Verslavingsarts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep verslavingsarts
Werken als verslavingsarts
Wat is een verslaving
Film: Van basisarts naar verslavingsarts:
Film: Wat is een verslaving:
Opleidingen tot verslavingsarts
Bedrijven waar een verslavingsarts werkzaam kan zijn
Competenties verslavingsarts
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verslavingsarts
Arbeidsvoorwaarden en salaris verslavingsarts
Eigen bedrijf starten als Verslavingsarts
Boekhoudprogramma vergelijken Verslavingsarts

Beroep verslavingsarts

Een verslavingsarts is een medisch specialist die zich heeft gespecialiseerd in verslavingsgeneeskunde. Verslavingsgeneeskunde komt in het kort neer op het diagnosticeren en behandelen van patiënten die geestelijke en/of lichamelijke stoornissen vertonen door een verslaving of ten gevolge van middelengebruik. Mensen die verslaafd zijn zijn dus afhankelijk van een bepaalde gewoonte en/of stof. Verslavingen bestaan er op verschillende manieren, die in sommige gevallen het dagelijkse leven van mensen ernstig kunnen beïnvloeden. Over het algemeen zal een verslavingsarts werkzaam zijn binnen een instelling voor verslavingszorg of de geestelijke gezondheidszorg. Een verslavingsarts is een medisch specialist, die zich gespecialiseerd heeft in het diagnosticeren en behandelen van mensen die verslaafd zijn. Verslavingsgeneeskunde is een breed vakgebied, waarbinnen ook sprake kan zijn van psychische problematiek. Verslavingsartsen zijn over het algemeen de enige medici, die specifiek opgeleid zijn op het gebied van verslaving. Het is niet zo dat een verslavingsarts alleen te maken krijgt met patiënten die een drugsverslaving en/of drankverslaving hebben, omdat er meer soorten van verslaving zijn, die het dagelijks leven van mensen kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld ook aan een gameverslaving of aan een seksverslaving. Een verslavingsarts zal meestal samenwerken met andere zorgverleners en eventuele maatschappelijk werkers. Als verslavingsarts ben je gespecialiseerd in de somatische en geestelijke gevolgen van verslavingen. Somatische gevolgen heeft betrekking op de lichamelijke gevolgen van een verslaving. Binnen de verslavingsgeneeskunde kunnen somatiek en psychiatrie niet los van elkaar gezien worden. Een verslavingsarts is dus gespecialiseerd somatische aandoeningen en in psychiatrie. Hierdoor kan een verslavingsarts zelfstandig diagnoses stellen binnen verschillende vlakken van de gezondheidszorg.

Werken als verslavingsarts

Een verslavingsarts is dus medisch specialist, die zich gespecialiseerd heeft in verslaggeving geneeskunde. Een verslavingsarts zal patiënten niet alleen behandelen, maar ook de problemen proberen te achterhalen waarom iemand precies verslaafd is geraakt. In veel gevallen betreft het een combinatie van factoren, zoals psychologische problemen, psychiatrische problemen, medische problemen en sociale problemen. Een verslavingsarts is verantwoordelijk voor preventie, diagnose, indicatie, behandeling en medicatie van verslavingsproblematiek, wat betrekking kan hebben op somatische en psychische aandoeningen. Zoals eerder omschreven bestaan er meer verslavingen dan drugsverslaving en drankverslaving. Denk bijvoorbeeld ook aan een gameverslaving of aan een seksverslaving. Afhankelijk van de ernst van de verslaving kan een verslavingsarts ook samenwerken met een gezondheidszorgpsycholoog. Ook cognitieve gedragstherapie speelt meestal een belangrijke als het verslaafden betreft. Bij psychiatrische patiënten is er meestal ook sprake van speciaal opgeleide psychiatrisch verpleegkundigen.

Wat is een verslaving

Een verslaving is dwangmatige drang om bepaalde handelingen uit te voeren of om bepaalde middelen te gebruiken om het gedrag in bedwang te houden of onder controle te houden. De negatieve effecten worden dan voor lief genomen omdat er tijdelijk voldaan is aan de behoefte. Van zelfregulatie onder verslaafden is meestal geen sprake waardoor er hulp gezocht moet worden.

Film: Van basisarts naar verslavingsarts:

Film: Wat is een verslaving:

Opleidingen tot verslavingsarts

Het worden van een verslavingsarts is alleen mogelijk na het afronden van de studie geneeskunde. Een arts of bijvoorbeeld een psychiater kan zich dus na zijn of haar opleiding verder specialiseren tot verslavingsarts door het volgen van de opleiding c.q. studie Master in Addiction Medicine (MIAM) die nog eens ongeveer twee jaar in beslag zal nemen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de vereniging voor verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN). Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig verslavingsarts.

Bedrijven waar een verslavingsarts werkzaam kan zijn

Een verslavingsarts is over het algemeen werkzaam voor een instelling voor verslavingszorg of binnen de geestelijke gezondheidszorg. Een verslavingsarts kan daarnaast werkzaam zijn voor een particuliere instelling of bijvoorbeeld werkzaam zijn voor het gevangeniswezen.

Competenties verslavingsarts

Een verslavingsarts moet over veel verschillende competenties beschikken. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een verslavingsarts professioneel moet zijn, kan diagnosticeren, symptomen kan herkennen en fungeert als vertrouwenspersoon. Daarnaast zal een verslavingsarts communicatief gezien sterk onderlegd moeten zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, luisteren, samenwerken, zelfstandigheid, motiveren, inspireren, onderzoeken, waakzaamheid, conflictbeheersing en medisch handelen. Vanzelfsprekend heeft een verslavingsarts ook te maken met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verslavingsarts

Het arbeidsmarktperspectief van een verslavingsarts is prima te noemen, aangezien het een lange en zware studie betreft die niet voor iedereen weggelegd zal zijn. Binnen de verslavingszorg is er grote vraag naar specialisten. De doorgroeimogelijkheden als verslavingsarts kunnen gezien worden als het promoveren binnen het vakgebied of een leidinggevende functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verslavingsarts

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden omdat je als verslavingsarts werkzaam kan zijn voor verschillende instellingen. Een verslavingsarts zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 6500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris binnen dit beroep is denkbaar.

Eigen bedrijf starten als Verslavingsarts

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Verslavingsarts, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Verslavingsarts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verslavingsarts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Verslavingsarts.

Mijnzzp.nl