Team Mijnzzp

Wat doet een Pedagogisch medewerker kinderopvang?

Een pedagogisch medewerker kinderopvang is begeleider van jonge kinderen in de opvang voor doorgaans werkende ouders. De werkzaamheden aangaande de begeleiding vindt dan ook plaats in de setting van een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal. Het is ook mogelijk dat een pedagogisch medewerker kinderopvang werkzaam is in de buitenschoolse opvang. Een van de taken is om kinderen te ontvangen en gedurende de tijd van de opvang te begeleiden bij alledaagse dingen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van leuke activiteiten voor kinderen, zoals het spelen van spelletjes of het knutselen aan een knutseltafel. Het hangt daarbij van de leeftijd van de kinderen af welke activiteiten geschikt zijn. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat er activiteiten zijn als liedjes zingen, toneelspelen, buiten spelen en dansen. De activiteiten zijn op een buitenschoolse opvang anders ingericht dan in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Dat heeft met de leeftijd van de kinderen te maken. Daar zijn de werkzaamheden van een pedagogisch medewerker dan ook op afgestemd. In een kinderdagverblijf is er opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat betekent onder meer dat het een van de taken is om bijvoorbeeld luiers te verschonen en voeding te geven aan baby’s. Voor peuters en kleuters geldt dat deze gezamenlijk aan tafel de maaltijd, zoals een lunch nuttigen. Een pedagogisch medewerker kinderopvang brengt de jongste kinderen ook naar bed in het kinderdagverblijf. Op een peuterspeelzaal slapen de kinderen niet, want de opvangtijd beperkt zich hier maar tot enkele uren. Bovendien is de peuterspeelzaal gericht op het aanbieden van activiteiten van kinderen en samen spelen. Zo is de rol van een pedagogisch medewerk kinderopvang in de buitenschoolse opvang ook weer anders in te vullen. Bijvoorbeeld met toezicht en begeleiding van kinderen.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Pedagogisch medewerker kinderopvang

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Pedagogisch medewerker kinderopvang

Wat is het salaris en tarief van een Pedagogisch medewerker kinderopvang? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Pedagogisch medewerker kinderopvang in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Pedagogisch medewerker kinderopvang

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pedagogisch medewerker kinderopvang bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl