Neuropsycholoog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een neuropsycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog die zich gespecialiseerd heeft in neuropsychologie. Neuropsychologie heeft betrekking op de functies van het brein in de relatie met gedrag. Een neuropsycholoog is dan ook gespecialiseerd in neuropsychologisch onderzoek. In het kort komen de werkzaamheden van een neuropsycholoog neer op het bestuderen, bekijken en testen van patiënten die te maken hebben met hersenletsel. In de meeste gevallen worden patiënten doorverwezen naar een neuropsycholoog door een neuroloog, als de neuroloog denkt dat er aanvullend onderzoek nodig is. Een belangrijk kenmerk van neuropsychologisch onderzoek is het onderzoeken van het brein van patiënten in combinatie met het gedrag. Mensen die te maken krijgen met een neuropsycholoog hebben een hersenbeschadiging, die uiteenlopende oorzaken kan hebben, zoals een tumor, een hersenschudding of een hersenbloeding. Een neuropsycholoog noemt men soms ook wel een hersenwetenschapper. De inhoudelijke werkzaamheden van een neuropsycholoog kunnen in het kort het beste omschreven worden als het onderzoeken van het functioneren of disfunctioneren van het brein, en de relatie hiervan met het menselijk gedrag. Een neuropsycholoog zal dan ook verschillende psychologische onderzoeken uitvoeren om vast te kunnen stellen welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft op het dagelijks functioneren van patiënten. Een neuropsycholoog maakt onder andere gebruik van neuropsychologische tests, vragen- en observatielijsten en van MRI-scans. Een neuropsycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog, die beschikt over een aanvullende studie. Een gezondheidszorgpsycholoog kan niet zomaar vergeleken worden met een psycholoog, omdat een gezondheidszorgpsycholoog beschikt over een aanvullende specialistische studie van minimaal twee jaar. Daarnaast kent het beroep gezondheidszorgpsycholoog beroepsbescherming.

Een neuropsycholoog is dus een gespecialiseerde gezondheidszorgpsycholoog, die beschikt over een aanvullende studie. Als neuropsycholoog bestudeer je de werking van de hersenen op gedragsniveau. Het bestuderen van de hersenen op gedragsniveau heeft betrekking op het onderzoeken hoe hersenen dingen opnemen en in welke mate hersenen dingen opnemen. Ook bewegen en voelen speelt hierin een belangrijke rol. Tegenwoordig hoeven de werkzaamheden van een neuropsycholoog niet alleen betrekking te hebben op mensen die te maken hebben met een hersenbeschadiging, omdat door moderne technieken ook gezonde mensen onderzocht kunnen worden met betrekking tot de werking van het brein. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden van een neuropsycholoog aan te merken als gespecialiseerde werkzaamheden, die alleen uitgevoerd kunnen worden door goed opgeleide vakmensen. Een neuropsycholoog is vaak werkzaam binnen multidisciplinaire teams, waarbinnen ook andere medisch specialisten en zorgverleners betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan revalidatieartsen, klinisch geriaters en aan oefentherapeuten, die patiënten op verschillende manieren begeleiden bij hun zelfredzaamheid. Zoals eerder omschreven komen de meeste mensen in aanraking met een neuropsycholoog als een neuroloog denkt dat er meer vervolgonderzoek nodig is.

Wat is klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een specialisatie binnen de psychologie, waarbinnen de relatie tussen hersenen en gedrag bestudeerd wordt door de neuropsycholoog. Hersenbeschadiging noemt men ook wel een cognitieve stoornis. Een cognitieve stoornis kan een tijdelijke beperking betreffen maar kan ook een blijvende beperking zijn. Patiënten, die een cognitieve stoornis hebben beschikken over bepaalde problemen in de hersenen, waardoor de hersenen minder kunnen functioneren. Herstel na hersenbeschadiging is niet in alle gevallen mogelijk, omdat het brein een complex geheel is. Toch kan een hersenbeschadiging gedeeltelijk of volledig herstellen, omdat bijvoorbeeld het getroffen gebied in hersenen zich hersteld heeft, of omdat andere delen van de hersenen bepaalde functies overgenomen hebben. Een klinische neuropsycholoog is een neuropsycholoog, echter behandelt een klinische neuropsycholoog alleen de meer complexere en ernstige psychische stoornissen. Voor een behandeling door een klinische neuropsycholoog is er altijd een verwijzing nodig van een arts, huisarts of bijvoorbeeld een bedrijfsarts. De beroepen neuropsycholoog en klinisch psycholoog zijn beschermde beroepen. Het beroep psycholoog kent verder geen beroepsbescherming meer.

Symptomen cognitieve stoornis:

  • Problemen met herkenning zoals van bekenden
  • Problemen met het concentratievermogen
  • Problemen met het plannen van dingen
  • Problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen
  • Problemen met oriëntatie
  • Problemen met ruimtelijk inzicht
  • Problemen met schrijven
  • Problemen met taal

Cognitive Neuropsychology:

Wat doet een neuropsycholoog:

Opleidingen tot neuropsycholoog

Wie een carrière ambieert als neuropsycholoog zal in de eerste plaats de universitaire bacheloropleiding psychologie moeten volgen. Na het afronden van de bacheloropleiding psychologie moet er gekozen worden voor de Master Medische Psychologie, richting Klinische Neuropsychologie. De Masteropleiding Klinische Neuropsychologie zal over het algemeen nog eens twee jaar in beslag nemen. In totaal zal de opleiding tot neuropsycholoog minimaal vijf jaar in beslag nemen. Een neuropsycholoog moet beschikken over de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlandse Instituut van Psychologen om te mogen werken als neuropsycholoog. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging Voor Neuropsychologie.

Bedrijven waar een neuropsycholoog werkzaam kan zijn

Een neuropsycholoog is over het algemeen werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg of is werkzaam binnen ziekenhuizen. Denk bijvoorbeeld aan een jeugdkliniek, aan een revalidatiecentrum, aan een verpleeghuis of aan de afdeling neurologie van een ziekenhuis. Daarnaast kan een neuropsycholoog werkzaam zijn voor een universiteit of de overheid. Als psycholoog of neuropsycholoog kan je ook je eigen praktijk beginnen, afhankelijk van de specialisatie en eigen wensen.

Competenties neuropsycholoog

Binnen het beroep neuropsycholoog zijn de CanMEDS competenties van toepassing. Het CanMEDS competenties model is een algemeen competentieprofiel voor de gezondheidszorgpsycholoog-specialist. Denk hierbij aan psychologisch handelen, kennis, wetenschap, maatschappelijk handelen, professionaliteit, communicatie en aan samenwerken. Vanzelfsprekend is een neuropsycholoog ook een vertrouwenspersoon en staat integriteit hoog aangeschreven. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, sensitiviteit, geduld, inspireren en controleren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als neuropsycholoog

Het arbeidsmarktperspectief van een neuropsycholoog is over het algemeen goed te noemen, ook gezien de zware studie die een neuropsycholoog moet doorlopen. Als neuropsycholoog kan je werkzaam zijn voor verschillende soorten instellingen, organisaties, overheden en universiteiten, waardoor het verkrijgen van werk over het algemeen geen probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als neuropsycholoog moeten gezien worden in het verder specialiseren of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het wellicht promoveren. Het beroep neuropsycholoog betreft natuurlijk al een beroep op hoog niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris neuropsycholoog

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als neuropsycholoog werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten instellingen, bedrijven en overheden met verschillende cao's. Een neuropsycholoog zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3000 en 6000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl