Straatcoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een straatcoach is een jongerenwerker, die zich voornamelijk zal richten op locaties waarbinnen jeugdgroepen voorkomen. Een straatcoach wordt over het algemeen ingezet vanuit de gemeente en werkt meestal nauw samen met verschillende belangenorganisaties en instanties, zoals de gemeente, politie, woningstichtingen en andere professionele hulpverleners. Het belangrijkste kenmerk van een straatcoach is de laagdrempeligheid om zo op een effectieve manier te kunnen werken. Een straatcoach is meestal iemand die zelf ook de taal van de straat spreekt en deze begrijpt, omdat de omgang met jongeren en jeugdgroepen soms lastig is. De straatcoach begrijpt dit en zal de jongeren helpen en coachen waar dit nodig mocht zijn. Een straatcoach is niet iemand die alles zomaar goed zal vinden, maar juist iemand die jongeren durft aan te spreken als dat nodig is. Een straatcoach zal regelmatig overleggen met andere hulpverleners om tot een bepaald doel te komen, zoals het handhaven van de orde of het gericht aansturen van jongeren. In alle gevallen zijn de werkzaamheden van een straatcoach gericht het voorkomen van overlast, het verminderen van overlast of op het voorkomen van criminaliteit. Een straatcoach is voornamelijk actief in de grotere steden en wijken waar veel jongeren wonen. Om overlast en criminaliteit tegen te gaan maken steeds meer gemeentes gebruik van straatcoaches, die actief aanwezig zijn in de wijken en zo toezicht houden op de jongeren. Een straatcoach heeft over het algemeen geen bijzondere bevoegdheden en kan bijvoorbeeld geen bekeuringen uitschrijven. Wel is het zo dat een straatcoach de politie of gemeente in kan schakelen als dat nodig is. Een straatcoach zal van zichzelf van nature overwicht moeten kunnen bieden, zodat de jongeren de straatcoach zullen respecteren. Naast het specifieke toezicht op jongeren zal een straatcoach op de algemene veiligheid letten om mogelijke inbraken of andere criminaliteit te voorkomen.

Een straatcoach is dus een jongerenwerker die op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Het is niet zo dat straatcoaches automatisch aangemerkt kunnen worden als pedagogisch medewerker of pedagoog. Een straatcoach is meestal een ervaringsdeskundige, die toezicht zal houden op jongeren vanuit een buurtcentrum. Daarnaast is het zo dat lang niet alle straatcoaches beroepsmatig werkzaam zijn. Er zijn relatief gezien veel straatcoaches actief als vrijwilliger om de buurt leefbaar te houden. De belangrijkste taak van straatcoaches is het voorkomen dat jongeren met de politie te maken krijgen en in de criminaliteit belanden. Het komt tegenwoordig redelijk veel voor dat jongeren al op vroege leeftijd in de criminaliteit belanden en strafbare feiten plegen. Het is aan de straatcoaches de taak om dit te voorkomen door het actief benaderen en coachen van jongeren. Zoals eerder omschreven kunnen straatcoaches niet aangemerkt worden als handhaver, omdat straatcoaches niet over bijzondere bevoegdheden beschikken. Vanzelfsprekend kan een straatcoach wel samenwerken met handhavers en andere gespecialiseerde hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers. Straatcoaches moeten eigenlijk aangemerkt worden als counselor. Een counselor is een hulpverlener, die op een laagdrempelige manier te benaderen is.

Taken van een straatcoach

Een straatcoach is in de kern verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van jongeren om te voorkomen dat jongeren overlast veroorzaken of in de criminaliteit belanden. Vanzelfsprekend bieden straatcoaches ook op andere manieren hulp aan jongeren. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen dat jongeren vroegtijdig hun school verlaten of aan het bespreken van problemen waarmee jongeren te maken kunnen hebben. Over het algemeen is het zo dat gemaakte afspraken met een straatcoach niet geheel vrijblijvend zijn. Als (hang)jongeren zich niet houden aan de gemaakt afspraken kan het voorkomen dat er andere hulpverleners ingeschakeld worden. In dat geval kan er bijvoorbeeld een gesprek gehouden worden met de ouders van jongeren. Daarnaast zijn straatcoaches verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met andere buurtbewoners, middenstanders en winkels om overlast te voorkomen.

De diverse taken van een straatcoach zijn:

  • Het voorkomen van jongerenoverlast.
  • Het fungeren als vertrouwenspersoon voor jongeren.
  • Het gedrag van jongeren positief beïnvloeden.
  • Het stellen van duidelijke grenzen.
  • Het houden van toezicht.
  • Het adviseren van jongeren en ouders.
  • Het houden van toezicht op de algemene veiligheid.
  • Het overleggen met gemeente en politie.

Overvecht Utrecht Straatcoaches:

Straatcoaches terug in Eindhoven:

Opleiding tot straatcoach

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep straatcoach te volgen via reguliere scholen. Wel zijn er natuurlijk voldoende opleidingen te vinden die grote raakvlakken hebben met een straatcoach. De meeste straatcoaches die aangesteld worden door de gemeente hebben geen specifieke vooropleiding gevolgd, maar zijn eerder intern of extern opgeleid door het volgen van een korte cursus. Wie een opleiding zoekt als straatcoach kan wellicht het beste kijken op de website centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) waar veel meer informatie te vinden is over jongeren en veiligheid. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een straatcoach werkzaam kan zijn

Een straatcoach is niet werkzaam voor bedrijven, maar is werkzaam als ambtenaar voor een gemeente. Daarnaast komt het redelijk veel voor dat straatcoaches actief zijn als vrijwilliger. In de meeste gevallen betreft de functie straatcoach geen fulltime functie. Als een straatcoach beroepsmatig werkzaam is, kan ook de benaming jongerenwerker van toepassing zijn. Een jongerenwerker beschikt wel over een volwaardige pedagogische opleiding.

Competenties straatcoach

De belangrijkste competentie van een straatcoach is dat je de straattaal spreekt en begrijpt. Een andere belangrijke competentie van een straatcoach is dat je over overwicht beschikt. Ook je algemene communicatieve vaardigheden moeten goed zijn, omdat het beroep straatcoach eigenlijk alles te maken heeft met communicatie. Een andere belangrijke competentie is het kunnen netwerken. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, overtuigingskracht, overleggen, stressbestendigheid, motiveren, coachen, inspireren, accuraat, lef en conflictbeheersing. Het is ook belangrijk dat de werkzaamheden bij je passen, omdat het beroep straatcoach niet voor iedereen geschikt is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als straatcoach

Het arbeidsmarktperspectief van een straatcoach is niet zomaar aan te geven, omdat dit ook afhankelijk is vanwaar je woont. Daarnaast zijn lang niet alle straatcoaches beroepsmatig actief. Over het algemeen is er wel veel behoefte aan straatcoaches, waardoor het verkrijgen van werk niet moeilijk is. De doorgroeimogelijkheden van een straatcoach zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Een functie als teamleider kan wel tot de mogelijkheden behoren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris straatcoach

Als straatcoach ben je doorgaans werkzaam voor gemeentes die hun arbeidsvoorwaarden meestal prima geregeld zullen hebben. Het beroep straatcoach is lang niet in alle gevallen een fulltime baan en wellicht niet voldoende om een volwaardig inkomen te kunnen genereren. Een fulltime straatcoach zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1800 en 2400 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Straatcoach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Straatcoach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl