Straatcoach

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Straatcoach?

Een straatcoach is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met het houden van toezicht. In de meeste gevallen zijn de werkzaamheden van een straatcoach gericht op jongeren en jeugdgroepen. Een straatcoach wordt over het algemeen ingezet vanuit een gemeente en werkt meestal nauw samen met verschillende belangenorganisaties en instanties, zoals de gemeente, politie, woningstichtingen en andere professionele hulpverleners. Het belangrijkste kenmerk van een straatcoach is de laagdrempeligheid met betrekking tot jongeren. Een straatcoach is meestal iemand die zelf ook de taal van de straat spreekt en deze ook begrijpt. De omgang met bepaalde groepen jongeren kan soms lastig zijn. De straatcoach begrijpt dit en zal de jongeren helpen en ingrijpen als dit nodig mocht zijn. Een straatcoach is zeker niet iemand die alles goed zal vinden, maar juist iemand die jongeren durft aan te spreken als dit nodig is. Een straatcoach zal regelmatig overleggen met andere hulpverleners om tot een bepaald doel te komen, zoals het handhaven van de orde of het gericht aansturen van bepaalde jongeren als dat nodig is. De benaming straatcoach moet vrij algemeen gezien worden, omdat straatcoach betrekking kan hebben op vrijwilligers en/of vaklieden die beschikken over een gerichte studie. In alle gevallen zijn de werkzaamheden van een straatcoach er op gericht om overlast te voorkomen of te verminderen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Straatcoach

Wat is het salaris en tarief van een Straatcoach? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Straatcoach in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl