Educatief medewerker

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Educatief medewerker?

Educatief medewerker is een algemene benaming voor vaklieden die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van educatieve programma's. Educatie is een ruim begrip dat betrekking kan hebben op uiteenlopende vormen van onderwijs. Daarnaast hoeft educatie niet letterlijk betrekking te hebben op onderwijs, omdat educatie ook breder gezien kan worden. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsvoorlichting en aan opvoeding, wat ook gezien kan worden als educatie. Educatie kan het beste omschreven worden als onderwijs in combinatie met opvoeding. Het woord educatie staat dan ook voor onwetendheid en opvoeden. Het beroep educatief medewerker komt binnen de praktijk op verschillende manieren voor en kan betrekking hebben op verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die leerproblemen hebben, buitenschoolse opvang, jeugdcentrums en aan bibliotheken die educatie geven. In veel gevallen zal het beroep educatief medewerker betrekking hebben op specialisten die te maken hebben met mensen die een bepaalde achterstand hebben, zoals jongeren die niet beschikken over een opleiding, allochtonen die taal niet beheersen of mensen met gedragsproblemen. Het beroep educatief medewerker moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat een educatief medewerker over verschillende soorten opleidingen kan beschikken en ook met verschillende doelgroepen kan werken.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Educatief medewerker

Wat is het salaris en tarief van een Educatief medewerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Educatief medewerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl