Radiotherapeut

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep radiotherapeut
Werken als radiotherapeut
Wat doet een stralingsdeskundige
Wanneer wordt radiotherapie toegepast:
Film radiotherapeut-oncoloog:
Film: Bestraling bij borstkanker:
Opleidingen tot radiotherapeut
Bedrijven waar een radiotherapeut werkzaam kan zijn
Competenties radiotherapeut
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als radiotherapeut
Arbeidsvoorwaarden en salaris radiotherapeut
Eigen bedrijf starten als Radiotherapeut
Boekhoudprogramma vergelijken Radiotherapeut

Beroep radiotherapeut

Een radiotherapeut is een medisch specialist die gespecialiseerd is in het behandelen van patiënten door middel van ioniserende straling. Omdat de werkzaamheden van een radiotherapeut in de meeste gevallen betrekking hebben op kankerpatiënten, noemt men een radiotherapeut ook wel een radiotherapeut-oncoloog. Een radiotherapeut is werkzaam op de afdeling radiotherapie, die ook wel eens de bestralingsafdeling wordt genoemd. Als radiotherapeut behandel je patiënten die doorverwezen zijn door medisch specialisten, zoals een internist of medisch oncoloog. Radiotherapie heeft dus betrekking op bestraling van patiënten. Radiotherapie kan zelfstandig gegeven worden of betreft een aanvullende behandeling naast een operatie of als aanvulling op medicijnen of chemotherapie. De belangrijkste reden dat radiotherapie gegeven zal worden is het vernietigen van het kankerweefsel. Een radiotherapeut maakt voor zijn of haar werkzaamheden gebruik van straling met een hoge energie waardoor cellen zich niet meer kunnen delen. De werkzaamheden van een radiotherapeut zijn aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden die alleen uitgevoerd mogen worden door de juiste medisch specialist. Radiotherapie heeft tegenwoordig geen betrekking meer op chemotherapie, omdat chemotherapie alleen betrekking heeft op het behandelen van patiënten die kanker hebben door middel van medicatie. Dit maakt chemokuren natuurlijk niet minder belangrijk, echter zal een chemokuur niet uitgevoerd worden door middel van radiotherapie. Als radiotherapeut ben ook verantwoordelijk voor het opstellen van bestralingsplannen. Binnen een bestralingsplan zal precies opgenomen worden, wat het doel is van de bestralingen en op welke gebieden de radiotherapeut zich zal richten. Het is niet zo dat radiotherapeut alleen kwaadaardige aandoeningen zal bestralen. In sommige gevallen kan het ook belangrijk zijn om niet-kwaadaardige aandoeningen te bestralen.

Werken als radiotherapeut

Een radiotherapeut is dus een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van patiënten door middel van bestralingen. Een radiotherapeut maakt voor zijn werkzaamheden gebruik van stralingsapparatuur en straling, omdat kankercellen gevoelig zijn voor straling. Door het toepassen van straling probeert de radiotherapeut het erfelijk materiaal (DNA) te beschadigen, zodat de kankercellen niet meer in staat zijn om zich te delen. Bestraling kan om verschillende redenen worden toegepast, afhankelijk van het doel en de patiënt. Het is niet zo dat alle patiënten die bestralingsbehandelingen ondergaan verblijven in het ziekenhuis. Over het algemeen ondergaan patiënten een poliklinische behandeling en kunnen ze na de behandeling gewoon naar huis. Alleen de ernstig zieke patiënten worden over het algemeen opgenomen in het ziekenhuis, zodat verpleegkundige gespecialiseerde zorg kunnen bieden.

Wat doet een stralingsdeskundige

De radiotherapeut of radiotherapeut-oncoloog is dus een stralingsdeskundige die patiënten behandelt door middel van bestralingen. Voordat de radiotherapeut een bestraling uitvoert maakt hij of zij eerst een bestralingsplan, in overleg met de patiënt en andere medisch specialisten, zoals een internist of medisch oncoloog. Het bestralingsplan wordt vastgesteld aan de hand van gemaakte foto's op de CT-scan. Aan de hand van het bestralingsplan kan de radiotherapeut of de radiotherapeutisch laborant bepalen hoe lang en hoe vaak een patiënt bestraald moet worden. De daadwerkelijke bestraling wordt in veel gevallen uitgevoerd door de radiotherapeutisch laborant, die onder toezicht staat van de radiotherapeut-oncoloog. Een radiotherapeut-oncoloog is meestal alleen aanwezig tijdens de voorbereiding. Dit kan uiteraard wel per patiënt verschillen, omdat het bij ingewikkelde bestraling wel noodzakelijk kan zijn dat de radiotherapeut-oncoloog aanwezig is.

Wanneer wordt radiotherapie toegepast:

Als curatieve behandeling

  • Sommige soorten kanker kunnen curatief behandeld worden door bestraling. Er is dan verder geen operatie of chemotherapie nodig.

Als adjuvante behandeling

  • Adjuvante behandeling kan worden toegepast vóór of na een andere behandeling. Ook bij adjuvante behandeling is de behandeling gericht op genezing. Adjuvante radiotherapie kan ook vóór een operatie worden toegepast om de tumor kleiner te maken, zodat deze gemakkelijker te verwijderen is.

Als palliatieve behandeling

  • Als de ziekte niet (meer) curatief kan worden behandeld, is meestal een palliatieve behandeling mogelijk. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering van de klachten.

Film radiotherapeut-oncoloog:

Film: Bestraling bij borstkanker:

Opleidingen tot radiotherapeut

Een opleiding tot radiotherapeut is alleen mogelijk als je al beschikt over de universitaire studie geneeskunde. Na de studie geneeskunde zal de basisarts moeten kiezen voor de opleiding radiotherapeut-oncoloog. De studie radiotherapeut-oncoloog zal in totaal nog eens vijf jaar in beslag nemen. Deze studie bestaat voor tachtig procent uit praktijkervaring opdoen, onder begeleiding van een ervaren radiotherapeut-oncoloog, en bestaat voor twintig procent uit theorie. Ook zal er een verplichte stageperiode doorlopen moeten worden op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming (NGMB). Daarnaast moeten aanstaande radiotherapeuten een stralingscursus volgen die men de IRS-cursus noemt (stralingsbeschermingsonderwijs). Zie voor meer informatie over de opleiding de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. Ook de administratie is belangrijk als zelfstandig radiotherapeut.

Bedrijven waar een radiotherapeut werkzaam kan zijn

Als radiotherapeut kan je werkzaam zijn in een algemeen ziekenhuis, academisch ziekenhuis of radiotherapeutisch instituut, of ben je werkzaam voor een specialistisch kankercentrum. Daarnaast is het denkbaar dat je voor een Universitair Medisch Centrum werkzaam bent, gericht op wetenschappelijk onderzoek.

Competenties radiotherapeut

De belangrijkste competenties als radiotherapeut zijn het medisch handelen, samenwerken, kennis en wetenschap, het maatschappelijk handelen, professionaliteit, integriteit en goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast is technisch inzicht als radiotherapeut belangrijk, omdat je als radiotherapeut met ingewikkelde en moderne apparatuur werkzaam bent. Bijscholing binnen het vakgebied is een absolute must als radiotherapeut, omdat nieuwe technieken en mogelijkheden elkaar snel opvolgen. Algemeen belangrijke woorden zijn wet- en regelgeving, analytisch, analyseren, plannen, organiseren, controleren, adviseren, controleren en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als radiotherapeut

Het arbeidsmarktperspectief van een radiotherapeut is goed te noemen, ook door de lange opleidingsduur. Het verkrijgen van een baan als radiotherapeut of radiotherapeut-oncoloog zal in de meeste gevallen geen probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden als radiotherapeut moeten gezien worden in het promoveren of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden en salaris radiotherapeut

Als een radiotherapeut werkzaam is in loondienst zal deze in veel gevallen onder de cao ziekenhuizen vallen of de cao medisch specialist, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als radiotherapeut in loondienst zal doorgaans tussen de 6500 en 11000 bruto per maand bedragen, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Als een radiotherapeut werkzaam is als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld in een maatschap, kan het salaris vele malen hoger uitvallen.

Eigen bedrijf starten als Radiotherapeut

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Radiotherapeut, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Radiotherapeut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Radiotherapeut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Radiotherapeut.

Mijnzzp.nl