Helpende

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep helpende
Werken als helpende
Ondersteuning en begeleiding bieden als helpende
Diverse taken van een helpende:
Helpende in de zorg:
Opleidingen tot helpende
Bedrijven waar een helpende werkzaam kan zijn
Competenties helpende
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als helpende
Arbeidsvoorwaarden en salaris helpende
Eigen bedrijf starten als Helpende
Boekhoudprogramma vergelijken Helpende

Beroep helpende

Een helpende binnen de zorg kan verschillende werkzaamheden uitvoeren, afhankelijk vanwaar je precies werkzaam bent. Over het algemeen is een helpende verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende (zorg)taken om cliënten te ondersteunen en te begeleiden. Als helpende stel je meestal zelfstandig een werkplanning op, op basis van een al vastgesteld zorg- of begeleidingsplan. Daarbinnen is het belangrijk om in de gaten te houden wat cliënten nog zelf kunnen en willen doen. Als helpende is het belangrijk om te begrijpen dat cliënten zelf regie voeren over hun eigen leven, voor zover dit nog mogelijk is. De term helpende geeft eigenlijk precies aan wat het beroep inhoudt, namelijk het helpen van cliënten. Het helpen kan per persoon verschillen, omdat iedereen wel ergens specifiek hulp bij kan gebruiken. Een helpende in de zorg is dus een zorgprofessional die ondersteuning biedt aan verschillende cliënten. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, gehandicapten, daklozen of aan mensen met psychische problemen. Ook het begeleiden van zieken mensen of mantelzorgers kan tot de verantwoordelijkheid van de helpende behoren. De werkzaamheden van een helpende moeten dus gezien worden als algemene welzijnstaken, die per cliënt kunnen verschillen. Als helpende heb je over het algemeen te maken met cliënten, die sterk afhankelijk zijn van ondersteuningen en begeleiding, omdat het vaak cliënten betreft die deels of volledig niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Het beroep helpende moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een helpende met verschillende soorten cliënten te maken krijgt afhankelijk vanwaar je precies werkzaam bent. Het werken met gehandicapten kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het helpen van ouderen. Als helpende heb je over het algemeen met veel verschillende collega's en eventuele medisch specialisten te maken. Ook het assisteren van andere zorgverleners kan tot de werkzaamheden behoren van een helpende.

Werken als helpende

Een helpende is dus verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van cliënten. Een helpende kan op veel manieren helpen, zoals met het eten geven, boodschappen doen en bij het wassen en aankleden van cliënten. Een helpende geeft op deze manier specifieke zorg aan cliënten. Naast de directe zorg is er over het algemeen regelmatig tijd om een praatje te maken, zodat cliënten niet vereenzamen. Ook het organiseren van leuke activiteiten kan belangrijk zijn om vereenzaming te voorkomen. Zoals eerder omschreven kan een helpende ook te maken krijgen met andere collega's en medisch specialisten. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen, voedingsassistenten, avg-artsen en aan revalidatieartsen. Ook het onderhouden van contacten met familie of mantelzorgers zal als helpende regelmatig voorkomen. De werkzaamheden van een helpende zijn over het algemeen niet heel moeilijk, maar zijn wel aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat de meeste cliënten sterk afhankelijk zijn van de hulp van een helpende. Een helpende heeft dan ook te maken met hulpbehoevende mensen, die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. Het beroep helpende komt voor binnen uiteenlopende zorginstellingen, op verschillende manieren. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan cliënten die te maken hebben met psychische problemen.

Ondersteuning en begeleiding bieden als helpende

Als helpende heb je te maken met hulpbehoevende mensen, die op verschillende manieren ondersteuning en begeleiding nodig kunnen hebben. Zelfredzaamheid is in de meeste gevallen een belangrijk woord, omdat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig moeten functioneren. Dit kan bijvoorbeeld ook inhouden dat cliënten gewoon thuis wonen. In dat geval kan er gebruikgemaakt worden van een ergotherapeut. Een ergotherapeut is gespecialiseerd in het helpen van mensen, die door een ziekte, handicap of psychische beperking niet meer goed zelfstandig kunnen functioneren. Dit betreft vooral het aandragen van praktische oplossingen, zoals het verwijderen van drempels en het laten installeren van extra beugels in de badkamer en toiletruimte. In dat geval kan een helpende ook te maken hebben met een wijkverpleegkundige.

Diverse taken van een helpende:

  • Het helpen bij eten en drinken.
  • Het helpen bij het schoonmaakwerkzaamheden.
  • Het helpen bij persoonlijke verzorging.
  • Het helpen bij recreatieve activiteiten.
  • Het waken over cliënten.
  • Het voeren van algemene gesprekken met cliënten.

Helpende in de zorg:

Opleidingen tot helpende

Om als helpende in de zorg aan het werk te kunnen zal je een beroepsopleiding moeten volgen tot helpende op Mbo-niveau twee zoals de Mbo-opleiding helpende zorg & welzijn. De opleiding tot helpende duurt over het algemeen twee jaar, afhankelijk van je vooropleiding. Als helpende leer je alles wat met verzorging van mensen te maken heeft. Na de opleiding tot helpende kan je nog een vervolgopleiding starten tot verzorgende IG. Deze opleiding duurt twee tot vier jaar en is zeer breed van opzet. Er zijn er diverse specialisaties mogelijk, zoals verzorgende in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, verzorgende in de gehandicaptenzorg, verzorgende in de geestelijke gezondheidszorg en verzorgende in de kraamzorg. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding op de correcte manier bijhouden is belangrijk als zzp helpende. Er zijn meerdere goede boekhoudprogramma's voor de zorg beschikbaar.

Bedrijven waar een helpende werkzaam kan zijn

Een helpende kan werkzaam zijn voor verschillende zorginstellingen, die te maken hebben met hulpbehoevende cliënten, zoals kinderdagverblijven, revalidatiecentrums, ziekenhuizen, zorgcentrums en thuiszorgorganisaties. In sommige gevallen kan een helpende ook aangemerkt worden als woonbegeleider. Het is ook denkbaar dat een helpende werkzaam is als slaapwacht binnen instellingen. Het beroep helpende komt eigenlijk overal wel voor binnen de zorgsector, op verschillende manieren. Een helpende kan daarnaast werkzaam zijn als ondernemer of actief zijn als vrijwilliger.

Competenties helpende

De belangrijkste competentie van een helpende is de vakinhoudelijke kennis van zorgtaken. Als helpende moet je goed kunnen samenwerken, omdat de zorg zelden alleen wordt gegeven aan cliënten. Denk bijvoorbeeld aan het samenwerken met verschillende artsen en diëtisten. Het op een duidelijke manier kunnen communiceren is dan ook belangrijk als helpende. De communicatie als helpende is niet alleen gericht op praten, maar ook op het doorvragen om er achter te komen hoe iemand zich eigenlijk echt voelt. Dit omdat niet alle patiënten zomaar hun problemen voorleggen aan de helpende. Daarnaast moet je als helpende beschikken over een groot inlevingsvermogen en respecteer je de wensen van de cliënten. Ook vind je het gewoon leuk om voor mensen te zorgen. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, plannen, analytisch, waakzaamheid, monitoren, motiveren, zelfstandigheid, inspireren, geduld en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als helpende

Het arbeidsmarktperspectief van een helpende is over het algemeen goed te noemen. Het arbeidsmarktperspectief kan wel verschillen per doelgroep, omdat het beroep helpende in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. De juiste opleiding kan dus belangrijk zijn als helpende. Over het algemeen zal een helpende geen moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een helpende moeten gezien worden in het volgen van een aanvullende opleiding. Denk bijvoorbeeld aan de opleiding tot verzorgende of verpleegster. Ook een baan als teamleider of afdelingsmanager kan tot de mogelijkheden behoren afhankelijk van opleidingen, werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris helpende

Als helpende val je doorgaans onder de cao "welzijn", waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn zoals salaris en toeslagen. Als helpende kan je doorgaans extra inkomsten verdienen door de onregelmatige werktijden die het beroep met zich mee kan brengen. Een helpende in loondienst verdient doorgaans tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en dienstjaren. Lang niet alle helpenden werken fulltime. Ze hebben dus meestal minder inkomsten uit het beroep als helpende.

Eigen bedrijf starten als Helpende

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Helpende, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Helpende

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Helpende bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Helpende.

Mijnzzp.nl