Opleiding tot Medewerker verslavingszorg

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
VooropleidingHavo of Vwo
VooropleidingPedagogisch Medewerker Jeugdzorg
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening

Tijdens de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) leer je hoe je kinderen of volwassen met problemen op een methodische wijze kunt helpen. Het eerste jaar van de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je bekend gemaakt zal worden met de opleiding en het uiteindelijke werkgebied. Vanaf het tweede leerjaar zal de hoofdfase van de opleiding beginnen, die een verdere verbreding van de leerstof kent en verdiept zal ingaan op de leerstof vanuit het eerste jaar. Tijdens de opleiding krijg je vakken als psychologie, pedagogiek, socialisatie, medische kennis, gespreksvoering, dramatische en beeldende vorming en Nederlands. Binnen het tweede leerjaar moet je ook een minor kiezen binnen de opleiding. Een minor moet gezien worden als een specialistenopleiding binnen de opleiding, die voor een belangrijk deel zal bepalen waar en in welke functie je later aan de slag zal gaan. Het derde leerjaar van deze opleiding staat over het algemeen in het teken van stage lopen. Het vierde jaar staat dan weer in het teken van het afstuderen door middel van een afstudeeropdracht. Met de afstudeeropdracht kan je laten zien wat je de afgelopen jaren allemaal geleerd hebt. Een andere Hbo-opleiding zie raakvlakken heeft met de Hbo-opleiding SPH is de Hbo-opleiding pedagogiek.

Opleidingsduur en niveau sociaal pedagogische hulpverlening

De Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening zal over het algemeen vier jaar in beslag nemen.

Vervolgopleidingen sociaal pedagogische hulpverlening

Na de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening is het mogelijk om door te leren voor een master-opleiding. Een master-opleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. Het is mogelijk om een master-opleiding te volgen op Hbo-niveau, of er kan gekozen worden voor een universitaire opleiding. Na het afronden van een Hbo-opleiding is het binnen Nederland altijd mogelijk om minimaal één mastersopleiding te volgen.

Vooropleiding sociaal pedagogische hulpverlening

De meeste scholen verwachten minimaal een Mbo-diploma niveau vier of een havo- of vwo-diploma, voordat je toegelaten zal worden tot de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Een passende vooropleiding op Mbo-niveau kan de Mbo-opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg zijn. Het is in de meeste gevallen ook mogelijk om een toelatingstoets af te leggen wanneer je niet over de juiste vooropleidingen beschikt.

Mijnzzp.nl