Zorgcoordinator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een zorgcoördinator coördineert zorgproces tussen de cliënt en de verschillende zorgpartijen. Het doel is om het zorgproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Dit begint bij de intake en eindigt wanneer de zorg wordt gestopt. Een zorgcoördinator is een overkoepelend persoon. Hij of zij heeft verstand van veel verschillende zaken die gerelateerd zijn aan zorg. Een zorgcoördinator geeft zorgadvies aan de cliënt. Hij of zij begint met een intakegesprek bij de cliënt. Dan stelt hij of zij een zorgplan op voor de klant en stemt dit altijd eerst af met de cliënt. Het gaat hierbij altijd om een persoonlijk plan, een zorgcoördinator biedt altijd maatwerk aan de klant. Een zorgcoördinator is iemand die houdt van een afwisseling en van goed organiseren. In Nederland is het een relatief nieuw beroep. Het beroep is ontstaan doordat veel mensen het overzicht volledige kwijtraakten door het grote aantal hulpverleners, zorginstellingen en specialisten waar ze mee te maken hadden. Een zorgbehoeftige kon wel te maken hebben met 15 verschillende organisaties. Omdat elke organisatie vooral gericht is op het goed leveren van hun eigen zorgdiensten, wordt er vrij snel langs elkaar gewerkt. Daardoor is een fout in het gehele zorgproces snel gemaakt. Ook wordt het voor een gemiddelde cliënt het zorgproces al snel ingewikkeld of onoverzichtelijk. Vooral als hij of zij met veel verschillende instanties te maken krijgt. Gelukkig komt de zorgcoördinator dan graag hulp bieden. Hij of zij helpt de cliënt om weer orde en structuur te scheppen. De zorgcoördinator bemiddelt ook tussen al die verschillende instanties. De zorgcoördinator behoudt het gehele overzicht over de zorg die een cliënt ontvangt. De zorgcoördinator maakt dus het werk voor alle partijen gemakkelijker. De zorgcoördinator onderhoudt het contact met alle partijen.

Een zorgcoördinator is expert op het gebied van het begeleiden en coördineren van het zorgproces tussen cliënt en de verschillende instanties. Een zorgcoördinator doet meestal eerst een intakegesprek bij de cliënt. Er worden afspraken gemaakt over het zorgplan. Vervolgens stelt de zorgcoördinator een zorgteam op maat aan om de cliënt zo goed mogelijk te verzorgen. Wanneer er onduidelijkheden zijn voor de cliënt dan geeft de zorgcoördinator hier uitleg over. De zorgcoördinator is ook het aanspreekpunt voor de cliënt en de familie van de cliënt. De zorgcoördinator is dus een belangrijk schakelpersoon voor de cliënt. Een zorgcoördinator werkt met heel veel verschillende mensen. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of met mensen met psychiatrische problemen, of met probleemjeugd of oudere mensen, die dementerend zijn of niet. Vaak hebben deze cliënten bijvoorbeeld contact met maatschappelijk werkers, begeleiders of een coach. Bij cliënten die te maken hebben met fysieke klachten, gezondheidsproblemen of geestelijke problemen heeft de zorgcoördinator vaak ook regelmatig contact met een huisarts, arts, jeugdarts, tandarts, psycholoog of een logopedist.

Wat doet een zorgcoördinator

Een zorgcoördinator geeft ook ondersteuning aan cliënten die de zorg niet zelfstandig kunnen regelen. Hij of zij biedt bijvoorbeeld hulp aan verslaafden, ouderen of gehandicapten. Om fouten in het zorgsysteem te voorkomen, speelt de zorgcoördinator vooral ook bij deze cliënten een cruciale rol in het coördineren van zorg. Wanneer er sprake is van verslaving in welke vorm dan ook kan een zorgcoördinator ook te maken krijgen met bijvoorbeeld een verslavingsarts of een medewerker verslavingszorg. Bij ouderen kan het ook zijn dat ze hulp nodig hebben van een thuiszorgwerker of een activiteitenbegeleider.

Werken als zorgcoördinator

Een zorgcoördinator kan ook op school werken om bijvoorbeeld een orthopedagoog te adviseren en mee te denken over de invulling van zorg binnen het passend onderwijs. Een zorgcoördinator is gespecialiseerd in het signaleren van extra zorgbehoeften van de leerling. Vervolgens zorgt de zorgcoördinator ervoor dat de leerling de juiste hulp en ondersteuning krijgt. De zorgcoördinator onderhoudt ook contacten interne begeleiders, de leerplicht en met ouder- en kindteams. Een zorgcoördinator kent de weg naar de verschillende zorgspecialisten. Voor de verschillende organisaties en instanties biedt een zorgcoördinator ook voordelen. Ze hebben te maken met een opgeleid persoon die op niveau kan meepraten en ook goed bereikbaar is.

Taken van een zorgcoördinator

Een zorgcoördinator heeft als belangrijke taak het goed organiseren en coördineren en organiseren van het zorgproces tussen de cliënt en de verschillende partijen. De voornaamste taak van een zorgcoördinator is om het zorgproces zo voorspoedig en goed mogelijk te laten verlopen. De zorgcoördinator fungeert als aanspreekpunt van de cliënt. De cliënt kan bij hem of haar terecht voor allerlei soorten vragen over de zorg of voor advies. Een belangrijk onderdeel van het werk van een zorgcoördinator is een goede verslaglegging aan betrokken organisaties. Een zorgcoördinator werkt als spil tussen de verschillende partijen en instanties. Hij of zij onderhoudt bijvoorbeeld ook contacten met woonbegeleiders, ambtenaren, budgetcoaches en professional organisers.

Werkzaamheden van een zorgcoördinator zijn:

  • Opstellen van zorgplannen/ontwikkelingsperspectieven (specifieke zorgbehoeften)
  • Inventariseren en verslagleggen van de zorgbehoeften van de cliënt
  • Sturing geven aan en het bewaken van het zorgplan
  • Coördineren van de zorg tussen alle partijen
  • Als contactpersoon fungeren voor de cliënt
  • Trends en ontwikkelingen signaleren
  • Mede formuleren zorgplannen

Beroep zorgcoördinator:

Zorgcoördinator school:

Opleidingen tot zorgcoördinator

Voor het beroep zorgcoördinator worden er verschillende opleidingen aangeboden. Het niveau van die opleidingen variëren. Zo zijn er een aantal opleidingen op mbo-niveau. Verder worden er ook op verschillende hogescholen, zoals in InHolland en Windesheim die een opleiding op hbo-niveau aanbieden. Bij bepaalde hogescholen is het ook mogelijk om een master te volgen die tot zorgcoördinator opleidt. De LOI en de NCOI bieden meerdaagse cursussen aan voor zorgcoördinator. Steeds vaker zien we dat mensen vanuit een bepaald beroep doorgroeien tot zorgcoördinator. Zo stappen bijvoorbeeld veel verplegers over naar de functie zorgcoördinator.

Bedrijven waar een zorgcoördinator werkzaam kan zijn

Een zorgcoördinator kan in verschillende sectoren werkzaam zijn. Veel coördinators zijn werkzaam in de zorg of de hulpverlening. Maar ook in het onderwijs wordt steeds vaker een zorgcoördinator ingezet. Docenten hebben steeds vaker te maken met grote klassen, waardoor ze geen maatwerk meer kunnen bieden naar een leerling. De zorgcoördinator kan die rol dus overnemen. Een zorgcoördinator heeft bovendien het voordeel dat hij of zij gespecialiseerd is in zorg bieden. Een zorgcoördinator werkt vaak in de zorg- en hulpverlening. Maar we zien ook zorgcoördinatoren die in het onderwijs werkzaam zijn. De docenten op scholen krijgen steeds meer werk op hun bordje. Veel scholen hebben daarom de behoefte aan iemand die de verantwoordelijkheid neemt ervoor te zorgen dat de hulp aan sommige kinderen beter wordt afgestemd.

Competenties zorgcoördinator

Omdat de functie nogal breed wordt ingezet kan er om verschillende competenties worden gevraagd. Omdat een zorgcoördinator veel in gesprek is dient hij of zij over goede communicatieve vaardigheden te beschikken. Een zorgcoördinator moet duidelijk en helder kunnen communiceren. Het tijdig geven van gedegen terugkoppeling en feedback richting de cliënt of zorgpartij is heel belangrijk. Ook is het belangrijk dat een zorgcoördinator een sterk ontwikkeld organisatietalent heeft. Een zorgcoördinator moet snel kunnen schakelen. Naast het opstellen van een zorgplan moet een zorgcoördinator ook goed kunnen evalueren. Een zorgcoördinator dient te beschikken over goede schrijfvaardigheden. Een zorgcoördinator heeft veel te maken met zorgvragen, daarom moet hij of zij enige kennis en affiniteit hebben met de zorg. Een zorgcoördinator moet goed kunnen plannen en leidinggeven. Algemeen belangrijk woorden zijn: schakelen, flexibiliteit, empathisch vermogen, een luisterend oor, een goed aanpassingsvermogen, deskundigheid, doorzettingsvermogen, integriteit, sensitiviteit, organiseren, samenwerken, overleggen, alertheid, controleren, luisteren, adviseren en overwicht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zorgcoördinator

Het arbeidsmarktperspectief voor een zorgcoördinator kan over het algemeen als goed beschouwd worden. Maar dan moet een zorgcoördinator wel over de juiste opleidingen beschikken. Een zorgcoördinator heeft doorgroeimogelijkheden voor het verkrijgen van een meer verantwoordelijke functie. Je kunt hierbij denken aan de functie zorgmanager. Ook kan een zorgcoördinator zichzelf binnen zijn of haar vakgebied specialiseren en zo doorgroeien. Iemand kan op verschillende manieren doorgroeien tot zorgcoördinator. We zien vaker dat een verpleegkundige bijvoorbeeld doorgroeit tot zorgcoördinator.

Arbeidsvoorwaarden en salaris zorgcoördinator

Over het salaris van een zorgcoördinator kan eigenlijk niets in het algemeen gezegd worden. Dit omdat de opleidingsniveaus behoorlijk uit elkaar lopen. Het salaris is vaak afhankelijk van de opleidingen die een zorgcoördinator heeft afgerond. Een zorgcoördinator functie zijn er op verschillende niveaus variërend van mbo tot hbo. Ook is het salaris afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden van een zorgcoördinator. De functie zorgcoördinator is er zowel op uitvoerend niveau als op beleidsmatig niveau. Het gemiddelde salaris voor een zorgcoördinator in Nederland is 2.801 euro per maand.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Zorgcoordinator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zorgcoordinator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl