Ambtelijk secretaris

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Ambtelijk secretaris?

Een ambtelijk secretaris biedt ondersteuning aan medezeggenschapsorganen, zoals de ondernemingsraad (OR) en/of de medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast kan een ambtelijk secretaris ondersteuning bieden aan een cliëntenraad met betrekking tot de zorg. Een cliëntenraad bestaat uit verschillende cliënten binnen een zorginstelling, die gezamenlijk opkomen voor de belangen van alle cliënten. De inhoudelijke werkzaamheden van een ambtelijk secretaris hebben vooral betrekking op het organisatorisch ondersteunen van medezeggenschapsorganen. De ambtelijk secretaris treedt vaak op als vraagbaak tussen medezeggenschapsorganen en het bestuur. Een ambtelijk secretaris werkt over het algemeen zelf ook in de organisatie en heeft daarnaast een aparte functie ten behoeve van de ondernemingsraad, medezeggenschapsraad of de cliëntenraad. De inhoudelijke werkzaamheden die een ambtelijk secretaris uitvoert hebben betrekking op het treffen van alle voorbereidingen, het voeren van vergaderingen, notuleren en het adviseren van de ondernemingsraad en/of medezeggenschapsraad. Als ambtelijk secretaris heb je te maken met de belangen van verschillende groepen mensen en de directie. Het is daarom erg belangrijk dat de ambtelijk secretaris beschikt over een goed inschattingsvermogen met betrekking tot bestuurlijke verhoudingen. Denk hierbij aan het op de juiste manier inschatten van de macht, die de ondernemingsraad en/of de medezeggenschapsraad precies heeft, inclusief het bestuur. Om de werkzaamheden als ambtelijk secretaris goed uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat de ambtelijk secretaris begrijpt hoe het spel gespeeld wordt. Hier bedoelen wij voornamelijk mee het zicht hebben op mogelijke valkuilen. Als ambtelijk secretaris bewaak je de voortgang van procedures en processen op een onafhankelijke manier en lever je nieuwe informatie aan de ondernemingsraad en/of de medezeggenschapsraad inclusief aan de raad van bestuur en/of de directie.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Ambtelijk secretaris

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Ambtelijk secretaris

Wat is het salaris en tarief van een Ambtelijk secretaris? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Ambtelijk secretaris in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Ambtelijk secretaris

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ambtelijk secretaris bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl