Activiteitenbegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een activiteitenbegeleider is een zorgprofessional die verantwoordelijk is voor het organiseren en begeleiden van passende activiteiten voor zorgbehoevende mensen. Een activiteitenbegeleider geeft dan ook medische dienstverlening in de vorm van het aanbieden van verschillende activiteiten aan patiënten. Aan welke patiënten deze activiteiten aangeboden worden kan verschillen per instelling waar de activiteitenbegeleider werkzaam is. Een activiteitenbegeleider werkt doelgericht en methodisch. Mensen kunnen om verschillende redenen hulp nodig hebben en iedere doelgroep heeft zijn eigen methode en aanpak. Verschillende categorieën patiënten die te maken kunnen krijgen met een activiteitenbegeleider zijn mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problemen, (probleem) jeugd en oudere mensen, die wel of niet dementerend zijn. Verschillende activiteiten die georganiseerd kunnen worden door een activiteitenbegeleider zijn bijvoorbeeld muziek maken, tekenen, schilderen of knutselen. Om als activiteitenbegeleider te kunnen werken is het belangrijk om geduld te hebben. Ook moet de activiteitenbegeleider zich kunnen inleven in de patiënten. De activiteiten zullen vaak uitgevoerd worden in groepsverband met diverse collega's en eventuele vrijwilligers. Tegenwoordig komt het vaak voor dat patiënten naar een speciaal ingericht centrum gaan, zoals een activiteitencentrum, waarbij specialistische activiteitenbegeleiders werkzaam zijn, die over verschillende opleidingen kunnen beschikken afhankelijk van de doelgroep. Het werken met verstandelijk gehandicapten zal bijvoorbeeld om een andere opleiding vragen dan het werken met ouderen. Over het algemeen zal een activiteitenbegeleider zelfzorgactiviteiten, ontspanningsactiviteiten of educatieve activiteiten organiseren.

Als activiteitenbegeleider is de belangrijkste taak het geven van nuttige passende dagbestedingen aan mensen, waarbij niet alleen het geven van dagbestedingen centraal staat. In de meeste gevallen is het ook de bedoeling dat mensen leren om zo goed als mogelijk zelfstandig te zijn binnen hun leefomgeving, door het organiseren van passende activiteiten. Afhankelijk van de doelgroep kan een activiteitenbegeleider samen met woonbegeleiders of zorgcoördinators ook een activiteitenplan of rehabilitatieplan opstellen dat past bij de betreffende mensen. De werkzaamheden van een activiteitenbegeleider zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het geven van nuttige dagbesteding, zoals door het organiseren van activiteiten, mensen helpt. Omdat een activiteitenbegeleider met verschillende soorten doelgroepen kan werken bestaan er ook verschillende soorten activiteiten, die per doelgroep kunnen verschillen. Als activiteitenbegeleider ben je over het algemeen ook verantwoordelijk voor het begeleiden van eventuele vrijwilligers en verzorgenden. Ook het samenwerken met algemene begeleiders komt als activiteitenbegeleider regelmatig voor. Daarnaast heeft een activiteitenbegeleider regelmatig te maken met andere specialisten. Denk bijvoorbeeld aan avg-artsen, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en aan maatschappelijk werkers.

Wat doet een activiteitenbegeleider allemaal

Een activiteitenbegeleider is in het kort verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van passende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan knutselen, schilderen, zingen en aan muziek maken met de bewoners. Een activiteitenbegeleider is daarnaast verantwoordelijk voor simpele zorghandelingen, zoals het helpen eten en het ondersteunen van mensen tijdens het lopen. Andere belangrijke werkzaamheden zijn het observeren van bewoners, het bijhouden van de voorraad en het rapporteren van bevindingen. Zoals eerder omschreven kunnen de inhoudelijke werkzaamheden van een activiteitenbegeleider wel per doelgroep verschillen. Het beroep activiteitenbegeleider komt in de praktijk dan ook op verschillende manieren voor. In alle gevallen betreft dit wel mensen met lichamelijke, verstandelijke of sociale problemen.

Wat zijn leeractiviteiten

Leeractiviteiten heeft betrekking op educatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het geven van computerles, omgangsvormen, algemene ontwikkeling of aan het zelfstandig boodschappen doen. Leeractiviteiten zijn vaak op de persoon gericht en kunnen dus per persoon verschillen. Leeractiviteiten zijn over het algemeen sterk gericht op de persoonlijke ontwikkeling en op het vergroten van de zelfverzekerdheid.

Wat zijn ontspanningsactiviteiten

Ontspanningsactiviteiten zijn algemene activiteiten, zoals het uitvoeren van een hobby, muziekles, uitstapjes, sport of schilderen. Ontspanningsactiviteiten kunnen in groepsverband gegeven worden of individueel. Binnen ontspanningsactiviteiten draait het vooral om creatieve en recreatieve activiteiten. Ontspanningsactiviteiten zijn vaak gericht op het voorkomen van verveling, door het uitvoeren van een hobby of andere activiteit.

Wat zijn arbeidsactiviteiten

Arbeidsactiviteiten zijn gericht op het maken en/of leveren van bepaalde producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan simpele assemblagewerkzaamheden, tuinonderhoud, dierverzorging, inpakwerkzaamheden en aan simpele administratieve werkzaamheden. Arbeidsactiviteiten zijn gericht op structuur, het versterken van het sociaal gevoel, het samenwerken en op het voorbereiden op een baan buiten de instelling.

Wat zijn zelfzorgactiviteiten

Zelfzorgactiviteiten zijn sterk gericht op het behoud van zelfstandigheid. Denk bijvoorbeeld aan het zelfstandig koken, wassen, strijken en het zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Zelfzorgactiviteiten zijn belangrijk om de eigenwaarde van mensen te behouden of te versterken. Zelfzorgactiviteiten kan verder op alle algemene activiteiten betrekking hebben waarmee mensen te maken kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld ook aan het zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of aan het zelf schoonmaken van de leefomgeving.

Wat doet een activiteitenbegeleider:

Activiteitenbegeleider:

Opleidingen tot activiteitenbegeleider

Om als activiteitenbegeleider te kunnen werken zal er een opleiding gevolgd moeten worden zoals de Mbo-opleiding maatschappelijke zorg. Ook zijn er opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau, maar die gaan doorgaans verder dan alleen het begeleiden van activiteiten. De Mbo-opleidingen zijn doorgaans gericht op maatschappelijke zorg en de Hbo-opleiding op bijvoorbeeld sociaal pedagogische hulpverlening en culturele en maatschappelijke vorming. Tijdens de Mbo-opleiding maatschappelijke zorg leer je onder meer het ondersteunen en begeleiden van volwassenen met een beperking, creëer je een veilige en gezellige leefomgeving, begeleid en stimuleer je volwassenen tijdens activiteiten en ondersteun je de persoonlijke verzorging van de cliënten. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een activiteitenbegeleider werkzaam kan zijn

Een activiteitenbegeleider kan voor verschillende instellingen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg, ziekenhuizen en aan de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast kan een activiteitenbegeleider werkzaam zijn binnen een gevangenis of internaat. Een activiteitenbegeleider kan ook werkzaam zijn als ondernemer voor verschillende opdrachtgevers. In sommige gevallen kan een activiteitenbegeleider ook fungeren als slaapwacht.

Competenties activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider ben je in de eerste plaats een creatief persoon en bedenk je steeds leuke activiteiten, die passen bij de doelgroep. Ook zal het als activiteitenbegeleider enorm helpen als je zelf een vrolijk figuur bent en de andere mensen op een spontane manier mee weet te krijgen. Ook communicatie en het goed luisteren zijn belangrijke competenties, omdat lang niet iedereen zin heeft in dezelfde activiteiten. Als activiteitenbegeleider probeer je activiteiten te bedenken, die bij iedereen passen. Ook het methodisch werken is belangrijk als activiteitenbegeleider. Het methodisch werken heeft betrekking op het planmatig en doelgericht werken. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, samenwerken, stressbestendigheid, energie, flexibiliteit, passie, sensitiviteit, behulpzaam en inlevingsvermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider is het doorgaans niet heel moeilijk om werk te vinden. Er zijn veel instellingen te vinden die maar al te graag een activiteitenbegeleider in dienst nemen om hun cliënten te vermaken. Om door te kunnen groeien als activiteitenbegeleider is het belangrijk je te specialiseren in bepaalde doelgroepen, zoals dementerende ouderen, of een vervolgopleiding te volgen. In de zorg draait alles om de juiste opleidingen om door te kunnen groeien. Een activiteitenbegeleider die beschikt over aanvullende opleidingen kan bijvoorbeeld doorgroeien tot jobcoach of therapeut. Ook een baan als zorgmanager kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van je eigen competenties en opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris activiteitenbegeleider

De precieze arbeidsvoorwaarden als activiteitenbegeleider zijn lastig aan te geven, omdat er veel verschillende soorten instellingen en niveaus zijn waar je je werkzaamheden kunt uitvoeren. Als activiteitenbegeleider kan het zijn dat je niet alleen overdag werkt maar bijvoorbeeld ook in de avond aan het werkt bent. Het salaris als activiteitenbegeleider met een Mbo-opleiding zal doorgaans ergens tussen de 1800 en 2700 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de leeftijd en dienstjaren. Er zijn ook redelijk veel activiteitenbegeleiders te vinden die niet fulltime werken en dus minder zullen verdienen. Als activiteitenbegeleider met een Hbo-opleiding zal je doorgaans een stuk meer verdienen, omdat het natuurlijk ook een baan zal zijn met meer verantwoordelijkheden.

Read this information on Activity supervisor in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Aktivitatsleiter auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Supervisor de actividades en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Activiteitenbegeleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Activiteitenbegeleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl