Knecht

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Knecht is een ouderwetse benaming voor arbeiders die hoofdzakelijk verantwoordelijk waren voor ondersteunende werkzaamheden. Ondanks dat de benaming knecht in sommige gevallen niet als positief werd ervaren waren knechten voor werkgevers onmisbaar, omdat ze over het algemeen allround inzetbaar waren. Knechten waren vaak jonge arbeiders, die nog veel moesten leren van de branche waarbinnen ze werkzaam waren. Daarnaast was het niet ongebruikelijk dat knechten gehuisvest waren op het bedrijf waar ze werkzaam waren. Knechten waren vaak werkzaam voor boeren en veehouders, echter konden knechten binnen alle branches werkzaam zijn. Andere benamingen voor een knecht konden ook zijn boerenknecht, paardenknecht, stalknecht, bakkersknecht, molenaarsknecht en bijvoorbeeld slagersknecht, afhankelijk van waar een knecht werkzaam was. De belangrijkste taak als knecht was het ondersteunen van de werkgever als allround medewerker. In het algemeen was het zo dat de meeste knechten aangemerkt konden worden als ongeschoolde arbeiders, die door te werken het vak aanleerden. Tegenwoordig spreekt men bijna niet meer van een knecht, omdat dit in veel gevallen als negatief ervaren wordt. Als jongeren tegenwoordig een beroepsopleiding volgen zal er eerder gesproken worden van leerling of gezel. Leerling en gezel zijn beide benamingen, die aangeven dat iemand een opleiding en/of beroepsopleiding aan het volgen is. In de praktijk komt de term knecht nog steeds voor, echter is dit wel steeds minder aan het worden. Het zijn vooral de boeren, die nog steeds spreken van knechten. Het beroep knecht moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat alle arbeiders in het verleden aangemerkt konden worden als knecht. Zoals eerder omschreven komt de term knecht in de praktijk niet veel meer voor. De term knecht komt nog wel voor binnen de wielersport. In dat geval is de knecht verantwoordelijk voor het ondersteunen van de kopman.

Tegenwoordig komt de term knecht bijna niet meer voor omdat de algemene benaming knecht vervangen is door specifieke beroepsnamen. Denk bijvoorbeeld aan het beroep agrarisch medewerker, aan het beroep medewerker melkveehouderij, aan het beroep medewerker varkenshouderij en aan het beroep loonwerker die in vroegere dagen allemaal knecht genoemd konden worden door een boer. In de meeste gevallen was een knecht verantwoordelijk voor uiteenlopende soorten werkzaamheden die voor kunnen komen binnen het betreffende bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van de stallen, aan het verzorgen van vee en aan het melken van de koeien. In de meeste gevallen was een knecht een jonge arbeider die niet naar school ging, wat in vroegere dagen de normaalste zaak was. Tegenwoordig volgen de meeste jongeren een vakopleiding en combineren ze school met werk. Deze jongeren noemt men geen knecht maar een gezel of gewoon leerling, die onderwijst volgt via het leerlingwezen. Daarnaast kan er sprake zijn van een stagiair die zich aan het oriënteren is qua beroepsopleiding. Stagiairs worden begeleid door stagebegeleiders die toezien op de voortgang van de stage en de algemene veiligheid van de jongeren, omdat deze in de meeste gevallen hun eerste werkervaring opdoen.

Werken als knecht

Over het algemeen was een knecht een arbeider, die men beschouwde als iemand van lagere stand. Dit was vooral het geval als we spreken van herenboeren. Een herenboer is een rijke boer, die beschikt over veel land. Een herenboer maakt over het algemeen niet zelf zijn handen smerig, omdat deze daarvoor personeel in dienst heeft, die men in vroegere dagen dus knecht noemde. De inhoudelijke werkzaamheden van een knecht zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat knechten in de meeste gevallen gezien moeten worden als allround medewerkers. Eigenlijk waren knechten verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden. Afhankelijk van de branche, waarbinnen een knecht werkzaam was kon een knecht zelfstandig werkzaam zijn of onder begeleiding werken van de werkgever. Dit was ook afhankelijk van de praktijkervaring en soort werkzaamheden. Het was niet ongebruikelijk dat ervaren knechten uiteindelijk het bedrijf konden overnemen als de werkgever zelf geen geschikte opvolger kon vinden.

Slagersknecht:

Medewerker agrarisch loonwerk:

Opleidingen tot knecht

Er bestaan geen opleidingen tot knecht, omdat knechten ongeschoolde arbeiders waren. Een knecht was in vroegere dagen meestal een jonge arbeider, die in de praktijk het vak aanleerde. In de meeste gevallen was de werkgever van de knecht de leermeester van de knecht, die al werkende het vak aanleerde. Ondanks dat de term knecht nogal negatief kan klinken was het wel degelijk zo dat een knecht vroeg of laat het betreffende bedrijf kon overnemen, bijvoorbeeld omdat de werkgever geen geschikte opvolger kon vinden. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat knechten binnen verschillende branches voorkomen. In het algemeen was een knecht werkzaam binnen de agrarische sector of werkzaam als ambachtsman. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een knecht werkzaam kan zijn

Een knecht was vooral werkzaam bij boeren, op een manege of voor ambachtelijke bedrijven zoals een slagersbedrijf, een bakkersbedrijf of een molenaar. Daarnaast kan de term knecht ook betrekking hebben op de wielersport waarbij de knecht de kopman bijstaat. In dat geval is de knecht verantwoordelijk voor het helpen van de beste wielrenner. Zoals eerder omschreven komt de term knecht tegenwoordig niet veel meer voor. In de meeste gevallen moet een knecht tegenwoordig aangemerkt worden als leerling of gezel.

Competenties knecht

Competenties zijn niet echt van toepassing op een knecht omdat het beroep knecht in zijn oorspronkelijke manier niet echt meer bestaat. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een knecht over veel energie en doorzettingsvermogen zal moeten beschikken omdat het meestal beroepen betrof waarbinnen zware fysieke arbeid de normaalste zaak was. Ook leervermogen was aan het merken als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als knecht

Het arbeidsmarktperspectief van een knecht is niet echt van toepassing, omdat het beroep knecht in de oorspronkelijke vorm niet meer voorkomt. In de meeste gevallen kan het beroep knecht vergeleken worden met leerlingen, die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. In het algemeen is het zo dat vaklieden geen enkele moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een knecht konden gezien worden in het uiteindelijk overnemen van het bedrijf. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn niet zomaar aan te geven, omdat knechten binnen verschillende branches werkzaam konden zijn. De doorgroeimogelijkheden waren ook sterk afhankelijk van de werkervaring, de zelfstandigheid en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris knecht

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet niet meer van toepassing op het beroep knecht omdat het beroep bijna niet meer voorkomt. Het beroep knecht heeft vandaag de dag betrekking op andere beroepen die verschillende branches kunnen betreffen. Over het algemeen was het zo dat een knecht niet heel veel verdiende.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Knecht

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Knecht bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl