Radiotherapeutisch laborant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een radiotherapeutisch laborant is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden die te maken hebben met patiënten die kanker hebben. Dit betreft niet alleen het uitvoeren van bestralingen maar ook de voorzorg en de nazorg van patiënten. Een radiotherapeutisch laborant kan zelfstandig bestraling uitvoeren, maar de radiotherapeutisch laborant werkt wel onder toezicht van een radiotherapeut of radiotherapeut-oncoloog. Het is niet zo dat de radiotherapeut bij iedere behandeling aanwezig zal zijn, afhankelijk van de soort behandeling. Een radiotherapeutisch laborant is dus werkzaam op de afdeling radiotherapie van een ziekenhuis waar patiënten behandeld worden die kanker hebben. Als radiotherapeutisch laborant zal je ook bestralingsplannen opstellen van patiënten en voer je zelfstandig bestralingen uit. Als radiotherapeutisch laborant is het belangrijk dat je je kan inleven in patiënten en ze weet te ondersteunen, omdat ze zeer ziek kunnen zijn. Ook het informeren van patiënten over de mogelijke bijwerkingen van de bestralingen is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Een radiotherapeutisch laborant mag dus tot zeker hoogte zelfstandig bepaalde werkzaamheden uitvoeren, echter werkt een radiotherapeutisch laborant wel onder het toezicht van een radiotherapeut. Het beroep radiotherapeutisch laborant is een beroep op Hbo-niveau. Een radiotherapeutisch laborant kan dus niet gezien worden als een arts of medisch specialist. Wel werkt een radiotherapeutisch laborant samen met verschillende soorten medisch specialisten. Het is niet zo dat een radiotherapeutisch laborant alleen te maken heeft met ernstig zieke patiënten. Een radiotherapeutisch laborant kan bijvoorbeeld ook preventief niet-kwaadaardige aandoeningen bestralen. De meeste bestralingsbehandelingen worden tegenwoordig poliklinisch geven. Dit houdt in dat de meeste patiënten na de behandeling gewoon naar huis mogen. Dit is wel sterk afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Een radiotherapeutisch laborant is dus geen arts en is alleen verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden onder toezicht van de radiotherapeut. Binnen dit beroep staat niet alleen de behandeling of bestraling van patiënten centraal maar juist ook de gemoedstoestand. Als radiotherapeutisch laborant is het ook je taak om patiënten op een duidelijke manier te voorzien van alle relevante informatie, zodat ze precies weten wat er gaat gebeuren en hoe dit gaat gebeuren. Het is radiotherapeut-oncoloog die de bestralingsplannen van patiënten zal opstellen, in overleg met andere medisch specialisten als dat nodig is. Het is vervolgens de taak van de radiotherapeutisch laborant om aan de hand van het bestralingsplan te berekenen welke dosis straling de patiënten krijgen, en hoe vaak ze bestraald moeten worden. Hiertoe behoort ook het kiezen van de juiste bestralingsmethode en de manier van bestralen.

Hoe werkt een bestraling

Om op de juiste manier en op de juiste plek te kunnen bestralen maakt een radiotherapeutisch laborant regelmatig gebruik van fixatiemaskers, die op maat gemaakt worden door de radiotherapeutisch laborant. Door deze maskers is het voor patiënten niet meer mogelijk om te bewegen, zodat de radiotherapeutisch laborant er zeker van is dat de juiste plek bestraald wordt. Dit masker kan bij iedere bestraling opnieuw gebruikt worden, zodat de patiënten steeds op dezelfde plek komen te liggen, doordat het masker bevestigd kan worden aan de bestralingstafel.

Wat doet een radiotherapeutisch laborant allemaal:

  • Het assisteren van de radiotherapeut
  • Het opstellen van bestralingsplannen (in overleg)
  • Het ontvangen en begeleiden van patiënten
  • Het verstrekken van informatie over bestralingen
  • Het opzoeken en markeren van het te bestralen gebied
  • Het berekenen van de dosisverdeling en bestralingstijd
  • Het instellen van de bestralingsapparatuur
  • Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
  • Het geven van nazorg

Werken als radiotherapeutisch laborant:

Opleidingen tot radiotherapeutisch laborant

Wie een carrière ambieert als radiotherapeutisch laborant kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB). Deze opleiding noemt men tegenwoordig ook wel Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT). Tijdens de opleiding is er onder andere aandacht voor medisch beeldvormende technieken, anatomie, fysiologie, pathologie, radiotherapeutische technieken, wiskunde, stralingsdeskundigheid/stralingsfysica en algemene gezondheidszorg. Door het volgen van deze Hbo-opleiding is het mogelijk om te werken op verschillende afdelingen, zoals de afdeling radiologie, de afdeling echografie, de afdeling nucleaire geneeskunde of de afdeling radiotherapie. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie.

Bedrijven waar een radiotherapeutisch laborant werkzaam kan zijn

Als radiotherapeutisch laborant kan je voor verschillende soorten ziekenhuizen werkzaam zijn, zoals algemene ziekenhuizen en academische ziekenhuizen. Daarnaast kan je in andere ziekenhuizen werkzaam zijn, als je beschikt over de Hbo-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, zoals kinderziekenhuizen, of kan je werkzaam zijn voor orthopedische klinieken en revalidatiecentra.

Competenties radiotherapeutisch laborant

De belangrijkste competentie als radiotherapeutisch laborant is je vakinhoudelijke kennis over zorg en techniek, omdat je als radiotherapeutisch laborant met moderne en kostbare apparatuur werkzaam bent. Daarnaast zul je moeten beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden tijdens de behandelingen. Algemeen belangrijke competenties zijn analyseren, inzicht, accuraat, empathie, integriteit en communicatie. Vooral communicatie speelt een belangrijke rol, omdat goede communicatie bijdraagt aan het welzijn van de patiënten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als radiotherapeutisch laborant

Het arbeidsmarktperspectief van een radiotherapeutisch laborant is over het algemeen goed te noemen. Daarnaast is het zo dat je met de Hbo-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken werkzaam kan zijn in verschillende vakgebieden, waardoor de arbeidskansen vergoot worden. De doorgroeimogelijkheden als radiotherapeutisch laborant moeten gezien worden in het volgen van een extra opleiding, zoals de masteropleiding medical imaging/radiation oncology, of een leidinggevende functie zoals de functie afdelingshoofd. Ook behoort een andere managementfunctie meestal tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris radiotherapeutisch laborant

Als een radiotherapeutisch laborant werkzaam is in loondienst zal deze in veel gevallen onder de cao ziekenhuizen vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als radiotherapeutisch laborant zal doorgaans tussen de 2400 en 3800 bruto per maand bedragen, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Wanneer een radiotherapeutisch laborant een leidinggevende functie heeft kan het salaris hoger uitvallen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Radiotherapeutisch laborant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Radiotherapeutisch laborant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl