Kunstsmid

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kunstsmid
Wat doet een kunstsmid
Kunstvoorwerpen van een kunstsmid
Verschil kunstsmid en smid
Film: kunstsmid:
Opleidingen tot kunstsmid
Bedrijven waar een kunstsmid werkzaam kan zijn
Competenties kunstsmid
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kunstsmid
Arbeidsvoorwaarden en salaris kunstsmid
Eigen bedrijf starten als Kunstsmid
Boekhoudprogramma vergelijken Kunstsmid

Beroep kunstsmid

Een kunstsmid is een beeldend kunstenaar die verschillende voorwerpen ontwerpt en maakt van verschillende metaalsoorten. Welke voorwerpen een kunstsmid zal ontwerpen en smeden kan per kunstsmid verschillen, omdat kunst persoonlijk is. Het bewerken en smeden van metaal is aan te merken als ambacht, dat in dit geval gecombineerd zal worden met kunst. Een kunstsmid kan bijvoorbeeld bijzondere beeldwerken smeden. Om beeldwerken te kunnen maken van metaal is veel ervaring en kennis nodig, omdat een kunstsmid over veel vaardigheden moet beschikken. Een kunstsmid kan voorwerpen maken naar een eigen idee of naar aanleiding van een opdracht. Daarnaast kan het voorkomen dat een kunstsmid ingeroepen wordt bij bijzondere restauratieprojecten. Meestal zijn er dan authentieke onderdelen verdwenen of kapot gegaan, die vervangen moeten worden. Een kunstsmid kan uiteenlopende soorten voorwerpen bedenken en maken, die wellicht niet alleen met kunst te maken hoeven hebben. Een kunstsmid zal voor zijn werkzaamheden gebruikmaken van een smederij. Een smederij is een speciaal ingerichte werkplaats voor de kunstsmid. Hier kan de kunstsmid het ijzer of metaal verwerken tot de gewenste vorm. Door het heet stoken kan de kunstsmid het voorwerp bewerken door middel van diverse handelingen, zoals slaan, lassen, splijten, wellen, doorboren of door het gieten van het materiaal. In de meeste gevallen is het nodig om de metalen diverse malen te verhitten en te bewerken om tot het gewenste resultaat te kunnen komen. Het beroep kunstsmid moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een kunstsmid in sommige gevallen ook aangemerkt kan worden als gewone smid. Het verschil tussen een smid en kunstsmid is wel dat de kunstsmid artistiek bezig is met het smeden van voorwerpen.

Wat doet een kunstsmid

Als kunstsmid ben je dus een beeldend kunstenaar, die zich bijvoorbeeld gespecialiseerd heeft in het ontwerpen en maken van beeldhouwwerken. Het ontwerpen en maken van gesmede en/of samengestelde beeldhouwwerken is niet makkelijk, omdat een kunstsmid over veel vaardigheden moet beschikken. Een kunstsmid is een kunstenaar, die ook aangemerkt kan worden als ambachtsman en arbeider. Dit is het geval, omdat het kunnen bewerken en smeden van metaal aangemerkt kan worden als zware ambachtelijke arbeid. Het is ook denkbaar dat een kunstsmid actief is als gids en educatief medewerker. Dit is het geval, omdat een kunstsmid net zo als de gewone smid een ambacht beoefent. Er zijn nu eenmaal niet veel mensen meer, die werken als kunstsmid of als gewone smid. Het leren smeden van voorwerpen betreft in de meeste gevallen werkzaamheden die alleen aangeleerd kunnen worden door het oefenen en blijven proberen. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een ervaren smid of kunstsmid, die in dat geval aangemerkt kan worden als leermeester. Zoals eerder omschreven is een kunstsmid wel meer artistiek werkzaam.

Kunstvoorwerpen van een kunstsmid

De kunstvoorwerpen die een kunstsmid kan maken zijn dan ook divers te noemen. Vaak maakt de kunstsmid zelf voorwerpen naar eigen inzicht, maar het gebeurt ook in opdracht. In de meeste gevallen begint het met een tekening waar later het echte ontwerp uit ontstaat. Soms moeten er mallen gemaakt worden, zodat het ontwerp later gegoten kan worden. De kunstsmid kan met verschillende soorten materiaal werken. De verschillende soorten materialen hebben zo hun eigen specifieke bewerkingen nodig. De kunstsmid zal daarom een brede kennis moeten hebben om de diverse soorten materialen te kunnen bewerken. De kunstsmid moet ook met veel soorten gereedschap om kunnen gaan zoals hamers, veilen, zagen en tangen, maar ook kunnen lassen, solderen en gieten. Een kunstsmid heeft veel weg van het beroep edelsmid, maar is toch anders. De edelsmid maakt kleine sieraden en de kunstsmid vaak grotere dingen, zoals kunstvoorwerpen voor in de tuin, hekwerken, of bijvoorbeeld mooie trapleuningen.

Verschil kunstsmid en smid

Zoals eerder omschreven kan een kunstsmid niet zomaar aangemerkt worden als gewone smid. Dit is het geval omdat een kunstsmid aangemerkt moet worden als beeldend kunstenaar. Dit neemt niet weg dat een kunstsmid ook toegepaste beeldende kunst kan ontwerpen. Toegepaste beeldende kunst heeft betrekking op kunst dat ook een functionele functie heeft. Denk hierbij aan een bijzondere trapleuning of aan een mooie toegangspoort dat zowel een artistieke als functionele functie heeft. Een gewone smid maakt alleen voorwerpen, die verder geen artistieke functie hebben. Een tuinarchitect zal dan ook eerder een kunstsmid benaderen dan een gebruikelijke smid.

Film: kunstsmid:

Opleidingen tot kunstsmid

Voor zover wij weten zijn er geen landelijke opleidingsmogelijkheden via gewone scholen voor het beroep kunstsmid. Wel zijn er opleidingsmogelijkheden voor het smeden van ijzer via de brancheorganisatie Nederlands Gilde van Kunst, Sier en Restauratiesmeden (NGK). Bovendien zijn er cursussen beschikbaar voor geïnteresseerden. Als kunstsmid kan je diverse voorwerpen smeden, afhankelijk van je eigen wensen of die van opdrachtgevers. Denk hierbij aan het maken van een mooie bijzondere lantarenpaal, sloten, hekwerken en kachels. Daarnaast kan je ook reparaties uitvoeren voor klanten. Als het een kunstenaar betreft kan ook de hbo-opleiding Beeldende Kunst aangemerkt worden als geschikte opleiding. De hbo-opleiding Beeldende Kunst gaat wel veel verder dan alleen het leren smeden van metalen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als kunstsmid, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een kunstsmid werkzaam kan zijn

Een kunstsmid zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer, die voor verschillende opdrachtgevers werkzaam is. Daarnaast zijn lang niet alle kunstenaars beroepsmatig actief. Het beroep kunstsmid komt verder niet voor in loondienst, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Het is mogelijk dat een kunstsmid ook andere kunstvoorwerpen kan maken.

Competenties kunstsmid

De belangrijkste competentie van een kunstsmid is je artistieke creativiteit. Daarnaast kan inspiratie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je anders geen bijzondere kunstvoorwerpen zal kunnen bedenken. Omdat een kunstsmid met bijzondere werkmaterialen, gereedschappen en machines te maken heeft kan veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast moet een kunstsmid aangemerkt kunnen worden als allround monteur en technicus. Als je beroepsmatig actief bent als kunstenaar zal je ook over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. In dat geval kan ook het onderhandelen gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, motivatie, vakmanschap, netwerken en vormgeving.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kunstsmid

Het arbeidsmarktperspectief van een kunstsmid is niet echt van toepassing, omdat je in de meeste gevallen aangemerkt moet worden als ondernemer. Een ondernemer is eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het opbouwen van een goede naam. Daarnaast is het zo dat lang niet alle kunstenaars beroepsmatig actief zijn. De doorgroeimogelijkheden van een kunstsmid moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam in kunstsmid. Denk bijvoorbeeld aan het exposeren binnen een galerie. Ook het benaderen van bekende kunstcritici kan over het algemeen helpen om een goede naam op te kunnen bouwen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kunstsmid

Omdat je als zelfstandig ondernemer werkzaam zal zijn bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden. Het salaris is sterk afhankelijk van het aantal opdrachten dat je weet binnen te halen, of de verkopen die je kunt realiseren uit gemaakte voorwerpen.

Eigen bedrijf starten als Kunstsmid

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kunstsmid, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kunstsmid

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kunstsmid bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kunstsmid.

Mijnzzp.nl