Kunstenaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kunstenaar
Wat doet een kunstenaar
Scheppende en uitvoerende kunstenaars
Taken als kunstenaar:
Film: kan iedereen kunstenaar worden:
Film: hoe herken je waardevolle kunst:
Opleidingen tot kunstenaar
Bedrijven waar een kunstenaar werkzaam kan zijn
Competenties kunstenaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kunstenaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris kunstenaar
Eigen bedrijf starten als Kunstenaar
Boekhoudprogramma vergelijken Kunstenaar

Beroep kunstenaar

Een kunstenaar is een persoon die gebruikmaakt van de creatieve begaafdheid om kunst te creëren. Er zijn verschillende soorten kunstvormen, waarin het beroep van kunstenaar is uit te voeren. De term kunstenaar is op deze manier te gebruiken voor bijvoorbeeld het scheppen van beeldende kunst of voor het maken van muziek. Kunstenaar is daarom geen beroep dat zich tot een bepaalde kunstvorm beperkt. Het is een beroep dat ook betrekking kan hebben op films, net als op theater, fotografie en literatuur. Een kunstenaar creëert kunst op basis van creatief ingegeven gedachten. Het maken van een kunstwerk is een manier om de expressie op een concrete manier vorm te geven. Kunstenaars laten zich inspireren door allerlei zaken, zoals door gebeurtenissen uit het dagelijks leven. De inspiratie voor het maken van een kunstwerk is ook te halen uit de eigen fantasie. Daarom zijn kunstwerken ook niet altijd op de realiteit gebaseerd. De kunstenaar die beeldende kunst schept, laat de werken graag zien aan publiek. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door een expositie te houden om schilderen te exposeren of om kunstbeelden te presenteren. Overigens is er geen sprake van dat kunstenaar een beschermde titel is. Iedereen heeft de mogelijkheid om zich in een bepaald vakgebied kunstenaar te noemen. Het vak van kunstenaar bestaat al enorm lang en er zijn binnen de kunst in de geschiedenis allerlei kunststromingen ontstaan, zoals Barok in de periode 1600-1750. In die periode heeft kunstschilder Rembrandt van Rijn het schilderij De Nachtwacht gecreëerd. De kunststijl Barok kenmerkt zich door de aanwezigheid van grote contrasten van licht en donker. Andy Warhol is een kunstenaar die bekend is geworden met popart. Deze stroming was populair in de jaren 1950-1960 en kenmerkte zich door scherpe lijnen met specifieke aandacht voor details en foto-achtige kunstwerken.

Wat doet een kunstenaar

Het beroep van kunstenaar spreekt bij het scheppen van kunst het meest tot de verbeelding als beeldend kunstenaar. Deze kunstenaar maakt tastbare kunst als kunstschilder of als beeldhouwer net als een fotograaf of kunstsmid. Een beeldend kunstenaar is een kunstenaar die echt een kunstwerk maakt. Zo maakt een kunstschilder een schilderij en een ontwerpt en creëert een beeldhouwer een beeld of kunstwerk. Een fotograaf maakt foto's, echter kan een fotograaf ook een kunstenaar zijn als deze kunstfoto’s maakt. Zo maakt een kunstsmid met metalen en andere materialen beeldwerken of andere voorwerpen. De beeldhouwkunst is net als de schilderkunst een van de meest bekende kunstvormen van kunstenaars. De beeldende kunst heeft als kenmerk dat de kunstenaar het visuele aspect voorop laat staan. Er is sprake van het realiseren van een afbeelding of van een uitgebeeld kunstobject. Een schilderij heeft een platte vorm en is als afbeelding te zien. Een kunstobject gemaakt door een beeldhouwer of kunstsmid heeft een ruimtelijke vorm. Een kunstenaar die beeldende kunst maakt, creëert als het ware plastische kunst. Dat staat voor het tastbaar maken en voor materieel. De kunstenaar voorziet op deze manier in een esthetische beleving voor de toeschouwer. Deze kunstvorm heeft het in zich om aan te zetten tot nadenken. In sommige gevallen kunnen ook tatoeëerders aangemerkt worden als kunstenaar. Afhankelijk van de artistieke werkzaamheden is het denkbaar dat een kunstenaar ook aangemerkt kan worden als ambachtsman of ambachtsvrouw.

Scheppende en uitvoerende kunstenaars

De kunstenaar die beeldende kunst schept, is een ander type kunstenaar die zich op de uitvoerende kunst richt. Op het gebied van het beroep kunstenaar is er namelijk een onderscheid te maken tussen uitvoerende en scheppende kunstenaars. Bij scheppende kunst richt de creativiteit zich op het maken van nieuwe kunst. De kunst is wat dat betreft tastbaar, zoals een schilderij dat door een kunstschilder is gemaakt. Bij uitvoerende kunst is er sprake van het toegankelijk maken van kunst op een zichtbare of hoorbare manier. Er is in dit geval sprake van de uitvoering of opvoering van een bepaalde kunst, zoals de uitvoering van een toneelstuk, geschreven door een schrijver, in het theater voor publiek. Een acteur brengt de kunst in dat geval tot uiting, zoals een musicus de muziek van een componist tot uitvoering brengt en een dirigent de musici begeleidt. Of zoals een danser de kunst van een choreograaf uitvoert. Een straatartiest die op straat optreedt, is eveneens een uitvoerend kunstenaar. Bijvoorbeeld door op te treden als muzikant of als levend standbeeld of door als mimespeler acteert. Het beroep kunstenaar heeft natuurlijk betrekking op de verschillende disciplines.

Taken als kunstenaar:

  • Schilderen
  • Beeldhouwen
  • Componeren
  • Optreden
  • Exposeren
  • Musiceren
  • Smeedwerken
  • Dansen
  • Muziek maken
  • Inspireren

Film: kan iedereen kunstenaar worden:

Film: hoe herken je waardevolle kunst:

Opleidingen tot kunstenaar

Kunstenaar is een breed begrip en heeft betrekking op verschillende disciplines in de scheppende en uitvoerende kunst. Binnen deze disciplines zijn er uiteraard meerdere vakopleidingen te onderscheiden. Bijvoorbeeld door een opleiding tot acteur te volgen om in het theater aan uitvoerende kunst te doen. De Kunstacademie is meer een algemene opleiding om tot kunstenaar opgeleid te worden. Het is ook mogelijk om een opleiding tot beeldhouwer te volgen om scheppende kunst te maken. Zo zijn er voor dansers mogelijkheden om een opleiding tot danser te volgen en voor musici opties om een opleiding tot musicus te volgen. Het is overigens niet per se nodig om als kunstenaar een opleiding te hebben genoten. Er zijn bijvoorbeeld kunstschilders die prachtige schilderijen maken zonder daarvoor een opleiding te hebben gevolgd. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als zzp kunstenaar, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een kunstenaar werkzaam kan zijn

Een scheppende kunstenaar is doorgaans werkzaam als ondernemer. Daarbij creëert de kunstenaar kunst bijvoorbeeld vanuit eigen beleving om vervolgens te exposeren. Tijdens de expositie krijgen de kijkers de gelegenheid om de kunst te bekijken en van de kunstenaar te kopen. Het is ook mogelijk dat de kunstenaar als ondernemer in opdracht van bijvoorbeeld particulieren en bedrijven werkt. Zo maakt de kunstenaar in opdracht beeldhouwwerken of schilderijen met vrije hand of vanuit een bepaald thema of doel. Een straatartiest is helemaal vrij om kunst als beleving te uiten en beperkt zich daarbij niet tot een specifieke locatie. Deze kunstenaar heeft de vrijheid om te reizen en overal op straat waar publiek langskomt op te treden. Overigens kan een straatartiest zich als ondernemer ook laten inhuren door een straattheatergezelschap. Zo is het mogelijk voor een acteur om zich door een theatergroep te laten inschakelen. Verder zijn er in de kunst- en cultuurbranche verschillende soorten bedrijven die contracten bieden. Bijvoorbeeld kunstmagazines die kunstfotografen in dienst hebben of orkesten die componisten en musici in dienst hebben.

Competenties kunstenaar

Een van de meest belangrijke competenties van een kunstenaar is creativiteit. Zonder creativiteit het is het lastig om kunst te scheppen. Voor de scheppende kunst is het bovendien van belang om over talent te beschikken. Bijvoorbeeld over het talent om te schilderen of over het talent om van een steen een prachtig beeldhouwwerk te maken. Het is voor scheppende kunstenaars ook handig om over de nodige fantasie te beschikken om kunst te creëren. Als een kunstenaar als ondernemer werkzaam is dan komen er ook nog andere zaken bij kijken. Bijvoorbeeld het vermogen om te communiceren met opdrachtgevers om inzicht te krijgen in de wensen. Het helpt ook als je als kunstenaar enigszins over commerciële vaardigheden beschikt om de eigen kunst te verkopen. Een kunstenaar is artistiek en kijkt vaak naar zaken op een andere manier met een originele blik.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kunstenaar

Een kunstenaar in de scheppende kunst start doorgaans vanuit eigen beweging met het maken van schilderijen of kunstobjecten. Vanaf dat startpunt zijn er allerlei mogelijkheden om door te groeien. Bijvoorbeeld door genoeg kunstwerken te maken voor het houden van een expositie in een galerie. Of door kunst te creëren om in een museum ten toon te stellen. Uiteraard is het ook mogelijk om verder te groeien als ondernemer door steeds meer kunstwerken te verkopen. Zo komen opdrachtgevers vanzelf bij de kunstenaar uit vanwege de populariteit van de gemaakte kunstwerken. Binnen de uitvoerende disciplines zijn er ook mogelijkheden om door te groeien. Bijvoorbeeld een acteur die door kan groeien naar het beroep van dramadocent of een musicus die graag een leidende rol wil in de vorm van een dirigent.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kunstenaar

Het salaris van een kunstenaar in het vrije beroep is afhankelijk van de bekendheid. Een succesvolle kunstenaar die opdrachten krijgt aangereikt, kan een hogere prijs vragen dan een kunstenaar die net begint. Het is als nog niet ontdekte kunstenaar wel lastig om in een stabiel inkomen te voorzien met het maken van kunst. Het houden van exposities vergroot in elk geval al de bekendheid. Bij scheppende kunst is er geen sprake van een vast salaris of vaste arbeidsvoorwaarden. De kunstenaar kan als ondernemer wel een eigen prijs en voorwaarden bepalen. Het succes van de kunstenaar bepaalt echter wat particulieren of bedrijven voor het kunstwerk willen betalen. Bij het in dienst zijn als uitvoerend kunstenaar speelt de bekendheid eveneens een rol, maar telt ook de opleiding en ervaring. Er zijn natuurlijk sectoren waar ook voor kunstenaars, zoals theatermakers, fotografen en schrijvers die in dienst zijn cao’s van toepassing zijn. In dat geval geldt dat een cao van toepassing is, waarbij er overigens nog wel opties zijn om te onderhandelen. Bijvoorbeeld op basis van de ervaring of geproduceerde kunst in het verleden. Op deze manier is het mogelijk om als kunstenaar zelf invloed uit te oefenen op de hoogte van het salaris.

Eigen bedrijf starten als Kunstenaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kunstenaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kunstenaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kunstenaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kunstenaar.

Mijnzzp.nl