Biotechnoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep biotechnoloog
Wat doet een biotechnoloog
Wat is biotechnologie
Film: hbo-opleiding biotechnologie:
Film: studie biotechnologie:
Opleidingen tot biotechnoloog
Bedrijven waar een biotechnoloog werkzaam kan zijn
Competenties biotechnoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als biotechnoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris biotechnoloog
Eigen bedrijf starten als Biotechnoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Biotechnoloog

Beroep biotechnoloog

Een biotechnoloog is gespecialiseerd in het gebruiken en toepassen van moderne technieken om biologie voor praktische doeleinden te gebruiken. Welke technieken een biotechnoloog precies zal toepassen is afhankelijk van de werkzaamheden van een biotechnoloog en is afhankelijk van de gekozen opleiding als biotechnoloog. Het beroep biotechnoloog komt in de praktijk voor op Hbo-niveau en op universitair niveau. In het kort komt het beroep biotechnoloog neer op het toepassen van technieken en technologie om bouwstoffen van mens, plant en dier te manipuleren door het uitvoeren van onderzoeken en proeven. De werkzaamheden van een biotechnoloog zullen in veel gevallen plaatsvinden in moderne laboratoria, die voorzien zijn van de meest moderne apparatuur. Biotechnologie komt tegenwoordig op veel manieren voor, omdat biotechnologie op een brede manier belangrijk is voor de mensheid. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen beschermen van gewassen door het toepassen van genetische technologie. Enkele voorbeelden van biotechnologie zijn het veredelen van planten, het fokken van dieren, het ontwikkelen van nieuwe of bestaande medicijnen en het ontwikkelen van nieuwe levensmiddelen. Deze werkzaamheden kunnen onder andere uitgevoerd worden door DNA te analyseren en te modificeren. Daarnaast spelen binnen de biotechnologie micro-organismen een grote rol. Denk hierbij aan processen om micro-organismen stoffen om te laten zetten voor de voedingsindustrie en waterzuivering. Biotechnologie moet verder wel heel breed gezien worden, omdat ook simpele fermentatie aangemerkt kan worden als biotechnologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het laten gisten van bier of aan het maken van kaas. Het is vooral de moderne biotechnologie waarbinnen gebruikt gemaakt wordt van hoogwaardige technieken om DNA-fragmenten opnieuw te combineren.

Wat doet een biotechnoloog

In het kort kunnen we de werkzaamheden van een biotechnoloog het beste omschrijven als het ontwikkelen van nieuwe levensmiddelen of medicijnen. Daarnaast kan een biotechnoloog verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot gewassen. Denk hierbij vooral aan het verder verbeteren van gewassen. Het verbeteren van gewassen is voor boeren, akkerbouwers, fruittelers en groentelers erg belangrijk, omdat goede biotechnologie indirect voor betere gewassen en dus meer omzet zal zorgen. Biotechnologie speelt dus ook binnen de agrarische sector een belangrijke rol. Ondanks dat een biotechnoloog over het algemeen veel werkzaam is in het laboratorium kan een biotechnoloog ook veldonderzoek uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan botanische tuinen, die speciaal ingericht zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Dit soort tuinen is meestal te vinden op universiteiten. Een botanische tuin is dan ook een speciale tuin, waarbinnen een botanicus of andere wetenschapper, zoals een biotechnoloog, speciaal onderzoek kan uitvoeren naar planten als dat nodig is. Het is denkbaar dat een biotechnoloog aangemerkt kan worden als zaadveredelaar.

Wat is biotechnologie

Biotechnologie kan het beste omschreven worden als technologie die gebaseerd is op biologie. Binnen de biotechnologie worden dieren, planten, bacteriën of andere levende wezens gebruikt voor de ontwikkeling van voedsel en medicijnen. Zoals eerder omschreven moet biotechnologie heel ruim gezien worden, omdat ook het maken van kaas, brood, bier en wijn gezien kan worden als biotechnologie. Voor het maken van kaas, brood, bier en wijn zijn, namelijk bacteriën, schimmels en gistingsprocessen nodig. Deze voorgaande voorbeelden behoren toe tot de klassieke biotechnologie. Binnen de moderne biotechnologie zijn biotechnologen juist verantwoordelijk voor het rechtstreeks veranderen van het DNA om nieuwe stoffen te kunnen ontwikkelen. Als een biotechnoloog verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van geneesmiddelen en vaccins noemt men dit over het algemeen rode biotechnologie. Andere vormen zijn groene biotechnologie (agrarisch en levensmiddelen), witte biotechnologie (industriële biotechnologie) en blauwe biotechnologie (marine biotechnologie). De term biotechnologie geeft aan dat het om leven gaat (bio) en om menselijk handelingen (technologie).

Film: hbo-opleiding biotechnologie:

Film: studie biotechnologie:

Opleidingen tot biotechnoloog

Wie een carrière ambieert als biotechnoloog kan kiezen uit verschillende passende opleidingen, zoals de hbo-opleiding Biotechnologie, de hbo-opleiding Agri, Food & Life Sciences en de universitaire studie Biotechnologie. Zoals eerder omschreven komt het beroep biotechnoloog op verschillende niveaus voor. Binnen de opleiding biotechnologie zijn de vakken biologie, scheikunde en wiskunde aan te merken als belangrijke opleidingen. De opleiding biotechnologie is zowel op Hbo-niveau als op universitair niveau aan te merken als een pittige opleiding, die niet voor iedereen geschikt is. Tijdens de opleiding leer je onder andere precies hoe processen zich op moleculair niveau afspelen en hoe dit op een positieve manier aangepast kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het ziekteresistent maken van planten, of aan het verbeteren van de voedingswaarde van gewassen. Het is niet zo dat een biotechnoloog ook gezien kan worden als bioloog, omdat dit een andere opleiding en beroep betreft. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een biotechnoloog werkzaam kan zijn

Een biotechnoloog kan werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven binnen verschillende branches, zoals de agrarische sector, de farmaceutische industrie en de levensmiddelenindustrie. Daarnaast kan een biotechnoloog werkzaam zijn voor gespecialiseerde onderzoeksbureaus, milieuadviesbureaus en werkzaam zijn voor academische ziekenhuizen binnen een laboratorium. Het is ook denkbaar dat een biotechnoloog werkzaam is als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Als een biotechnoloog beschikt over een universitaire studie kan een biotechnoloog ook werkzaam zijn voor een universiteit als onderzoeker.

Competenties biotechnoloog

De belangrijkste competentie van een biotechnoloog is het analytisch vermogen, omdat dit erg belangrijk is als biotechnoloog. Als je op universitair niveau werkzaam bent als biotechnoloog zul je ook over wetenschappelijke onderzoekvaardigheden moeten beschikken. Een andere belangrijke competentie van een biotechnoloog is innovatievermogen. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je meestal zal samenwerken met diverse collega's, leidinggevenden en externe partijen. Omdat onderzoeksrapporten meestal in het Engels geschreven worden moet een biotechnoloog ook de Engelse taal schriftelijk en mondeling beheersen. Algemeen belangrijke woorden als biotechnoloog zijn nauwkeurigheid, resultaatgericht, experimenteren, kritisch, ethiek, wet- en regelgeving, leervermogen, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als biotechnoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een biotechnoloog is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Als biotechnoloog kan je op verschillende manieren werkzaam zijn in verschillende branches, waardoor het verkrijgen van werk als biotechnoloog in de meeste gevallen geen probleem is. De vraag naar goede biotechnologen is over het algemeen groot te noemen. De doorgroeimogelijkheden van een biotechnoloog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie zoals de functie teamleider of de functie afdelingsmanager. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit kan verschillen per opleidingsniveau, de werkervaring, de soort werkgever en je eigen competenties. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren gezien worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris biotechnoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een biotechnoloog zal over het algemeen een salaris verdienen tussen 2500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar, als je beschikt over een universitaire studie of als je grote verantwoordelijkheden draagt als biotechnoloog.

Eigen bedrijf starten als Biotechnoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Biotechnoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Biotechnoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Biotechnoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Biotechnoloog.

Mijnzzp.nl