Slaapwacht

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een slaapwacht is een zorgmedewerker, student of vrijwilliger, die als slaapwacht een signalerende functie heeft binnen de zorglocatie waar hij of zij werkzaam is. Het beroep slaapwacht kan dus betrekking hebben op verschillende medewerkers. De werkzaamheden van een slaapwacht kunnen het beste omschreven worden als het bewaken van het nachtritme van cliënten en het waken over een veilig leefklimaat. Daarnaast is een slaapwacht in de meeste gevallen het aanspreekpunt van cliënten. De werkzaamheden van een slaapwacht kunnen per slaapwacht verschillen, omdat een slaapwacht werkzaam kan zijn binnen verschillende zorginstellingen. Het beroep slaapwacht moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep verder geen vaste omschrijving kent. Een slaapwacht hoeft ook geen zorgmedewerker te zijn, omdat een slaapwacht ook alleen verantwoordelijk kan zijn voor het inroepen van de juiste specialisten als dat nodig mocht zijn. Als er geen bijzonderheden zijn kan een slaapwacht over het algemeen de hele nacht doorslapen. Een slaapwacht start over het algemeen met zijn of haar werkzaamheden om tien uur in de avond en slaapt dus op de betreffende locatie. De slaapwacht ontvangt aan het begin van de dienst een overdracht van de dagdienst, waarbinnen alle eventuele bijzonderheden omschreven zijn. Ondanks dat een slaapwacht gewoon mag slapen tijdens de werkzaamheden is het beroep slaapwacht aan te merken als een beroep waarbinnen je grote verantwoordelijkheden hebt. Cliënten die tijdens de nacht problemen ondervinden moeten bij de slaapwacht terecht kunnen met deze problemen. Als slaapwacht kan je simpele problemen meestal zelfstandig oplossen of roep je specialisten in. In de ochtend is een slaapwacht verantwoordelijk voor het overdragen van de nachtdienst aan de dagdienst. Als slaapwacht kan het ook zo zijn dat je verantwoordelijk bent voor het helpen verstrekken van medicatie, echter kan dit per slaapwacht verschillen.

Het beroep of de functie slaapwacht kan dus betrekking hebben op verschillende medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan helpende, begeleiders of aan verpleegkundige afhankelijk van de soort zorginstelling. Wat een slaapwacht precies doet qua werkzaamheden is ook afhankelijk van het specifieke beroep. Zoals eerder omschreven hoeft het beroep slaapwacht geen betrekking te hebben op zorgprofessionals, omdat bijvoorbeeld ook studenten of vrijwilligers werkzaam kunnen zijn als slaapwacht. Vanzelfsprekend heeft een student of vrijwilliger verder geen echte zorgtaken anders dan het inroepen van de aangewezen verzorgers of specialisten. Het is niet zo dat alle zorginstellingen gebruikmaken van studenten of vrijwilligers, omdat dit binnen bepaalde zorginstellingen niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan verslavingsklinieken of aan psychiatrische instellingen, die sterk afhankelijk zijn van de juiste zorgmedewerkers. Als slaapwacht ben je vooral verantwoordelijk voor het op een passende manier reageren tijdens mogelijke calamiteiten.

Werken als slaapwacht

Een slaapwacht hoeft zelf geen zorgmedewerker te zijn, omdat een slaapwacht in principe alleen een signalerende functie heeft. In dat geval zal een slaapwacht alleen verantwoordelijk zijn voor het inschakelen van de juiste specialisten als dat nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschakelen van een pedagoog, AVG-Arts, begeleiders of aan opvoedondersteuners. Welke specialisten er precies ingeschakeld worden is natuurlijk afhankelijk van de soort zorginstellingen.

Werkzaamheden slaapwacht:

  • Het deelnemen aan het werkoverleg
  • Het fungeren als assistent bij calamiteiten
  • Het helpen met het verstrekken van medicatie
  • Het inroepen van specialisten wanneer nodig
  • Het slapen tijdens de dienst (als het rustig is)
  • Het waken over de algemene veiligheid
  • Het waken over het nachtritme van cliënten

Medewerker van de nachtzorg:

Opleidingen tot slaapwacht

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden tot slaapwacht. Een slaapwacht hoeft ook niet in alle gevallen over een specifieke zorgopleiding te beschikken, omdat een slaapwacht ook alleen verantwoordelijk kan zijn voor het inroepen van hulp als dat nodig mocht zijn. Het beroep slaapwacht is verder te algemeen om een specifieke opleiding te benoemen. Zie voor mogelijke opleidingen de meer specifieke beroepen. In alle gevallen is affiniteit met de zorg belangrijk. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een slaapwacht werkzaam kan zijn

Een slaapwacht is over het algemeen werkzaam binnen verschillende vormen van woongroepen. Een slaapwacht is dus werkzaam binnen de zorgsector. Daarnaast is het denkbaar dat een slaapwacht werkzaam is via een uitzendorganisatie. Een slaapwacht kan ook een ambulant begeleider zijn.

Competenties slaapwacht

De competenties als slaapwacht zijn niet eenduidig te omschrijven omdat deze per slaapwacht kunnen verschillen. In het algemeen kunnen we stellen dat een slaapwacht affiniteit moet hebben met de zorg. Ook verantwoordelijkheidsgevoel is aan te merken als een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn waakzaamheid, zelfstandigheid, stressbestendigheid, gastheerschap en communicatie. De competenties als slaapwacht kunnen verder verschillen per woongroep, omdat niet alle woongroepen zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als slaapwacht

Het arbeidsmarktperspectief van een slaapwacht is niet zomaar aan te geven, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast kan het arbeidsmarktperspectief afhankelijk zijn van de genoten opleidingen als slaapwacht. Er bestaan als slaapwacht verder geen echte doorgroeimogelijkheden anders dan het volgen van specifieke opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris slaapwacht

Een slaapwacht zal over het algemeen onder de Cao Jeugdzorg, de cao Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening of de cao Geestelijke Gezondheidszorg vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de soort werkgever. Een slaapwacht zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1500 en 2000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Het salaris als specifieke slaapwacht tijdens slaapdiensten zal over het algemeen voor vijftig procent uitbetaald worden. Een hoger salaris als slaapwacht is ook prima denkbaar omdat deze ook afhankelijk zijn van het specifieke beroep als slaapwacht.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Slaapwacht

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Slaapwacht bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl