Educatief medewerker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Educatief medewerker?

Een educatief medewerker is verantwoordelijk voor het opstellen van educatieve programma's. Educatie is een ruim begrip dat betrekking kan hebben op verschillende vormen van onderwijs. Educatief heeft niet in alle gevallen betrekking op onderwijs, omdat educatie breder gezien kan worden. Denk bijvoorbeeld ook aan gezondheidsvoorlichting en aan opvoeding, wat gezien kan worden als educatie. Educatie kan het beste omschreven worden als onderwijs in combinatie met opvoeding. Het woord educatie staat dan ook voor onwetendheid en opvoeden. Het beroep educatief medewerker komt in de praktijk op verschillende manieren voor en kan betrekking hebben op verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die leerproblemen hebben, aan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, en aan mensen die niet beschikken over een opleiding. Het is de educatief medewerker die passende educatie voor deze mensen zal opstellen, zodat mensen kunnen doorgroeien tot een opleiding of de arbeidsmarkt. De educatieve programma's die een educatief medewerker opstelt moeten over het algemeen gezien worden als programma's, waarbinnen er niet alleen aandacht is voor onderwijs. Sociale vaardigheden spelen in de meeste gevallen net zo belangrijke rol als de onderwijskundige rol, omdat educatie ook betrekking heeft op sociale vaardigheden. Kennisoverdracht en het aanleren van sociale vaardigheden kunnen over het algemeen niet los van elkaar gezien worden. De belangrijkste taak van een educatief medewerker is het opstellen van educatieve programma's, die er op gericht zijn mensen met achterstanden klaar te stomen voor gewoon onderwijs. Omdat mensen met achterstanden in veel gevallen niet zomaar toegelaten worden tot het gewone onderwijs is het belangrijk dat de vaardigheden en kennis opgekrikt worden, zodat er toekomstperspectief ontstaat. Daarnaast kan een educatief medewerker ingezet worden om mensen te helpen zoeken naar een baan door het geven van educatie als het geen jongeren betreft.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Educatief medewerker

Wat is het salaris en tarief van een Educatief medewerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Educatief medewerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl