Paramedicus

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Paramedicus?

Een paramedicus is een persoon die in de uitoefening van het beroep medische handelingen uitvoert, maar niet te kwalificeren is als arts. Een paramedicus is als een zorgverlener te zien en kan werkzaam zijn in allerlei disciplines. Het is een functie waarbij je doorgaans in opdracht van een arts of tandarts werkzaamheden uitvoert. Het hoeft niet te betekenen dat de werkzaamheden in de praktijk van een tandarts of arts uitgevoerd worden, maar kan ook op doorverwijzing in opdracht werken. De functie is vooral gericht op het verlenen van zorg en uitvoeren van medische handelingen en meestal niet op directe genezing gericht. Het gaat vaak om het verbeteren van de gezondheid, maar kan eveneens betrekking hebben op het behandelen van een aandoening. De benaming paramedicus is algemeen van aard en kent op zichzelf geen bevoegdheid en is evenmin te zien als een specifieke functie. In vrijwel alle disciplines geldt doorgaans dat een paramedicus vragen stelt om de medische situatie in kaart te brengen. Aan de hand van de klachten is het dan mogelijk om een behandelplan op te stellen en daar uitvoering aan te geven. De zorg richt zich daarbij onder meer op een verbetering in het functioneren van de persoon in kwestie. Paramedische zorg komt onder meer voor op het gebied van bewegen, maar ook in het kader van gewichtsbeheersing en huidverbetering. Dat betekent dan ook dat er allerlei paramedische beroepen zijn te onderscheiden binnen uiteenlopende vakgebieden. Er hoeft voor een behandeling door een paramedicus overigens niet altijd sprake te zijn van een verwijzing van een arts of tandarts. Het is ook mogelijk dat er mensen op eigen initiatief een behandeling bij een paramedicus ondergaan.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Paramedicus

Wat is het salaris en tarief van een Paramedicus? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Paramedicus in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Paramedicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Paramedicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl