Kunstenaar

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Kunstenaar?

Een kunstenaar is een persoon die gebruikmaakt van de creatieve begaafdheid om kunst te creëren. Er zijn verschillende soorten kunstvormen, waarin het beroep van kunstenaar is uit te voeren. De term kunstenaar is op deze manier te gebruiken voor bijvoorbeeld het scheppen van beeldende kunst of voor het maken van muziek. Kunstenaar is daarom geen beroep dat zich tot een bepaalde kunstvorm beperkt. Het is een beroep dat ook betrekking kan hebben op films, net als op theater, fotografie en literatuur. Een kunstenaar creëert kunst op basis van creatief ingegeven gedachten. Het maken van een kunstwerk is een manier om de expressie op een concrete manier vorm te geven. Kunstenaars laten zich inspireren door allerlei zaken, zoals door gebeurtenissen uit het dagelijks leven. De inspiratie voor het maken van een kunstwerk is ook te halen uit de eigen fantasie. Daarom zijn kunstwerken ook niet altijd op de realiteit gebaseerd. De kunstenaar die beeldende kunst schept, laat de werken graag zien aan publiek. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door een expositie te houden om schilderen te exposeren of om kunstbeelden te presenteren. Overigens is er geen sprake van dat kunstenaar een beschermde titel is. Iedereen heeft de mogelijkheid om zich in een bepaald vakgebied kunstenaar te noemen. Het vak van kunstenaar bestaat al enorm lang en er zijn binnen de kunst in de geschiedenis allerlei kunststromingen ontstaan, zoals Barok in de periode 1600-1750. In die periode heeft kunstschilder Rembrandt van Rijn het schilderij De Nachtwacht gecreëerd. De kunststijl Barok kenmerkt zich door de aanwezigheid van grote contrasten van licht en donker. Andy Warhol is een kunstenaar die bekend is geworden met popart. Deze stroming was populair in de jaren 1950-1960 en kenmerkte zich door scherpe lijnen met specifieke aandacht voor details en foto-achtige kunstwerken.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Kunstenaar

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Boekhoudprogramma vergelijken Kunstenaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kunstenaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl