Ambulant begeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Ambulant begeleider is een algemene benaming voor personen die andere mensen begeleiden. Welke begeleiding een ambulant begeleider precies geeft aan mensen kan verschillen per ambulant begeleider. Denk bijvoorbeeld aan mensen die te maken hebben met psychologische problemen, mensen met een verslaving, oudere mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen of mensen die financiële problemen ondervinden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een ambulant begeleider omschrijven als het helpen van andere mensen die te maken hebben met psychische en of fysieke problemen. Ambulante zorg staat voor het thuis verzorgen of behandelen van patiënten en het begeleiden van mensen. Ambulante zorg komt binnen Nederland steeds meer voor op verschillende manier, waardoor de zorgkosten lager blijven. De belangrijkste reden hiervoor is dat patiënten niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Ambulante zorg noemt men ook wel een ambulante therapie. Het woord ambulant zelf staat weer voor “geen vaste standplaats”

Ambulant begeleider is dus een algemene benaming voor mensen die werkzaam zijn binnen de zorg- en welzijnssector. Omdat mensen behoefte kunnen hebben aan verschillende manieren van zorg bestaan er verschillende soorten ambulant begeleiders. Denk bijvoorbeeld aan ergotherapeuten, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, psychologen en aan artsen die mensen thuis bezoeken. Daarnaast kan er sprake zijn van andere problemen waarmee mensen te maken kunnen hebben, zoals financiële problemen. Als mensen financiële problemen hebben omdat ze bijvoorbeeld psychologische problemen hebben is het denkbaar dat de ambulant begeleider een budgetcoach of organizer inschakelt om de mensen te helpen. Ambulante zorg hoeft dan ook niet alleen betrekking te hebben op zorg.

Als ambulant begeleider zal je over het algemeen in samenspraak met de patiënt een zorgplan, behandelplan of begeleidingsplan opstellen. Deze werkzaamheden kunnen ook weer uitgevoerd worden in samenspraak met andere specialisten als dit nodig mocht zijn. Het adviseren van mensen is over het algemeen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden als ambulant begeleider, omdat de meeste mensen niet weten welke mogelijkheden er allemaal zijn voor ze.

Een ambulant begeleider werkt samen met de patiënt naar herstel. Tijdens deze samenwerking is het de bedoeling dat de ambulant begeleider de patiënt ondersteunt. Het maakt verder niet uit of de problemen psychische klachten betreffen of chronische klachten. Een veelgebruikte term hiervoor is ook wel herstelondersteunende zorg. Welke ondersteuning een patiënt precies zal krijgen kan natuurlijk per patiënt verschillen.

Ondersteuning thuis:

Ambulante hulpverlening:

Opleidingen tot ambulant begeleider

Ambulant begeleider is over het algemeen een beroep op Hbo-niveau dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soort opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH), aan de Hbo-opleiding Ergotherapie of aan de Hbo-opleiding Pedagogiek. Op Mbo-niveau kan de Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen aangemerkt worden als geschikte opleiding. Welke opleiding het beste zal passen bij iemand is verder geheel afhankelijk van het specifieke beroep.

Bedrijven waar een ambulant begeleider werkzaam kan zijn

Als ambulant begeleider ben je over het algemeen werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector zoals een thuiszorgorganisatie. Daarnaast kan een ambulant begeleider werkzaam zijn als ondernemer. Het is verder niet mogelijk om een specifieke werkgever te benoemen, omdat ambulante zorg betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten beroepen

Competenties ambulant begeleider

De competenties als ambulant begeleider zijn niet eenduidig aan te geven, omdat deze per beroep kunnen verschillen. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een ambulant begeleider over uitstekende sociale vaardigheden zal moeten beschikken. Ook communicatie is een belangrijk woord als we het hebben over de competenties. Een ander belangrijk woord is overwicht, omdat er wel naar herstel toegewerkt zal moeten worden. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, kennis, professioneel, inzicht, doorzettingsvermogen en sensitiviteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ambulant begeleider

Het arbeidsmarktperspectief als ambulant begeleider is over het algemeen zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Er worden steeds meer mensen thuis behandeld, waardoor het verkrijgen van een baan als ambulant begeleider meestal geen probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als ambulant begeleider zijn geheel afhankelijk van het soort beroep, opleidingen en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ambulant begeleider

Als ambulant begeleider zal je doorgaans onder de cao welzijn & maatschappelijke dienstverlening vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een ambulant begeleider op Hbo-niveau zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1800 en 3200 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als we het hebben over universitaire beroepen kan het salaris veel hoger uitvallen.

Mijnzzp.nl