Pedagogisch medewerker kinderopvang

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een pedagogisch medewerker kinderopvang is begeleider van jonge kinderen in de opvang voor doorgaans werkende ouders. De werkzaamheden aangaande de begeleiding vindt dan ook plaats in de setting van een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal. Het is ook mogelijk dat een pedagogisch medewerker kinderopvang werkzaam is in de buitenschoolse opvang. Een van de taken is om kinderen te ontvangen en gedurende de tijd van de opvang te begeleiden bij alledaagse dingen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van leuke activiteiten voor kinderen, zoals het spelen van spelletjes of het knutselen aan een knutseltafel. Het hangt daarbij van de leeftijd van de kinderen af welke activiteiten geschikt zijn. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat er activiteiten zijn als liedjes zingen, toneelspelen, buiten spelen en dansen. De activiteiten zijn op een buitenschoolse opvang anders ingericht dan in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Dat heeft met de leeftijd van de kinderen te maken. Daar zijn de werkzaamheden van een pedagogisch medewerker dan ook op afgestemd. In een kinderdagverblijf is er opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat betekent onder meer dat het een van de taken is om bijvoorbeeld luiers te verschonen en voeding te geven aan baby’s. Voor peuters en kleuters geldt dat deze gezamenlijk aan tafel de maaltijd, zoals een lunch nuttigen. Een pedagogisch medewerker kinderopvang brengt de jongste kinderen ook naar bed in het kinderdagverblijf. Op een peuterspeelzaal slapen de kinderen niet, want de opvangtijd beperkt zich hier maar tot enkele uren. Bovendien is de peuterspeelzaal gericht op het aanbieden van activiteiten van kinderen en samen spelen. Zo is de rol van een pedagogisch medewerk kinderopvang in de buitenschoolse opvang ook weer anders in te vullen. Bijvoorbeeld met toezicht en begeleiding van kinderen.

Een pedagogisch medewerker kinderopvang is dus specifiek werkzaam voor een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal of een buitenschoolse opvang. Een pedagogisch medewerker in meer algemene zin kan ook werkzaam zijn voor andere organisaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het begeleiden van kinderen in jeugdzorginstellingen of internaten. Ook de opvang en begeleiding van kinderen in woongroepen en crisisopvang past meer bij het beroep van algemeen pedagogisch medewerker. Het is ook mogelijk om in een dergelijke functie als ambulant begeleider buiten instellingen werkzaam te zijn en als soort van coach functioneert. Binnen de jeugdzorg is eerder een pedagogisch medewerker actief in plaats van een pedagogisch medewerker kinderopvang. Je hebt dan te maken met kinderen en jongeren, waarbij er sprake is van psychische, sociale of emotionele problemen. Een pedagogisch medewerker kinderopvang werkt in de algemene opvang van kinderen. Overigens is het wel zo dat er ook medische kinderdagverblijven zijn, waar pedagogische medewerkers kinderopvang werken, maar dan wel met een specifieke opleiding. Er is in dat geval een relatie te leggen met het beroep van kinderverpleegkundige.

WERKEN IN EEN KINDERDAGVERBLIJF

Een pedagogisch medewerker kinderopvang heeft natuurlijk in de werkzaamheden te maken met kinderen. Het is echter niet zo dat een pedagogisch medewerker kinderopvang is aan te merken als pedagoog op opvoedkundige. De werkzaamheden zijn meer gericht op het ondersteunen in de opvoeding en niet gericht op opvoedkunde. Er is dan wel een link te leggen met het beroep van opvoedondersteuner. In de tijd dat de kinderen bij de kinderopvang zijn, neemt de pedagogisch medewerker kinderopvang de verzorgende en begeleidende taak van ouders over. De opvoedkunde zelf behoort tot de werkzaamheden van een pedagoog.

OPVOEDINGSONDERSTEUNING: WAT HOUDT DAT PRECIES IN?

Een pedagogisch medewerker kinderopvang is in de uitvoering van werkzaamheden als opvoedondersteuner op mbo-niveau te zien. Opvoedingsondersteuning is een breed begrip, waar advies, coaching en begeleiding deel van uitmaken. Een pedagogisch medewerker kinderopvang is niet specifiek gericht op opvoedingsondersteuning, maar speelt daarin wel een rol. In de opvoedkunde is het mogelijk dat een kind bijvoorbeeld te maken heeft met een ontwikkelingsstoornis of gedragsstoornis. In dat kader is het voor ouders prettig om in de eigen begeleiding van het kind ondersteund te worden. Dat is ook een vorm van opvoedingsondersteuning. Het doel daarvan is het vergroten van de opvoedvaardigheden van de ouders net als het verbeteren van de opvoedsituatie.

De ondersteuning aan de ouders voorziet er dan in om stapje voor stapje controle te krijgen en beter om te gaan met de stoornis. Ouders hebben zelf de mogelijkheid om opvoedingsondersteuning aan te vragen, maar de gemeente kan deze ondersteuning eveneens aandragen. Bijvoorbeeld bij gezinnen die maatschappelijk kwetsbaar zijn. De opvoedingsondersteuning is te geven door een maatschappelijk werker of door een gezinsbegeleider of pedagogisch medewerker.

WAT DOET EEN PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG:

 • Kinderen begeleiden
 • Ontwikkeling stimuleren
 • Luiers verschonen
 • Baby’s verzorgen
 • Peuters verzorgen
 • Kleuters verzorgen
 • Helpen bij maaltijden
 • Activiteiten bedenken
 • Activiteiten begeleiden
 • Ouders informeren
 • Toezicht houden

Werken in een kinderdagverblijf:

Opleiding pedagogisch medewerker:

OPLEIDINGEN TOT PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG

Er is voor het beroep van pedagogisch medewerker kinderopvang een specifieke opleiding beschikbaar. Het betreft hier een mbo-opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang die gericht is op het werken in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Er zijn ook andere opleidingen te volgen in de richting van begeleiding van kinderen, zoals de mbo-opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg of hbo-opleiding pedagogiek.

BEDRIJVEN WAAR EEN PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG WERKZAAM KAN ZIJN

Je werkt als pedagogisch medewerker bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of bij een BSO. Op een BSO zijn de werkzaamheden gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Dat doe je door het organiseren van activiteiten op het gebied van sport en spel of creativiteit en kunst. Op de peuterspeelzaal werk je met kinderen in de leeftijd vanaf twee jaar tot vier jaar. De focus ligt hier op het spelenderwijs vergroten van de kennis van taal en algemene ontwikkeling. In een kinderdagverblijf verzorg je kinderen vanaf de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Overigens is het ook nog mogelijk om als pedagogisch medewerker kinderopvang als gastouder werkzaam te zijn. Dan vang je jonge kinderen op in je eigen huis en sta je ingeschreven bij een gastouderbureau.

COMPETENTIES PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG

Je hebt naast contact met kinderen ook contact met ouders en je werkt samen met collega’s. Daarom is het belangrijk om over communicatieve vaardigheden te beschikken. Verder is het van belang om je te kunnen in leven in kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Een creatieve inslag komt van pas om activiteiten te bedenken en te begeleiden. Verder is het handig om over organisatietalent te beschikken omdat de kinderopvang volgens een dagindeling plaatsvindt. Het is belangrijk om kinderen structuur te bieden, maar daarbij dien je wel over een flexibele instelling te beschikken. Een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid zijn eveneens belangrijke vaardigheden.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG

Het arbeidsmarktperspectief is uitstekend voor een pedagogisch medewerker kinderopvang. Ouders van kinderen werken doorgaans allebei en in dat opzicht is er kinderopvang nodig. Dat geldt ook voor alleenstaande ouders die werkzaam zijn en jonge kinderen hebben. Op het gebied van doorgroeien, is het mogelijk om directeur te worden van de kinderopvang of om als ondernemer een eigen kinderopvang te starten.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG

Het salaris van een pedagogisch medewerker kinderopvang ligt gemiddeld tussen 2.100 euro bruto en 2.800 euro bruto. Je begint bij een kinderdagverblijf op basis van je functie in een salarisschaal, zoals deze vastgesteld is in de cao Kinderopvang. Als pedagogisch medewerker kinderopvang start je doorgaans in schaal 6 en trede 9. De overige voorwaarden zijn eveneens in de cao Kinderopvang geregeld.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Pedagogisch medewerker kinderopvang

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pedagogisch medewerker kinderopvang bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl