Wijkverpleegkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een wijkverpleegkundige is een verpleegkundig specialist, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van verpleegkundige taken. Het beroep wijkverpleegkundige kan niet vergeleken worden met het beroep verpleegkundige of het beroep thuiszorgmedewerker, omdat dit beroepen zijn op Mbo-niveau. De werkzaamheden van een wijkverpleegkundige houden meer in dan alleen het geven van zorg aan cliënten. Het is de wijkverpleegkundige die zal bepalen welke zorg cliënten precies nodig hebben, zodat ze zo goed mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Een wijkverpleegkundige houdt zich daarnaast bezig met het geven van verpleegkundige zorg. Deze verpleegkundige zorg kan verschillen van het wassen van patiënten tot wondverzorging en observatie van cliënten. Andere werkzaamheden van een wijkverpleegkundige kunnen zijn het toedienen van medicijnen of het aanleggen van een infuus. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een wijkverpleegkundige het beste omschrijven als het coördineren van de zorg met betrekking tot patiënten. Het coördineren van zorg houdt ook in dat een wijkverpleegkundige contact onderhoudt met andere zorgverleners, zoals huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten. Over het algemeen zal een wijkverpleegkundige veel samenwerken met andere zorgmedewerkers, zoals thuiszorgmedewerkers, echter zal een wijkverpleegkundige ook zelfstandig werkzaam zijn. Daarnaast kan een wijkverpleegkundige samenwerken met zogenaamde verpleegkundigen in de wijk. Een verpleegkundige in de wijk is een verpleegkundige die alleen beschikt over een Mbo-niveau opleiding. Het beroep wijkverpleegkundige en het beroep verpleegkundige in de wijk kunnen niet zomaar met elkaar vergeleken worden, omdat een wijkverpleegkundige over meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschikt dan een Mbo-verpleegkundige. De werkzaamheden van een wijkverpleegkundige gaan dus verder dan alleen het bieden van verpleegkundige hulp.

Een wijkverpleegkundige is dus een verpleegkundig specialist die beschikt over de Hbo-opleiding verpleegkunde. Een verpleegkundig specialist beschikt over meer bevoegdheden dan gewone verpleegkundige. Een wijkverpleegkundige mag ook vastgestelde medische handelingen uitvoeren en specifiek medicijnen voorschrijven. Het is ook de wijkverpleegkundige die het medicijngebruik van cliënten controleert, en het is de wijkverpleegkundige die de huisarts hierover zal informeren als dat nodig is. Ook het overleggen met de apotheek over medicijnen kan tot de taken van een wijkverpleegkundige behoren. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een wijkverpleegkundige het beste omschrijven als het coördineren van zorg binnen een wijk. Omdat je als wijkverpleegkundige met verschillende soorten cliënten te maken krijgt zal een wijkverpleegkundige over het algemeen samenwerken met uiteenlopende soorten specialisten binnen de zorg. Denk bijvoorbeeld aan verstandelijk gehandicapten, die geen gebruik maken van een gewone huisarts maar van een arts voor verstandelijk gehandicapten. Het is de wijkverpleegkundige, die deze zorgvraag coördineert. Daarnaast kan een wijkverpleegkundige te maken krijgen met fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Wat is thuiszorg

Thuiszorg is het bieden van zorg aan huis. De meest voorkomende zorg die aan huis wordt gegeven is verpleging, huishoudelijke hulp, kraamzorg en gespecialiseerde verzorging. Dit noemt men ook wel eerstelijnsgezondheidszorg. De thuiszorg wordt mogelijk gemaakt door de zogenaamde AWBZ wat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten staat. Tegenwoordig kunnen patiënten die zorg nodig hebben aan huis deze zelf inkopen via de PGB wat voor persoonsgebonden budget staat.

Werken in de thuiszorg

Er werken ongeveer 185.000 mensen in de thuiszorg en er zijn jaarlijks ongeveer 2 miljoen hulp aanvragen. Thuiszorg is een verzamelnaam van verschillende soorten zorg die geboden kunnen worden aan huis door verschillende specialisten. Het gaat dan vaak om oudere mensen met een chronische ziekte of mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Als wijkverpleegkundige kom je dagelijks bij de mensen thuis die op verschillende manieren behoefte hebben aan verpleging of verzorging. Afhankelijk van de zorgvraag kan de wijkverpleegkundige weer andere specialisten inschakelen zoals thuiszorgmedewerkers. Daarnaast kan een wijkverpleegkundige mantelzorgers bijstaan die familieleden of vrienden verzorgen.

Wat doet een wijkverpleegkundige allemaal:

Het aansturen van verpleegkundigen in de wijk
Het coördineren van zorgwerkzaamheden
Het assisteren bij de persoonlijke verzorging van patiënten
Het observeren van patiënten
Het overleggen met andere zorgmedewerkers
Het geven van medicatie aan patiënten
Het geven van algemene voorlichting aan patiënten en mantelzorgers
Het waken over de zorgkwaliteit
Het verrichten van pleegkundige handelingen

Film over een wijkverpleegkundige:

Opleidingen tot wijkverpleegkundige

Om als wijkverpleegkundige te kunnen werken moet je over het algemeen de Hbo-opleiding verpleegkunde afgerond hebben op niveau vijf. Met alleen de Mbo-opleiding verpleegkunde kan je doorgaans niet als wijkverpleegkundige aan het werk. Wel kan je dus doorleren met je Mbo-opleiding tot Hbo-verpleegkundige. Om als wijkverpleegkundige aan de slag te kunnen moet je het post bachelor diploma wijkverpleegkundige hebben. Met het diploma kan je je in het kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgende registreren, met het deskundigheidsgebied wijkverpleegkundige. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een wijkverpleegkundige werkzaam kan zijn

Een wijkverpleegkundige is over het algemeen werkzaam voor een thuiszorginstelling. Daarnaast kan een wijkverpleegkundige werkzaam zijn voor consultatiebureaus. Consultatiebureaus zijn instellingen die zich richten op preventieve gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan problemen met de opvoeding van kinderen, ouders die te maken hebben met verslaving, of aan ouders die te maken hebben met financiële problemen. Binnen consultatiebureaus zijn over het algemeen veel verschillende zorgmedewerker werkzaam. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk werkers en aan ambulant begeleiders.

Competenties wijkverpleegkundige

De belangrijkste competentie van een wijkverpleegkundige is het medisch handelen (binnen de bevoegdheden) en het verpleegkundig handelen. Als wijkverpleegkundige moet je goed kunnen samenwerken, omdat de zorg zelden alleen wordt gegeven. Denk hierbij aan het overleggen met artsen, diëtisten en je leidinggevende. Het op een duidelijke manier kunnen communiceren als wijkverpleegkundige is dan ook erg belangrijk. De communicatie is niet alleen gericht op praten, maar ook op het doorvragen om er achter te komen hoe patiënten zich eigenlijk echt voelen. Daarnaast heb je als wijkverpleegkundige een groot inlevingsvermogen, en respecteer je de wensen van de patiënten. Als wijkverpleegkundige let je scherp op signalen die de patiënten bewust of onbewust afgeven over hun gezondheid, en grijp je in als je denkt dat dit nodig is, zoals door het doorverwijzen naar een ziekenhuis of andere instelling. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, overleggen, plannen, organiseren, zelfstandigheid en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wijkverpleegkundige

Het arbeidsmarktperspectief van een wijkverpleegkundige is zeer goed te noemen. Een wijkverpleegkundige zal dan ook geen enkele moeite hebben om werk te verkrijgen. Er is grote vraag naar gespecialiseerde wijkverpleegkundigen. Daarnaast kan een wijkverpleegkundige voor ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere zorginstellingen werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden van een wijkverpleegkundige moeten gezien worden in het verder specialiseren of het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris wijkverpleegkundige

De precieze arbeidsvoorwaarden voor een wijkverpleegkundige zijn erg afhankelijk van je werkgever en kunnen nogal verschillen. Een wijkverpleegkundige verdient doorgaans tussen de 2600 en 3800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen, dienstjaren en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl