Paramedicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep paramedicus
Werken als paramedicus
Wat is een paramedicus?
Paramedicus beroepen
Paramedische zorg en behandelingen
Algemene taken paramedicus:
Gezondheidszorgtechnologie:
Opleidingen tot paramedicus
Bedrijven waar een paramedicus werkzaam kan zijn
Competenties paramedicus
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als paramedicus
Arbeidsvoorwaarden en salaris paramedicus
Eigen bedrijf starten als Paramedicus
Boekhoudprogramma vergelijken Paramedicus

Beroep paramedicus

Een paramedicus is een persoon die in de uitoefening van het beroep medische handelingen uitvoert, maar niet te kwalificeren is als arts. Een paramedicus is als een zorgverlener te zien en kan werkzaam zijn in allerlei disciplines. Het is een functie waarbij je doorgaans in opdracht van een arts of tandarts werkzaamheden uitvoert. Het hoeft niet te betekenen dat de werkzaamheden in de praktijk van een tandarts of arts uitgevoerd worden, maar kan ook op doorverwijzing in opdracht werken. De functie is vooral gericht op het verlenen van zorg en uitvoeren van medische handelingen en meestal niet op directe genezing gericht. Het gaat vaak om het verbeteren van de gezondheid, maar kan eveneens betrekking hebben op het behandelen van een aandoening. De benaming paramedicus is algemeen van aard en kent op zichzelf geen bevoegdheid en is evenmin te zien als een specifieke functie. In vrijwel alle disciplines geldt doorgaans dat een paramedicus vragen stelt om de medische situatie in kaart te brengen. Aan de hand van de klachten is het dan mogelijk om een behandelplan op te stellen en daar uitvoering aan te geven. De zorg richt zich daarbij onder meer op een verbetering in het functioneren van de persoon in kwestie. Paramedische zorg komt onder meer voor op het gebied van bewegen, maar ook in het kader van gewichtsbeheersing en huidverbetering. Dat betekent dan ook dat er allerlei paramedische beroepen zijn te onderscheiden binnen uiteenlopende vakgebieden. Er hoeft voor een behandeling door een paramedicus overigens niet altijd sprake te zijn van een verwijzing van een arts of tandarts. Het is ook mogelijk dat er mensen op eigen initiatief een behandeling bij een paramedicus ondergaan.

Werken als paramedicus

Een paramedicus is vrij vaak werkzaam onder toezicht van een geneeskundig medicus, zoals een arts, apotheker of tandarts. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om uit eigen beweging naar een diëtist te gaan of naar een counselor. Overigens is een fysiotherapeut ook een paramedicus voor de toepassing van behandelmethodes die te maken hebben met klachten aan het bewegingsapparaat. Dat geldt eveneens voor de werkzaamheden die een chiropractor uitvoert en voor een ergotherapeut. Zo zijn er ook op andere vakgebieden paramedici actief. Bijvoorbeeld om zorg te verlenen aan mensen met spraakproblemen die daarvoor in behandeling gaan bij een logopedist. Op het gebied van mondhygiëne geldt dat een mondhygiënist is aan te merken als een paramedicus. Zo zijn er ook paramedici die beroepen uitvoeren als podotherapeut, huidtherapeut en optometrist. Verder zijn er paramedici te onderscheiden die bijvoorbeeld eerste hulp verlenen of een eerste aanspreekpunt zijn, zoals een ambulanceverpleegkundige net als een doktersassistent. Zo zijn er ook paramedici die nauw betrokken zijn bij medische handelingen, zoals een anesthesiemedewerker. Een paramedicus kan ook werkzaamheden uitvoeren als een radiotherapeutisch laborant. Ten aanzien van het psychisch welbevinden is het ook mogelijk om als psycholoog als paramedicus te werken.

Wat is een paramedicus?

Paramedische zorg staat voor zorg die door een paramedicus wordt geleverd. Een van de meest bekende vormen is fysiotherapie, maar ook oefentherapie, diëtiek, ergotherapie en logopedie komen vaak voor. Het betreft hier paramedische zorg die door verschillende paramedici wordt verleend. Er is doorgaans sprake van een vergoeding vanuit het basispakket voor deze vormen van paramedische zorg. Een paramedicus is dus een zorgverlener die paramedische behandelingen uitvoert als onderdeel van zijn of haar beroep. Deze behandelingen worden meestal uitgevoerd onder toezicht van een arts. Naast het uitvoeren van paramedische behandelingen, voert de paramedicus ook taken uit ter bevordering van de gezondheid, in samenwerking met een arts.

Paramedicus beroepen

Er zijn verschillende paramedische beroepen, elk met hun eigen specialisaties en verantwoordelijkheden. Enkele voorbeelden van paramedische beroepen zijn:

 • Fysiotherapeut: Fysiotherapeuten behandelen en rehabiliteren patiënten met musculoskeletale aandoeningen, zoals blessures aan spieren, gewrichten en botten. Ze gebruiken oefeningen, manuele therapie, massage en andere technieken om de mobiliteit, kracht en functionaliteit van patiënten te verbeteren.
 • Ergotherapeut: Ergotherapeuten richten zich op het helpen van mensen met fysieke of cognitieve beperkingen om de dagelijkse activiteiten en taken uit te voeren. Ze gebruiken therapieën, aanpassingen en hulpmiddelen om de onafhankelijkheid en kwaliteit van leven van patiënten te bevorderen.
 • Logopedist: Logopedisten behandelen spraak-, taal-, slik- en gehoorstoornissen. Ze helpen mensen met communicatieproblemen door het evalueren en behandelen van spraak- en taalstoornissen, stotteren, stemproblemen en slikproblemen.
 • Diëtist: Diëtisten zijn deskundigen op het gebied van voeding en dieet. Ze helpen patiënten met het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon, geven advies over dieetmanagement bij specifieke aandoeningen en ondersteunen bij gewichtsbeheersing.
 • Podotherapeut: Podotherapeuten behandelen aandoeningen en afwijkingen aan de voeten, enkel en onderbenen. Ze evalueren en behandelen voetproblemen, bieden orthopedische ondersteuning en adviseren over schoeisel.
 • Radiodiagnostisch laborant: Radiodiagnostisch laboranten voeren medische beeldvormingsprocedures uit, zoals röntgenfoto's, CT-scans, MRI-scans en echografie. Ze helpen bij het stellen van diagnoses door het verkrijgen van beeldmateriaal van het lichaam voor beoordeling door een arts.
 • Optometrist: Optometristen voeren oogonderzoeken uit om visuele problemen te identificeren, zoals refractie-afwijkingen, oogziekten en oog gerelateerde gezondheidsproblemen. Ze kunnen ook brillen en contactlenzen voorschrijven.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van paramedische beroepen, en er zijn nog veel meer specialisaties binnen de paramedische sector. Elk van deze beroepen vereist specifieke kennis, vaardigheden en training om patiënten te kunnen behandelen en hen te helpen bij het bereiken van een betere gezondheid en welzijn.

Paramedische zorg en behandelingen

Het doel van de soorten zorg is anders en dat geldt ook voor de vergoeding. Bij fysiotherapie of bij oefentherapie is het bijvoorbeeld zo dat er sprake is van paramedische zorg om lichamelijke klachten of aandoeningen te behandelen. Logopedie is een vakgebied dat zich richt op het verbeteren of herstellen van de spraakfunctie en het spraakvermogen. Zo is het doel van ergotherapie om lichamelijke beperkingen of psychische stoornissen op te heffen, te compenseren of te verminderen. Bij diëtiek is er in het kader van paramedische zorg sprake van het voorzien in voorlichting op het gebied van eetgewoonten en voeding. Er is dan sprake van een medisch doel om met een gerichte behandeling klachten die samenhangen met voeding te verminderen of op te heffen.

Algemene taken paramedicus:

 • Intake houden.
 • Vragen stellen.
 • Onderzoek doen.
 • Klachten in kaart brengen.
 • Behandelplan opstellen.
 • Behandeling toepassen.
 • Voortgang in de gaten houden.
 • Administratie bijhouden.

Gezondheidszorgtechnologie:

Opleidingen tot paramedicus

Aangezien paramedicus een algemene benaming is en geen specifieke functie is er ook geen speciale opleiding voor te volgen. Bij de uitoefening van paramedische beroepen geldt dat er doorgaans minimaal een hbo-opleiding nodig is. Denk aan een hbo-opleiding tot fysiotherapeut of aan een hbo-opleiding voeding en diëtetiek. Binnen verschillende beroepen is het ook mogelijk om vanuit een Mbo-opleiding door te groeien tot paramedicus door het volgen van een opleiding op Hbo-niveau. Het is verder niet mogelijk om specifieke voorbeelden te geven. Er is ook een kwaliteitsregister paramedici (KP) waarbij paramedici zich kunnen aansluiten. Als zelfstandig paramedicus heb je ook te maken met boekhouden.

Bedrijven waar een paramedicus werkzaam kan zijn

Een paramedicus kan in allerlei organisaties werkzaam zijn. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, maar ook in een gezondheidskliniek of in een artsenpraktijk. Het komt ook vaak voor dat een paramedicus binnen een eigen praktijk werkzaam is. Bijvoorbeeld als diëtist of als een psycholoog of als een fysiotherapeut.

Competenties paramedicus

Het is voor een paramedicus belangrijk om zich te houden aan beroepscompetenties. Het is niet toegestaan om verder te gaan dan de richtlijnen en regels voorschrijven. Er is bij de uitvoering van werkzaamheden doorgaans sprake van rechtstreeks contact met mensen. Daarin is het belangrijk om over communicatieve vaardigheden te beschikken en sociaal ingesteld te zijn met empathisch vermogen. Werk je in een eigen praktijk dan komen er ook organisatorische vaardigheden bij kijken, zoals het plannen van afspraken. Het is daarom belangrijk om planmatig en nauwkeurig te werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als paramedicus

Een paramedicus richt zich op het verlenen van zorg en uitvoeren van behandelingen. In dat kader is er altijd werk voor een paramedicus. Er blijven altijd mensen met klachten aan het bewegingsapparaat of mensen die een diëtist of mondhygiënist nodig hebben. Daarom is het arbeidsmarktperspectief voor de meeste paramedici meestal goed te noemen. Het doorgroeien als paramedicus is mogelijk door bijvoorbeeld vanuit een dienstverband een eigen praktijk te openen. Of door binnen het eigen vakgebied verdere specialisaties te leren om daarmee de paramedische kennis uit te breiden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris paramedicus

Paramedici werken in allerlei branches. Daarom is het lastig om een eenduidig salaris aan te geven. Een doktersassistent verdient bijvoorbeeld doorgaans minder dan een psycholoog met een eigen praktijk. Het gemiddelde salaris van een paramedicus ligt waarschijnlijk tussen 3.500 euro en 4.500 euro bruto per maand. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de medische discipline, waarbinnen een paramedicus werkzaam is.

Eigen bedrijf starten als Paramedicus

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Paramedicus, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Paramedicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Paramedicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Paramedicus.

Mijnzzp.nl