Ambulant begeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een ambulant begeleider is een zorgmedewerker of hulpverlener die mensen thuis zal begeleiden. Welke begeleiding een ambulant begeleider precies geeft aan mensen kan verschillen per ambulant begeleider. Denk bijvoorbeeld aan mensen die te maken hebben met psychologische problemen, mensen met een verslaving, oudere mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, of aan mensen die financiële problemen ondervinden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een ambulant begeleider omschrijven als het helpen van andere mensen, die te maken hebben met psychische en/of fysieke problemen. Ambulante zorg staat voor het thuis verzorgen of behandelen van patiënten en het begeleiden van mensen. Ambulante zorg komt binnen Nederland steeds meer voor op verschillende manier, waardoor de zorgkosten lager blijven. De belangrijkste reden hiervoor is dat patiënten niet meer in het ziekenhuis of andere soorten zorginstelling hoeven te verblijven. Ambulante zorg noemt men ook wel een ambulante therapie. Het woord ambulant zelf staat voor “geen vaste standplaats”. Over het algemeen zal je als ambulant begeleiding verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van cliënten, waarbinnen de focus zal liggen op zelfredzaamheid. Als ambulant begeleider ben je meestal ook verantwoordelijk voor het opstellen van een ondersteuningsplan, waarbinnen gekeken wordt naar zorgbehoefte. Welke zorgbehoefte cliënten precies hebben is afhankelijk van de soort problemen. Daarnaast kan de zorgbehoefte inhoudelijke verschillen per cliënt, omdat er bijvoorbeeld sprake is van mantelzorg. Een mantelzorger kan ook gezien worden als begeleider, met het belangrijke verschil dat een mantelzorger geen zorgspecialist is. Een ambulant begeleider kan ook verantwoordelijk zijn voor het doorverwijzen van cliënten.

Ambulant begeleider is dus een algemene benaming voor mensen die werkzaam zijn binnen de zorg- en welzijnssector. Omdat mensen behoefte kunnen hebben aan verschillende manieren van zorg bestaan er verschillende soorten ambulant begeleiders. Denk bijvoorbeeld aan ergotherapeuten, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, psychologen en aan artsen die mensen thuis bezoeken. Daarnaast kan er sprake zijn van andere problemen waarmee mensen te maken kunnen hebben, zoals financiële problemen. Als mensen financiële problemen hebben omdat ze bijvoorbeeld psychologische problemen hebben is het denkbaar dat de ambulant begeleider een budgetcoach of organizer inschakelt om de mensen te helpen. Ambulante zorg hoeft dan ook niet alleen betrekking te hebben op zorg. Het beroep ambulant begeleider komt dan ook op verschillende manieren voor. Het is ook niet zo dat ambulant begeleiders alleen cliënten thuis bezoeken. Een ambulant begeleider kan ook kinderen op school begeleiden als daar behoefte aan is. In dat geval kan de ambulant begeleider meestal aangemerkt worden als pedagoog, opvoedondersteuner of als gezinsvoogd. Zoals eerder aangegeven heeft een ambulant begeleider eigenlijk geen vaste werkplek en kunnen ambulant begeleiders overal werkzaam zijn. Als je werkzaam bent binnen de gehandicaptenzorg kan je in sommige gevallen ook aangemerkt worden als jobcoach. Een jobcoach is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten, die moeite hebben met de arbeidsmarkt.

Werken als ambulant begeleider

Als ambulant begeleider zal je over het algemeen in samenspraak met de patiënt een zorgplan, behandelplan of begeleidingsplan opstellen. Deze werkzaamheden kunnen ook weer uitgevoerd worden in samenspraak met andere specialisten als dit nodig mocht zijn. Het adviseren van mensen is over het algemeen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden als ambulant begeleider, omdat de meeste mensen niet weten welke mogelijkheden er allemaal zijn voor ze. Een ambulant begeleider werkt samen met de patiënt naar herstel. Tijdens deze samenwerking is het de bedoeling dat de ambulant begeleider de patiënt ondersteunt. Het maakt verder niet uit of de problemen psychische klachten betreffen of chronische klachten. Een veelgebruikte term hiervoor is ook wel herstelondersteunende zorg. Welke ondersteuning een patiënt precies zal krijgen kan natuurlijk per patiënt verschillen. Als ambulant begeleider kan je ook te maken hebben met mensen die wonen onder toezicht.

Wat is ambulant begeleider

Een ambulant begeleider is een zorgmedewerker of hulpverlener die werkzaam is binnen de zorg- en welzijnssector. Het beroep ambulant begeleider komt in de praktijk voor op Mbo-niveau, hbo-niveau en op universitair niveau. De term ambulant geeft alleen aan dat het om zorgmedewerkers of hulpverleners gaat die mensen thuis bezoeken. De taken van een ambulant begeleider zijn dus afhankelijk van het specifieke beroep en de opleidingen. In veel gevallen heeft een ambulant begeleider te maken met een vorm van hulpverlening.

Wat doet een ambulant begeleider allemaal:

  • Het begeleiden van cliënten
  • Het bespreken van de voortgang met andere hulpverleners
  • Het doorverwijzen van cliënten
  • Het informeren van belanghebbende
  • Het mee bezoeken van medisch specialisten
  • Het opstellen van ondersteuningsplannen
  • Het opstellen van voortgangsrapporten

Ondersteuning thuis:

Ambulante hulpverlening:

Opleidingen tot ambulant begeleider

Ambulant begeleider is over het algemeen een beroep op Hbo-niveau dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soort opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH), aan de Hbo-opleiding Ergotherapie of aan de Hbo-opleiding Pedagogiek. Op Mbo-niveau kan de Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen aangemerkt worden als geschikte opleiding. Welke opleiding het beste zal passen bij iemand is verder geheel afhankelijk van het specifieke beroep. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een ambulant begeleider werkzaam kan zijn

Als ambulant begeleider ben je over het algemeen werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector zoals een thuiszorgorganisatie of voor de ggz. Daarnaast kan een ambulant begeleider werkzaam zijn als ondernemer of als zzp-er. Het is verder niet mogelijk om een specifieke werkgever te benoemen, omdat ambulante zorg betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten beroepen. Denk bijvoorbeeld ook aan gastouders die werkzaam zijn als ambulant begeleider. Zoals eerder omschreven kan het beroep ambulant begeleider betrekken hebben op verschillende zorgverleners.

Competenties ambulant begeleider

De competenties van een ambulant begeleider zijn niet eenduidig aan te geven, omdat deze per beroep kunnen verschillen. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een ambulant begeleider over uitstekende sociale vaardigheden moet beschikken. Ook communicatie is een belangrijk woord bij de competenties. Dit is het geval, omdat te maken heeft met verschillende cliënten, mantelzorgers en medisch specialisten. Daarnaast kunnen het motiveren en inspireren aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn overwicht, passie, kennis, samenwerken, professioneel, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, plannen, organiseren en sensitiviteit. Verder competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat een ambulant begeleider op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Een ambulant begeleider heeft meestal ook te maken met vastgestelde beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ambulant begeleider

Het arbeidsmarktperspectief als ambulant begeleider is over het algemeen zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Er worden steeds meer mensen thuis behandeld, waardoor het verkrijgen van een baan als ambulant begeleider meestal geen probleem zal zijn. Er zijn dan ook voldoende vacatures te vinden voor het beroep ambulant begeleider. De doorgroeimogelijkheden als ambulant begeleider zijn geheel afhankelijk van het soort beroep, opleidingen en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ambulant begeleider

Als ambulant begeleider zal je doorgaans onder de cao welzijn & maatschappelijke dienstverlening vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een ambulant begeleider op Hbo-niveau zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2000 en 3200 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als we het hebben over universitaire beroepen kan het salaris veel hoger uitvallen.

Mijnzzp.nl