Galeriehouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een galeriehouder is een tussenpersoon die beeldende kunst exposeert en verkoopt. Een andere benaming voor galerie kan ook zijn galerij. Veel kunstenaars maken gebruik van een galeriehouder om hun zelfgemaakte kunst aan het publiek te kunnen tonen en eventueel te kunnen verkopen. Een galeriehouder is dan ook verantwoordelijk voor het organiseren van tentoonstellingen om kunst te kunnen vertonen aan het publiek. Daarnaast kunnen de meeste galeriehouders aangemerkt worden als handelaar. Een galeriehouder beschikt over het algemeen over een groot netwerk van kunstliefhebbers, die tijdens de georganiseerde expositie de kunstvoorwerpen kunnen komen bekijken en bewonderen. De werkzaamheden van een galeriehouder zijn zeer divers te noemen, omdat ze niet alleen te maken hebben met exposities. Denk ook aan het onderhouden van contacten met de diverse kunstenaars, aan het aanboren van nieuwe contacten, aan het beheren van kunstvoorwerpen en aan het afhandelen van verkooptransacties. Daarnaast is het belangrijk dat de galeriehouder bekend is met de kunstenaar en zijn kunstvoorwerpen. Dit is belangrijk, zodat potentiële geïnteresseerde kopers geïnformeerd kunnen worden over de kunstvoorwerpen. De werkzaamheden van een galeriehouder zijn dus heel divers. Het beroep houdt meer in dan alleen vertonen van kunstvoorwerpen. Vaak gaat er een uitgebreide voorbereiding aan vooraf, zoals de kunst inkopen, contracten opstellen en de administratie bijhouden. Maar ook het bezoeken van beurzen en veilingen is een belangrijk onderdeel van het vak. Een galeriehouder is een belangrijke schakel tussen de kunstenaar en mogelijke klanten. Door het op een goede manier samenbrengen van kunst en het organiseren van een tentoonstelling kan de galeriehouder geïnteresseerde mensen samenbrengen. In het kort komen de werkzaamheden neer op het beheren van de galerie en het exposeren van kunst.

Een galeriehouder moeten dus aangemerkt worden als bemiddelaar die te maken heeft met verschillende kunstenaars. Een galerie kan niet aangemerkt worden als kunsthandel, omdat het binnen de kunsthandel bijna altijd gaat om stukken die eigendom zijn van de kunsthandel. Een galeriehouder is meestal geen eigenaar van de kunstvoorwerpen, omdat de kunstvoorwerpen eigendom zijn van de kunstenaar. Een galeriehouder moet dus gezien worden als commercieel tussenpersoon of als intermediair. Het is wel belangrijk dat de galeriehouder beschikt over de juiste kennis ondanks dat de kunstvoorwerpen niet in eigendom zijn van de galeriehouder. In de meeste gevallen zal de galeriehouder een commissie ontvangen voor de verkochte kunststukken. Een galeriehouder vertoont over het algemeen beeldende kunst, zoals glas, beelden, schilderijen, aquarellen en tekeningen. Er zijn veel verschillende galeriehouders te vinden, die vaak in verschillende vakgebieden gespecialiseerd zijn. Voor iedereen is er wel een interessante galerie te vinden. Ook is het zo dat galeriehouders vaak wisselen en verschillende soorten exposities houden. Op deze manier blijven galeriehouders steeds nieuw publiek trekken.

Taken galeriehouder

Als galeriehouder exposeer je kunst, dat gemaakt is door beeldend kunstenaars. Beeldende kunst is een ruim begrip, omdat beeldende kunst betrekking heeft op alle tastbare kunst. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een galeriehouder ook foto's zal exposeren. Foto's behoren ook toe tot de beeldende kunst. Denk bijvoorbeeld aan een kunstenaar die zich gespecialiseerd heeft in het maken van bijzondere sportfoto's of in het fotograferen van industriële complexen. Andere voorbeelden kunnen zijn het exposeren van keramiek of edelsteenkunst. Het is dus niet zo dat je als galeriehouder alleen te maken hebt met schilderijen, omdat beeldende kunst veel breder gezien moeten worden.

Wat doet een galeriehouder allemaal:

  • Het begeleiden van exposities.
  • Het bezoeken van beurzen.
  • Het bijhouden van de administratie.
  • Het fungeren als tussenpersoon.
  • Het informeren van de kunstenaars.
  • Het informeren van klanten.
  • Het informeren van mogelijke klanten.
  • Het samenstellen van documentatie.
  • Het verkopen van kunstwerken.
  • Het voorbereiden van exposities.

Galeriehouder:

Opleidingen tot galeriehouder

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden via gewone scholen voor het beroep galeriehouder. Wel worden er op andere manieren opleidingen of cursussen aangeboden voor het beroep galeriehouder. Tijdens de opleiding word je bekend gemaakt met alle factoren die je tot een succesvolle galeriehouder maken. Om als galeriehouder te kunnen werken is het natuurlijk wel belangrijk dat je grote affiniteit hebt met kunst. De opleiding tot galeriehouder duurt gemiddeld zes tot negen maanden, waarna je een erkend diploma zal ontvangen. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te kunnen benoemen, omdat galeriehouders gespecialiseerd kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Daarnaast kent het beroep galeriehouder verder geen beroepsbescherming, waardoor iedereen zich kan uitgeven als galeriehouder. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als galeriehouder, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een galeriehouder werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een galeriehouder aangemerkt moeten worden als ondernemer, die werkzaam is binnen een eigen galerie. Het beroep galeriehouder of medewerker galeriehouder komt in loondienst eigenlijk niet voor. Zoals eerder omschreven kan een galeriehouder ook aangemerkt worden als handelaar. Ook de benaming handelsagent kan van toepassing zijn op een galeriehouder. Een handelsagent is ook een zelfstandig werkende tussenpersoon, die bemiddelt tussen verkoper en kopers.

Competenties galeriehouder

Als galeriehouder is het in de eerste plaats belangrijk dat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt. Daarnaast kan je niet overleven als galeriehouder zonder te netwerken. Het netwerken zal één van de belangrijkste competenties zijn als galeriehouder. De kunstwereld moet van je bestaan afweten om te kunnen overleven. In dat opzicht kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook een commerciële instelling mag als galeriehouder niet ontbreken. Dit wil ook inhouden dat je als galeriehouder weet hoe je moet onderhandelen. Een andere belangrijke competentie is stressbestendigheid, omdat je ook tegen kritiek moet kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een kunstcriticus, die kritiek geeft over een tentoonstelling. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, energie, verantwoordelijkheidsgevoel, passie, motivatie, plannen, organiseren en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als galeriehouder

Het arbeidsmarktperspectief van een galeriehouder is niet echt van toepassing, omdat je als ondernemer je eigen arbeidsmarktperspectief moet bepalen. In algemene zin is het starten van een eigen galerie niet heel makkelijk. Dit komt doordat er al relatief gezien veel galeriehouders zijn en doordat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. De doorgroeimogelijkheden van een galeriehouder moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor alle kunstenaars willen exposeren binnen je galerie. Dit is over het algemeen alleen mogelijk als je aangemerkt wordt als influencer binnen je vakgebied. Het is ook denkbaar dat je op andere manieren aanvullende werkzaamheden uitvoert binnen de kunstwereld. Denk bijvoorbeeld aan een galeriehouder, die ook werkzaam is als gids of als educatief medewerker.

Arbeidsvoorwaarden en salaris galeriehouder

Als galeriehouder ben je natuurlijk in de meeste gevallen een zelfstandig ondernemer en bepaal je zelf je arbeidsvoorwaarden. Het salaris als galeriehouder is geheel afhankelijk van je eigen inzet en verkoop. Zoals eerder omschreven is het vak galeriehouder niet altijd even makkelijk. Een galeriehouder kan bij onbekende kunstenaars geld vragen voor de tentoonstelling in de galerie of, bij bekende kunstenaars, een bepaald percentage opstrijken vanuit de opbrengst.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Galeriehouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Galeriehouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl