Seksuoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een seksuoloog is gespecialiseerd in seksualiteit en, afhankelijk van de genoten opleiding, ook in seksuologie. Seksuologie is de wetenschap van seksualiteit en betreft een wetenschapper zoals een arts, een psycholoog of bijvoorbeeld een therapeut die beschikt over een universitaire studie. Als een seksuoloog geen wetenschapper is kan de betreffende seksuoloog zich niet bezighouden met seksuologie op een wetenschappelijke manier. Er bestaan dan ook belangrijke verschillen binnen het beroep seksuoloog, omdat er verschillende opleidingsniveaus bestaan binnen het beroep. Seksualiteit kan in het kort het beste omschreven worden als menselijke gevoelens die lust en opwinding veroorzaken bij mensen. Een seksuoloog behandelt mensen die problemen ondervinden met seksualiteit, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van problemen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die pijn ondervinden tijdens het vrijen, aan mensen die geen zin hebben in seks, aan orgasmeproblemen, aan mensen die verschillende behoeftes hebben en aan mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Daarnaast kunnen mensen een beperking of ziekte hebben waardoor er problemen zijn met seks. Een seksuoloog is dus op een brede manier gespecialiseerd in seksuele problemen, wat ook betrekking kan hebben op medische en/of geestelijke aandoeningen. Zoals eerder omschreven kan seksualiteit niet zomaar vergeleken worden met seksuologie, omdat seksuologie een wetenschap betreft. Als het een medisch specialist betreft spreekt men over het algemeen van een arts-seksuoloog. Een arts-seksuoloog kan ook lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicijnen voorschrijven. Dit is een belangrijk verschil met therapeuten en met psychologen, omdat deze vaklieden niet aangemerkt kunnen worden als medisch specialist. Een therapeut en psycholoog zullen zich dan ook alleen bezighouden met geestelijke problemen rondom seksualiteit.

Een seksuoloog is dus een therapeut, psycholoog of arts, die zich gespecialiseerd heeft in seksualiteit of in seksuologie. Een seksuoloog kan niet gezien worden als relatietherapeut, omdat de werkzaamheden van een seksuoloog niet alleen bestaan uit het bespreken van mogelijke relatieproblemen. Een seksuoloog is juist meer gericht op seksualiteit en de problemen die hiermee gepaard kunnen gaan. Vanzelfsprekend kunnen er wel relatieproblemen ontstaan als de seks tussen personen niet goed of niet bevredigend is. Een seksuoloog is juist gericht op mogelijke problemen met betrekking tot seksualiteit, zoals mogelijke erectieproblemen, orgasmeproblemen of pijn tijdens het vrijen. Seksuologie is de wetenschap van de seksualiteit en bestrijkt diverse vakgebieden, van medicijnen tot antropologie. Antropologie heeft betrekking op gedragswetenschap van mensen. Een seksuoloog begeleidt, behandelt en adviseert mensen op een brede manier op het gebied van seksualiteit. Daarnaast is het mogelijk dat een seksuoloog mensen doorverwijst naar andere hulpverleners als dat nodig is.

Wat doet een seksuoloog

Het is dus niet zo dat een seksuoloog alleen mensen behandelt die seksproblemen ondervinden. Denk bijvoorbeeld ook aan vrouwen die in de overgang zitten en daardoor problemen ondervinden op het gebied van seksualiteit. In sommige gevallen kan ook alleen een goed gesprek met een seksuoloog problemen verhelpen op het gebied van seksualiteit. In alle gevallen is het belangrijk om te begrijpen wat nu precies het probleem is. Een seksuoloog zal dan ook eerst een gesprek houden om achter de oorzaak van het probleem te komen. In veel gevallen zal de seksuoloog bepaalde oefeningen en/of opdrachten meegeven om te bekijken of problemen op die manier opgelost kunnen worden. Bij meer ernstigere problemen kan een seksuoloog mensen ook doorverwijzen naar andere specialisten. Denk in dat geval bijvoorbeeld aan een uroloog of aan een fysiotherapeut. In dat geval hebben we het meestal wel over een arts-seksuoloog. Een andere belangrijke taak die een seksuoloog kan uitvoeren is het geven van voorlichting op scholen op het gebied van seks.

Naar de seksuoloog:

Opleidingen tot seksuoloog

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden op verschillende niveaus tot seksuoloog. In de meeste gevallen is een seksuoloog een arts, psycholoog of een therapeut die beschikt over een universitaire studie met als extra aanvulling de tweejarige opleiding Seksuoloog. Deze opleiding is alleen toegankelijk voor BIG-geregistreerde specialisten. Daarnaast bestaat er nog de Hbo-opleiding Seksuologie, echter kan deze opleiding niet gezien worden als een wetenschappelijke studie. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NWS). Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een seksuoloog werkzaam kan zijn

Een seksuoloog kan werkzaam zijn in verschillende soorten ziekenhuizen, zorginstellingen of klinieken, of is bijvoorbeeld werkzaam binnen een eigen praktijk. Daarnaast kan een seksuoloog een huisarts zijn of werkzaam zijn binnen een huisartsenpraktijk. Ook kan een seksuoloog werkzaam zijn voor een universiteit, waarbinnen hij of zij wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar seksualiteit.

Competenties seksuoloog

Een seksuoloog moet in de eerste plaats beschikken over seksuologische competenties. Denk hierbij aan het kunnen diagnosticeren van mogelijke problemen en aan het kunnen opstellen van een behandelplan. Daarnaast is een seksuoloog een vertrouwenspersoon die zich zal moeten houden aan de beroepscodes van seksuologen. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, inlevingsvermogen, communicatie, ethiek, uitleggen en verantwoordelijkheidsgevoel. De competenties als seksuoloog kunnen wel verschillen per seksuoloog, omdat er verschillende soorten seksuologen bestaan. Het behandelen van mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking zal bijvoorbeeld om verschillende competenties vragen. Ook bestaat er een groot verschil tussen het behandelen van jongeren en ouderen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als seksuoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een seksuoloog is over het algemeen goed te noemen, ook doordat het een zware studie betreft. Een seksuoloog is een hoogopgeleide specialist, waardoor het verkrijgen van een baan in de meeste gevallen geen probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als seksuoloog moeten gezien worden in het starten van je eigen praktijk of het uitvoeren wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan een seksuoloog nog promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris seksuoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als seksuoloog, omdat een seksuoloog werkzaam kan zijn voor verschillende instellingen die gebruikmaken van verschillende cao's. Een seksuoloog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Seksuoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Seksuoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl