Activiteitenbegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een activiteitenbegeleider is verantwoordelijk voor het organiseren van passende activiteiten met betrekking tot zorgbehoevende mensen. Activiteitenbegeleider valt als beroep onder medische dienstverlening in de vorm van het aanbieden van verschillende activiteiten aan patiënten. Aan welke patiënten deze activiteiten aangeboden worden kan verschillen per instelling waar de activiteitenbegeleider werkzaam is. Een activiteitenbegeleider werkt doelgericht en methodisch. Mensen kunnen om verschillende redenen hulp nodig hebben en iedere doelgroep heeft zijn eigen methode van aanpak. Verschillende categorieën van mensen die te maken kunnen krijgen met een activiteitenbegeleider zijn mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problemen, (probleem) jeugd en oudere mensen die wel of niet dementerend zijn. Verschillende activiteiten die georganiseerd kunnen worden door een activiteitenbegeleider zijn bijvoorbeeld muziek maken, tekenen, schilderen of knutselen.

Om als activiteitenbegeleider te kunnen werken is het belangrijk om geduld te hebben en moet de activiteitenbegeleider zich kunnen inleven in de patiënten. De activiteiten zullen vaak uitgevoerd worden in groepsverband met diverse collega's en eventuele vrijwilligers. Tegenwoordig komt het vaak voor dat patiënten naar een speciaal ingericht centrum gaan zoals een activiteitencentrum, waarbij specialistische activiteitenbegeleiders werkzaam zijn die over verschillende opleidingen kunnen beschikken afhankelijk van de doelgroep. Het werken met verstandelijk gehandicapten zal bijvoorbeeld om een andere opleiding vragen dan het werken met ouderen.

Als activiteitenbegeleider is de belangrijkste taak het geven van nuttige passende dagbestedingen aan mensen, waarbij niet alleen het geven van dagbestedingen centraal staat. In de meeste gevallen is het ook de bedoeling dat mensen leren om zo goed als mogelijk zelfstandig te zijn binnen hun leefomgeving door het organiseren van passende activiteiten. Afhankelijk van de doelgroep kan een activiteitenbegeleider in samenwerking met woonbegeleiders of zorgcoördinators ook een activiteitenplan of rehabilitatieplan opstellen dat past bij de betreffende mensen.

De werkzaamheden van een activiteitenbegeleider zijn vanzelfsprekend aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het geven van nuttige dagbestedingen zoals door het organiseren van activiteiten mensen helpt. Omdat een activiteitenbegeleider met verschillende soorten doelgroepen kan werken bestaan er ook verschillende soorten activiteiten die per doelgroep kunnen verschillen.

Leer activiteiten

  • Deze activiteit is bedoeld om mensen iets te leren zoals computerles, omgangsvormen, ontwikkeling of zelfstandig boodschappen doen. Deze activiteit is vaak op de persoon gericht en kan dus ook per persoon verschillen.

Ontspanningsactiviteiten

  • Ook deze activiteit is op de persoon gericht en kunnen dus per persoon verschillen. Tijdens deze activiteit leert men bijvoorbeeld verveling tegen te gaan door het hebben van een hobby.

Arbeid activiteit

  • Hier leert men bijvoorbeeld werken. Wat voor veel mensen gemakkelijk is kan voor deze doelgroep een hele opgave zijn waar veel begeleiding bij komt kijken. De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit simpel assemblage werk, tuin onderhouden of het verzorgen van dieren.

Zelfzorg activiteit

  • Deze activiteit is gericht op het behoud van de zelfstandigheid. Dit betekent bijvoorbeeld het kunnen wassen, strijken en het zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.

Activiteitenbegeleider:

Opleidingen tot activiteitenbegeleider

Om als activiteitenbegeleider te kunnen werken zal er een opleiding gevolgd moeten worden zoals de Mbo-opleiding maatschappelijke zorg. Ook zijn er opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau, maar die gaan doorgaans verder dan alleen het begeleiden van activiteiten. De Mbo-opleidingen zijn doorgaans gericht op maatschappelijke zorg en de Hbo-opleiding op bijvoorbeeld sociaal pedagogische hulpverlening en culturele en maatschappelijke vorming. Tijdens de Mbo-opleiding maatschappelijke zorg leer je onder meer het ondersteunen en begeleiden van volwassenen met een beperking, creëer je een veilige en gezellige leefomgeving, begeleid en stimuleer je volwassenen tijdens activiteiten en ondersteun je de persoonlijke verzorging van de cliënten. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een activiteitenbegeleider werkzaam kan zijn

Als activiteitenbegeleider kan je op bij verschillende instellingen je werkzaamheden uitvoeren, zoals in ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verzorgingshuizen maar ook bijvoorbeeld in gevangenissen of internaten.

Competenties activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider ben je in de eerste plaats een creatief persoon en bedenk je steeds weer leuke activiteiten die natuurlijk passen bij je doelgroep. Ook zal het als activiteitenbegeleider enorm helpen als je zelf een vrolijk figuur bent en de andere mensen op een spontane manier mee weet te krijgen. Ook is communicatie en het goed kunnen luisteren als activiteitenbegeleider erg belangrijk, omdat lang niet iedereen zin zal hebben in de zelfde activiteit. Als activiteitenbegeleider probeer je een activiteit te bedenken die bij iedereen past.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider is het doorgaans niet heel moeilijk om werk te vinden. Er zijn veel instellingen te vinden die maar al te graag een activiteitenbegeleider in dienst nemen om hun cliënten te vermaken. Om door te kunnen groeien als activiteitenbegeleider is het belangrijk je te specialiseren in bepaalde doelgroepen, zoals dementerende ouderen, of een vervolgopleiding te volgen. In de zorg draait alles om de juiste opleidingen om door te kunnen groeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris activiteitenbegeleider

De precieze arbeidsvoorwaarden als activiteitenbegeleider zijn lastig aan te geven, omdat er veel verschillende soorten instellingen en niveaus zijn waar je je werkzaamheden kunt uitvoeren. Als activiteitenbegeleider kan het zijn dat je niet alleen overdag werkt maar bijvoorbeeld ook in de avond aan het werkt bent. Het salaris als activiteitenbegeleider met een Mbo-opleiding zal doorgaans ergens tussen de 1800 en 2700 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de leeftijd en dienstjaren. Er zijn ook redelijk veel activiteitenbegeleiders te vinden die niet fulltime werken en dus minder zullen verdienen. Als activiteitenbegeleider met een Hbo-opleiding zal je doorgaans een stuk meer verdienen, omdat het natuurlijk ook een baan zal zijn met meer verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl