Straatcoach

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Straatcoach?

Een straatcoach is een jongerenwerker, die zich voornamelijk zal richten op locaties waarbinnen jeugdgroepen voorkomen. Een straatcoach wordt over het algemeen ingezet vanuit de gemeente en werkt meestal nauw samen met verschillende belangenorganisaties en instanties, zoals de gemeente, politie, woningstichtingen en andere professionele hulpverleners. Het belangrijkste kenmerk van een straatcoach is de laagdrempeligheid om zo op een effectieve manier te kunnen werken. Een straatcoach is meestal iemand die zelf ook de taal van de straat spreekt en deze begrijpt, omdat de omgang met jongeren en jeugdgroepen soms lastig is. De straatcoach begrijpt dit en zal de jongeren helpen en coachen waar dit nodig mocht zijn. Een straatcoach is niet iemand die alles zomaar goed zal vinden, maar juist iemand die jongeren durft aan te spreken als dat nodig is. Een straatcoach zal regelmatig overleggen met andere hulpverleners om tot een bepaald doel te komen, zoals het handhaven van de orde of het gericht aansturen van jongeren. In alle gevallen zijn de werkzaamheden van een straatcoach gericht het voorkomen van overlast, het verminderen van overlast of op het voorkomen van criminaliteit. Een straatcoach is voornamelijk actief in de grotere steden en wijken waar veel jongeren wonen. Om overlast en criminaliteit tegen te gaan maken steeds meer gemeentes gebruik van straatcoaches, die actief aanwezig zijn in de wijken en zo toezicht houden op de jongeren. Een straatcoach heeft over het algemeen geen bijzondere bevoegdheden en kan bijvoorbeeld geen bekeuringen uitschrijven. Wel is het zo dat een straatcoach de politie of gemeente in kan schakelen als dat nodig is. Een straatcoach zal van zichzelf van nature overwicht moeten kunnen bieden, zodat de jongeren de straatcoach zullen respecteren. Naast het specifieke toezicht op jongeren zal een straatcoach op de algemene veiligheid letten om mogelijke inbraken of andere criminaliteit te voorkomen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Straatcoach

Wat is het salaris en tarief van een Straatcoach? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Straatcoach in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Straatcoach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Straatcoach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl