Activiteitenbegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Activiteitenbegeleider valt als beroep onder medische dienstverlening in de vorm van het aanbieden van verschillende activiteiten aan patiënten. Aan welke patiënten deze activiteiten aangeboden worden kan verschillen per instelling waar de activiteitenbegeleider werkzaam is. Een activiteitenbegeleider werkt doelgericht en methodisch. Het is niet bedoeld om de patiënten alleen maar bezig te houden maar om de patiënten te helpen.

Mensen kunnen om verschillende redenen hulp nodig hebben en iedere doelgroep heeft zijn eigen methode van aanpak. Patiënten die hulp nodig hebben vallen onder de categorieen van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problemen, oudere mensen die wel of niet dementerend zijn of (probleem) jeugd. Tegenwoordig komt het ook vaak voor dat patiënten naar een speciaal ingericht centrum gaan. Men spreekt dan vaak van een activiteitencentrum waar de mensen hun dag dan doorbrengen. In dit centrum gaat alle aandacht uit naar het bieden van ontspanning en het optimaal houden van de conditie van de patiënten.

Toch werken activiteitenbegeleiders regelmatig ook met vrijwilligers om leuke dingen te kunnen doen met patiënten. Door bezuinigingen komen de verzorgers regelmatig handen tekort voor de simpele zaken, zoals een praatje maken met iemand, of één keer per dag een frisse neus halen. Maar de hoofdtaak van een activiteitenbegeleider is de medische verzorging, door het aanbieden van activiteiten. Door patiënten actief bezig te houden probeert men de patiënten te helpen in hun dagelijks leven.

Om als activiteitenbegeleider te kunnen werken is het belangrijk om geduld te hebben, en moet men zich kunnen inleven in de patiënten, die niet altijd mee zullen of kunnen werken. De activiteiten zullen veelal gedaan worden in groepsverband met diverse collega's. Ook het blijven vermaken van de patiënten kan een hele opgave zijn, omdat de patiënten niet iedere dag hetzelfde leuk zullen vinden.

Een activiteitenbegeleider kent doorgaans vier activiteiten:

Leer activiteiten

  • Deze activiteit is bedoeld om mensen iets te leren zoals computerles, omgangsvormen, ontwikkeling of zelfstandig boodschappen doen. Deze activiteit is vaak op de persoon gericht en kan dus ook per persoon verschillen.

Ontspanningsactiviteiten

  • Ook deze activiteit is op de persoon gericht en kunnen dus per persoon verschillen. Tijdens deze activiteit leert men bijvoorbeeld verveling tegen te gaan door het hebben van een hobby.

Arbeid activiteit

  • Hier leert men bijvoorbeeld werken. Wat voor veel mensen gemakkelijk is kan voor deze doelgroep een hele opgave zijn waar veel begeleiding bij komt kijken. De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit simpel assemblage werk, tuin onderhouden of het verzorgen van dieren.

Zelfzorg activiteit

  • Deze activiteit is gericht op het behoud van de zelfstandigheid. Dit betekent bijvoorbeeld het kunnen wassen, strijken en het zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.

Activiteitenbegeleider:

Opleidingen tot activiteitenbegeleider

Om als activiteitenbegeleider te kunnen werken zal er een opleiding gevolgd moeten worden zoals de Mbo-opleiding maatschappelijke zorg. Ook zijn er opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau, maar die gaan doorgaans verder dan alleen het begeleiden van activiteiten. De Mbo-opleidingen zijn doorgaans gericht op maatschappelijke zorg en de Hbo-opleiding op bijvoorbeeld sociaal pedagogische hulpverlening en culturele en maatschappelijke vorming. Tijdens de Mbo-opleiding maatschappelijke zorg leer je onder meer het ondersteunen en begeleiden van volwassenen met een beperking, creëer je een veilige en gezellige leefomgeving, begeleid en stimuleer je volwassenen tijdens activiteiten en ondersteun je de persoonlijke verzorging van de cliënten.

Bedrijven waar een activiteitenbegeleider werkzaam kan zijn

Als activiteitenbegeleider kan je op bij verschillende instellingen je werkzaamheden uitvoeren, zoals in ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verzorgingshuizen maar ook bijvoorbeeld in gevangenissen of internaten.

Competenties activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider ben je in de eerste plaats een creatief persoon en bedenk je steeds weer leuke activiteiten die natuurlijk passen bij je doelgroep. Ook zal het als activiteitenbegeleider enorm helpen als je zelf een vrolijk figuur bent en de andere mensen op een spontane manier mee weet te krijgen. Ook is communicatie en het goed kunnen luisteren als activiteitenbegeleider erg belangrijk, omdat lang niet iedereen zin zal hebben in de zelfde activiteit. Als activiteitenbegeleider probeer je een activiteit te bedenken die bij iedereen past.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider is het doorgaans niet heel moeilijk om werk te vinden. Er zijn veel instellingen te vinden die maar al te graag een activiteitenbegeleider in dienst nemen om hun cliënten te vermaken. Om door te kunnen groeien als activiteitenbegeleider is het belangrijk je te specialiseren in bepaalde doelgroepen, zoals dementerende ouderen, of een vervolgopleiding te volgen. In de zorg draait alles om de juiste opleidingen om door te kunnen groeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris activiteitenbegeleider

De precieze arbeidsvoorwaarden als activiteitenbegeleider zijn lastig aan te geven, omdat er veel verschillende soorten instellingen en niveaus zijn waar je je werkzaamheden kunt uitvoeren. Als activiteitenbegeleider kan het zijn dat je niet alleen overdag werkt maar bijvoorbeeld ook in de avond aan het werkt bent. Het salaris als activiteitenbegeleider met een Mbo-opleiding zal doorgaans ergens tussen de 1500 en 2400 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de leeftijd en dienstjaren. Er zijn ook redelijk veel activiteitenbegeleiders te vinden die niet fulltime werken en dus minder zullen verdienen. Als activiteitenbegeleider met een Hbo-opleiding zal je doorgaans een stuk meer verdienen, omdat het natuurlijk ook een baan zal zijn met meer verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl