Lector

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep lector
Werken als lector
Wat doet een lector allemaal
Film: lector:
Film: wat is een lector
Opleidingen tot lector
Bedrijven waar een lector werkzaam kan zijn
Competenties lector
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als lector
Arbeidsvoorwaarden en salaris lector
Eigen bedrijf starten als Lector
Boekhoudprogramma vergelijken Lector

Beroep lector

Een lector of lectrice is een academisch docent binnen het hoger onderwijs. Als lector ben je verantwoordelijk voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Een lector kan gezien worden als bemiddelaar tussen het werkveld van verschillende organisaties en het onderwijs, door middel van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Als lector maak je onderdeel uit van een lectoraat, dat ondersteund wordt door een kenniskring waarbinnen diverse specialisten betrokken kunnen zijn, zoals docent-onderzoekers en externe deskundigen. Lectoren moeten gezien worden als onderzoekers, die opereren op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Door middel van praktijkgericht onderzoek leveren lectoren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de innovatie van de beroepspraktijk. De functie lector binnen het hoger onderwijs kan vergeleken worden met de functie hoogleraar aan een universiteit, met het belangrijke verschil dat een hoogleraar werkzaam is als wetenschappelijk onderzoeker. Een lector is meestal ook een gepromoveerde onderzoeker, echter is een lector werkzaam op een Hbo-school. Met andere woorden heeft een lector niet te maken met universitair studenten. Een lector is dus verbonden aan een hogeschool en is verantwoordelijk voor praktijkgericht onderzoek om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Een lector is over het algemeen werkzaam binnen bepaalde vakgebieden, zoals de techniek of het internet. Lectoren worden gezien als specialist binnen hun vakgebied, omdat ze over veel praktijkervaring beschikken. Als lector heb je te maken met studenten van een hogeschool, die leren voor een beroep. Dit is een belangrijk verschil met universitair studenten, omdat universitair studenten leren onderzoek te doen. Daarnaast zijn opleidingen aan een hogeschool vooral praktijkgericht. Binnen universitaire studies is er meer aandacht voor de theorie.

Werken als lector

Een lector is dus een academisch docent, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en begeleiden van praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat in dienst staat van beroepsontwikkeling en beroepsinnovatie. Zoals eerder omschreven kan de functie lector vergeleken worden met de functie hoogleraar, echter is een lector werkzaam binnen het hoger onderwijs. Een andere benaming voor lector kan ook zijn praktijkprofessor, echter is een professor een hoogleraar en geen lector. Een lector is in de meeste gevallen een gepromoveerd onderzoeker, maar is werkzaam binnen het hoger onderwijs. In het verleden was het beroep lector voorbehouden aan universiteiten, maar dit is niet meer het geval. Lectoren waren docenten aan universiteiten, die net onder de titel hoogleraar werkten als lector. Deze titel is vervallen en komt tegenwoordig niet meer voor binnen universiteiten. Tegenwoordig spreekt men binnen universiteiten van een assistent-professor of van een adjunct-hoogleraar. Daarnaast kunnen hoogleraar rangen aangegeven worden door middel van de categorieën 1 en 2. Een lector is tegenwoordig dus werkzaam binnen het hoger onderwijs en niet meer werkzaam voor universiteiten. Als lector heb je dus te maken met praktijkgerichte studenten, die later bijvoorbeeld ingenieur of werktuigbouwkundige worden.

Wat doet een lector allemaal

De belangrijkste werkzaamheden van een lector is het verder verbeteren van het onderwijs door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Een lector combineert dan ook onderzoek, onderwijs en praktijk met als doel het onderwijs verder te verbeteren. Een lector geeft dan ook leiding aan een onderzoeksgroep, wat beter bekend staat als lectoraat of als kenniskring. Binnen deze kenniskring is het de verantwoordelijkheid van de deelnemers om belangrijke praktijkvragen en/of praktijkproblemen te helpen oplossen door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Daarnaast is het de bedoeling dat het praktijkgericht onderzoek een goede bijdrage levert met betrekking tot het onderwijs. Het is de lector die mogelijke partners vanuit de praktijk combineert met het hoger onderwijs.

Film: lector:

Film: wat is een lector

Opleidingen tot lector

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot lector. Een lector beschikt over het algemeen over een universitaire studie en heeft een promotietraject doorlopen in de richting van zijn lectoraat. Om lector te kunnen worden is het belangrijk dat een aanstaande lector over veel praktijkkennis beschikt zodat deze praktijk en onderwijs op een goede manier kan combineren. Als lector kan je natuurlijk werkzaam zijn binnen uiteenlopende vakgebieden, die ook om verschillende opleidingen zullen vragen. Zie voor meer informatie de vereniging van lectoren. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer. Voor startende ondernemers zijn er meerdere goede online boekhoudprogramma's beschikbaar.

Bedrijven waar een lector werkzaam kan zijn

Een lector is niet werkzaam voor bedrijven, omdat een lector werkzaam is binnen het onderwijs. Een lector is dan ook werkzaam voor een hogeschool. Een lector heeft wel met bedrijven te maken, omdat een lector het onderwijs en bedrijfsleven zal combineren met als doel het onderwijs verder te verbeteren.

Competenties lector

Een lector is in de eerste plaats een docent die over didactische vaardigheden moeten beschikken. Als lector ben je niet alleen docent, maar ondersteun je ook andere docenten om het onderwijs verder te verbeteren. Omdat een lector het bedrijfsleven combineert met het onderwijs kan een lector aangemerkt worden als een belangrijke netwerker en verbinder voor hogescholen. Daarnaast moet communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een lector te maken heeft met veel verschillende studenten, bedrijven en collega's. Ook het toepassen van innovatie is belangrijk als lector. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, onderzoeker, inzicht, inspiratie, analytisch, leiderschap, visie, organiseren, plannen, presteren en coachen. Verdere specifieke competenties kunnen verschillen per lector, omdat een lector werkzaam kan zijn binnen verschillende vakgebieden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als lector

Het arbeidsmarktperspectief van een lector is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep lector niet gezien kan worden als een gewoon beroep. Een lector moet beschikken over de juiste studies en praktijkervaring om uiteindelijk lector te kunnen worden. Er is wel steeds meer vraag naar lectoren, omdat het combineren van praktijkgericht onderzoek binnen het onderwijs steeds belangrijker aan het worden is. De doorgroeimogelijkheden als lector kunnen gezien worden in het verder specialiseren door het uitvoeren van onderzoek of het volgen van extra studies.

Arbeidsvoorwaarden en salaris lector

Een lector zal over het algemeen onder de CAO hoger beroepsonderwijs, vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een lector zal een salaris verdienen tussen de 5000 en 7500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Lector

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Lector, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Lector

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Lector bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Lector.

Mijnzzp.nl