor het oprapen ligt. Er is in Nederland een groot kenniscentrum voor zaadveredeling en plantveredeling. Daarbij zijn er meer dan veertig bedrijven actief die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe technologieën en hoogwaardige rassen. Er zijn als zaadveredelaar diverse opties om door te groeien, zoals in de rol van hoofdonderzoeker of in de functie van afdelingsmanager. De mogelijkheden om door te groeien zijn uiteraard wel van de werkplek afhankelijk.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS ZAADVEREDELAAR

Het salaris van een zaadveredelaar bedraagt gemiddeld 3.000 euro tot 5.500 bruto per maand voor een functie in loondienst. Bij de toepassing van een cao geldt dat de overige arbeidsvoorwaarden daarin opgenomen zijn. De voorwaarden zijn wat dat betreft anders wanneer je bij een universiteit in dienst bent of voor een commercieel bedrijf werkt.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Zaadveredelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zaadveredelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl