Neuropsycholoog

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Neuropsycholoog?

Een neuropsycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog die zich gespecialiseerd heeft in neuropsychologie. Neuropsychologie heeft betrekking op de functies van het brein in de relatie met gedrag. Een neuropsycholoog is dan ook gespecialiseerd in neuropsychologisch onderzoek. In het kort komen de werkzaamheden van een neuropsycholoog neer op het bestuderen, bekijken en testen van patiënten die te maken hebben met hersenletsel. In de meeste gevallen worden patiënten doorverwezen naar een neuropsycholoog door een neuroloog, als de neuroloog denkt dat er aanvullend onderzoek nodig is. Een belangrijk kenmerk van neuropsychologisch onderzoek is het onderzoeken van het brein van patiënten in combinatie met het gedrag. Mensen die te maken krijgen met een neuropsycholoog hebben een hersenbeschadiging, die uiteenlopende oorzaken kan hebben, zoals een tumor, een hersenschudding of een hersenbloeding. Een neuropsycholoog noemt men soms ook wel een hersenwetenschapper. De inhoudelijke werkzaamheden van een neuropsycholoog kunnen in het kort het beste omschreven worden als het onderzoeken van het functioneren of disfunctioneren van het brein, en de relatie hiervan met het menselijk gedrag. Een neuropsycholoog zal dan ook verschillende psychologische onderzoeken uitvoeren om vast te kunnen stellen welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft op het dagelijks functioneren van patiënten. Een neuropsycholoog maakt onder andere gebruik van neuropsychologische tests, vragen- en observatielijsten en van MRI-scans. Een neuropsycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog, die beschikt over een aanvullende studie. Een gezondheidszorgpsycholoog kan niet zomaar vergeleken worden met een psycholoog, omdat een gezondheidszorgpsycholoog beschikt over een aanvullende specialistische studie van minimaal twee jaar. Daarnaast kent het beroep gezondheidszorgpsycholoog beroepsbescherming.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Neuropsycholoog

Wat is het salaris en tarief van een Neuropsycholoog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Neuropsycholoog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl