Gastouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een gastouder vangt als freelancer kinderen op in huiselijke sfeer in eigen huis of fungeert als kinderopvang bij de ouders thuis. Een (freelance) gastouder werkt op professionele basis en dient verplicht ingeschreven te staan bij een gastouderbureau. De opvang is kleinschalig en er gelden regels voor wat betreft het maximaal aantal op te vangen kinderen. Een gastouder mag bijvoorbeeld maximaal in totaal zes kinderen opvangen. Daarbij geldt een splitsing naar kinderleeftijd als er alleen opvang is van kinderen tot vier jaar. Zo is het toegestaan om vijf kinderen onder de vier jaar op te vangen. Bij opvang van kindjes jonger dan twee mag een gastouder er vier opvangen, maar dan wel met maximaal twee baby’s. Dat heeft ermee te maken dat baby’s en de kleinste kinderen meer aandacht en begeleiding nodig hebben. Overigens tellen de eigen kinderen die jonger dan tien jaar zijn mee voor het maximale aantal. De rol van de gastouder is om tijdens de opvang de verzorging en begeleiding op zich te nemen. Dat gebeurt altijd in huiselijke sfeer, waarbij het normale dagelijkse leven de basis vormt. Een gastouder geeft baby’s bijvoorbeeld voeding en verschoont de luiers en legt deze op bedje om te slapen. Naast de verzorgende taak qua eten, drinken en slapen, is er ook een andere rol weggelegd, bijvoorbeeld het spelen van spelletjes met de kinderen. Of begeleiding tijdens het knutselen of andere activiteiten, zoals buiten spelen en voorlezen. In principe doet een gastouder wat de ouders van de kindjes in de kinderopvang normaal gesproken doen. Indien de opvang bij de kinderen thuis plaatsvindt, is er sprake van een gastouder aan huis. In dat geval is het doorgaans zo dat er voor kinderen uit één gezin verantwoordelijkheid bestaat. Bij de opvang van kinderen in eigen huis is het mogelijk dat er kinderen uit verschillende gezinnen worden opgevangen door de gastouder.

Een professionele gastouder kan dus zeker niet aangemerkt worden als een oppasser. Een professionele gastouder moet zich namelijk aan wet- en regelgeving houden. Het is geen bijbaantje meer, maar een echt beroep. Zo moet je onder meer over verschillende diploma’s beschikken en je op basis van de Wet Kinderopvang bij een gastouderbureau inschrijven. Dat gastouderbureau dient weer ingeschreven te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De gastouder vangt dan een registernummer en dat hebben de ouders nodig om bij de Belastingdienst in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Het beroep van gastouder is te vergelijken met de functie van pedagogisch medewerker of meer specifiek met een pedagogisch medewerker kinderopvang. Er zijn verder met meerdere functies overeenkomsten en verbanden te leggen, zoals met een pedagoog, maar ook met een opvoedondersteuner en ambulant begeleider. In het kader van specialistische gastouderopvang is er ook een relatie met de functie van kinderverpleegkundige. Indien een gastouder meer dan vier kinderen onder de hoede heeft, is het verplicht om over een achterwacht te beschikken. Een achterwacht is een persoon die inzetbaar is op het moment dat een gastouder uitvalt, zoals door een ongeluk of bij onwel worden. Belangrijk is dat een achterwacht binnen tien minuten ter plaatse kan zijn.

VERSCHIL GASTOUDER EN KINDEROPVANG

Een gastouder vervult onder eigen verantwoordelijkheid een belangrijke rol in de opvang van jonge kinderen. Het belangrijkste verschil is echter dat kinderen bij de gastouder thuis komen of dat de opvang bij de ouders thuis plaatsvindt. Bij een kinderdagverblijf is er sprake van een professionele kinderopvang waar veel meer kinderen aanwezig zijn en er meerdere kinderopvangmedewerkers voor de kinderen zorgen. De kleinschaligheid en huiselijke sfeer maken bij een gastouder het onderscheid. De opvangkinderen draaien als het ware gewoon mee in het gezin. Bovendien vangt een kinderdagverblijf kinderen op tot de leeftijd van vier jaar. Een gastouder kan ook kinderen opvangen die ouder zijn tot een leeftijd van dertien jaar. Nog een verschil is dat er meer individuele aandacht is voor de kinderen gelet op het maximale aantal dat voor opvang in aanmerking komt.

WAT DOET EEN GASTOUDER:

  • Kleinschalige kinderopvang thuis.
  • Kleinschalige kinderopvang aan huis.
  • Eten en drinken geven.
  • Luiers verschonen.
  • Spelletjes spelen.
  • Knutselen met kinderen.
  • Voorlezen.
  • Buiten spelen.
  • Kindjes op bed brengen.

Gastouderopvang:

Werken als gastouder:

OPLEIDINGEN TOT GASTOUDER

Er is niet een specifieke opleiding voor gastouders, maar er gelden wel verplichtingen als het gaat om diploma’s. Bovendien zijn er verschillende opleidingen gericht op werken en omgaan met kinderen die uiteraard een goede basis vormen. Denk daarbij aan een mbo-opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg of aan hbo-opleiding pedagogiek. Voor wat betreft een geschikt diploma dient deze op de lijst van regeling Wko voor te komen. Het is ook mogelijk om het diploma bij DUO te controleren als er geen vermelding van is op de hiervoor genoemde regeling. Als gastouder heb je verder een EHBO-certificaat nodig dat op kinderen gericht is. Verder dien je een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen om als gastouder te werken. Er gelden meer eisen, want een gastouder dient ook minimaal 18 jaar te zijn en de Nederlandse taal te kennen. In Friesland geldt overigens dat beheersing van het Fries van toepassing kan zijn. Ook het bijhouden van de administratie kan belangrijk zijn als gastouder.

BEDRIJVEN WAAR EEN GASTOUDER WERKZAAM KAN ZIJN

De meeste gastouders zijn ondernemers en actief als zzp gastouder of als freelancer, maar het is ook mogelijk om in dienst van een gastouderbureau te zijn. Dat komt wel minder vaak voor. Het is als zzp gastouder wel belangrijk om bij een gastouderbureau aangemeld te zijn dat in het LRKP staat ingeschreven.

COMPETENTIES GASTOUDER

Een gastouder dient over sociale vaardigheden te beschikken en over communicatieve vaardigheden. Dat is zowel belangrijk in het contact met ouders als in het contact met kinderen. Het is eveneens van belang om over enig organisatietalent te beschikken in verband met de planning en om structuur te bieden aan kinderen. Ook creativiteit komt van pas in relatie tot het ondernemen van activiteiten met kinderen. Uiteraard mag een groot verantwoordelijkheidsgevoel niet ontbreken als je als gastouder aan de slag gaat.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS GASTOUDER

Het arbeidsmarktperspectief is gunstig voor gastouders, want er zal altijd kinderopvang nodig zijn. Een gastouder heeft als voordeel voor ouders dat er sprake is van kleinschalige kinderopvang. Bovendien komt een gastouder ook van pas als er kinderen van hetzelfde gezin en van uiteenlopende leeftijden opgevangen moeten worden. Er zijn verder ook mogelijkheden om door te groeien, bijvoorbeeld door zelf een gastouderbureau te starten of als ondernemer een kinderopvang op locatie te beginnen.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS GASTOUDER

Een gastouder verdient doorgaans een vergoeding per kind en deze varieert in hoogte van bijvoorbeeld 5 euro tot 6 euro per uur. Een gastouder aan huis die bij de ouders kinderen opvangt, verdient doorgaans meer en dat bedrag komt gemiddeld uit tussen 12 en 16 euro per uur. In dat geval is er sprake van de regeling dienstverlening aan huis, maar je bent niet in loondienst. De inkomsten zijn dan ook bij de inkomstenbelasting aan te merken als inkomen uit arbeid. Indien een gastouder in loondienst werkt, ligt het gemiddelde salaris tussen 1.600 en 2.000 euro bruto per maand. Als een gastouder in loondienst werkt bij een gastouderbureau dan is de cao Kinderopvang van toepassing met alle voorwaarden die daarin staan. De meeste gastouders werken echter op freelance basis of als zzp-er en daar gelden andere eisen voor.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Gastouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gastouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl