Biotechnoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een biotechnoloog kan verschillende werkzaamheden uitvoeren, afhankelijk van de gekozen richting en de exacte opleiding. Voor dit beroep bestaan opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau en op universitair niveau. In het kort komt het beroep biotechnoloog neer op het toepassen van technieken en technologie om bouwstoffen van mens, plant en dier te manipuleren door het uitvoeren van onderzoeken en proeven. De werkzaamheden van een biotechnoloog zullen in veel gevallen plaatsvinden in moderne laboratoria die voorzien zijn van de meest moderne apparatuur.

Enkele voorbeelden van biotechnologie zijn het veredelen van planten, het fokken van dieren, het ontwikkelen van nieuwe of bestaande medicijnen en het ontwikkelen van nieuwe levensmiddelen. Deze werkzaamheden kunnen onder andere uitgevoerd worden door DNA te analyseren en te modificeren. Daarnaast spelen binnen de biotechnologie micro-organismen een grote rol. Denk hierbij aan processen om micro-organismen stoffen om te laten zetten ten behoeve van de voedingsindustrie en waterzuivering.

De werkzaamheden van een biotechnoloog zijn voor de mensheid heel belangrijk. Dit heeft niet alleen te maken met nieuwe of beter medicijnen. Denk bijvoorbeeld ook aan biotechnologisch onderzoek gericht op de agrarische sector. Als gewassen gemodificeerd worden zodat deze beter en sneller groeien, kunnen boeren meer omzet behalen, afhankelijk van het gewas en de vraag.

Ondanks dat een biotechnoloog veel werkzaam zal zijn in het laboratorium kan een biotechnoloog ook veldonderzoek uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan botanische tuinen, die speciaal ingericht zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Dit soort tuinen is meestal te vinden op universiteiten. Een botanische tuin is dan ook een speciale tuin, waarbinnen een botanicus of andere wetenschapper, zoals een biotechnoloog, speciaal onderzoek kan uitvoeren naar planten als dit nodig mocht zijn.

Hbo-opleiding Biotechnologie:

Studie Biotechnologie:

Opleidingen tot biotechnoloog

Er bestaan verschillende opleidingen als biotechnoloog, zoals de Hbo-opleiding Biotechnologie, de Hbo-opleiding Agri, Food & Life Sciences en de universitaire studie Biotechnologie. Binnen dit beroep spelen de vakken biologie, scheikunde en wiskunde een belangrijke rol. De opleiding of studie Biotechnologie is aan te merken als een zware opleiding, die niet voor iedereen geschikt zal zijn. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de website Proef.

Bedrijven waar een biotechnoloog werkzaam kan zijn

Als biotechnoloog kan je werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven, zoals farmaceutische bedrijven, de levensmiddelenindustrie, academische ziekenhuizen of laboratoria, of ben je werkzaam voor een milieuadviesbureau. Daarnaast kan je voor een universiteit werkzaam zijn, als je beschikt over de juiste opleiding.

Competenties biotechnoloog

De belangrijkste competenties als biotechnoloog zijn je onderzoeksvaardigheden. Dit betekent onder andere experimenteren, onderzoeken en analyseren. Algemeen belangrijke woorden als biotechnoloog zijn doorzettingsvermogen, creativiteit, presteren en het analytisch kunnen denken, zodat bijzaken gescheiden blijven van de hoofdzaken. Natuurlijk zal je ook communicatief moeten zijn, omdat je binnen dit beroep met veel verschillende soorten mensen zal samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als biotechnoloog

Het arbeidsmarktperspectief als biotechnoloog is zeer goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Als biotechnoloog kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn, afhankelijk van de gekozen richting. De doorgroeimogelijkheden als biotechnoloog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie, bijvoorbeeld over een onderzoeksteam.

Arbeidsvoorwaarden en salaris biotechnoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een biotechnoloog zal over het algemeen een salaris verdienen tussen 2500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar, als je beschikt over een universitaire studie of als je grote verantwoordelijkheden draagt als biotechnoloog.

Mijnzzp.nl