Anesthesiemedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een anesthesiemedewerker is verantwoordelijk voor het assisteren van de anesthesioloog bij alle voorkomende werkzaamheden, zoals het controleren van de apparatuur, het onder narcose brengen van patiënten en het assisteren bij het aanbrengen van plaatselijke verdovingen. Ook het bewaken van de vitale functies tijdens operaties, zoals de ademhaling en bloedsomloop, behoort tot het takkenpakket van de anesthesiemedewerker. Als anesthesiemedewerker ben je werkzaam binnen het operatie behandelteam onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog. Een anesthesiemedewerker is samen met de anesthesioloog verantwoordelijk voor de patiënten tijdens hun verblijf op de operatiekamer. Als anesthesiemedewerker heb je dan ook veelvuldig contact met patiënten, de anesthesioloog en alle andere operatieassistenten. Ook algemene werkzaamheden, zoals het vooraf klaarmaken van de operatiekamer en het klaarleggen van medicijnen en werkmaterialen behoort tot de werkzaamheden van een anesthesiemedewerker. De werkzaamheden van een anesthesiemedewerker zijn ondersteunende werkzaamheden, die betrekking hebben op anesthesie. De daadwerkelijke anesthesie wordt toegepast door de anesthesioloog. Anesthesie is meer dan het simpel verdoven van patiënten, omdat verdovingen per patiënt kunnen verschillen. De verdoving wordt aangepast aan leeftijd, gewicht en gezondheidstoestand van de patiënt. Tijdens de anesthesie worden de reacties op de medicijnen en de ingreep nauwkeurig gevolgd door de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker. Ook kan het nodig zijn om bloedverlies van de patiënt te corrigeren of de patiënt aan te sluiten op de beademingsmachine. Als anesthesiemedewerker sta je onder toezicht van de anesthesioloog, maar kan het ook voorkomen dat je zelfstandig werkt in overleg met de anesthesioloog. Ook kan het voorkomen dat je tijdens acute situaties zelfstandig werkzaam bent, totdat de anesthesioloog aanwezig is.

Een anesthesiemedewerker is dus werkzaam binnen een anesthesieteam en is verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de anesthesioloog. Een anesthesioloog is een arts, die zich onder andere gespecialiseerd heeft in het toedienen van anesthesie. Anesthesie heeft betrekking op de narcose van patiënten. Ondanks dat een anesthesiemedewerker verantwoordelijk is voor assisterende werkzaamheden komt het ook voor dat een anesthesiemedewerker zelfstandig bepaalde taken uitvoert, onder toezicht van de anesthesioloog. Als anesthesiemedewerker ben je nauw betrokken bij patiënten die een operatie moeten ondergaan. Denk bijvoorbeeld ook aan het uitleggen van procedures en aan het begeleiden van patiënten na de operatie. Een anesthesiemedewerker is dan ook op een brede manier betrokken bij patiënten, wat verder gaat dan alleen de operatie. Een van de belangrijkste taken van een anesthesiemedewerker is het bewaken van de vitale functies van patiënten. Denk hierbij aan de bloeddruk, de hartslag en aan de ademhaling. Als anesthesiemedewerker ben je meestal werkzaam op de operatiekamer maar kan het ook voorkomen dat je werkzaam bent binnen de polikliniek als het kleine ingrepen betreft. Ook kan een anesthesiemedewerker verantwoordelijk zijn voor pijnbestrijding na een operatie of ingreep.

Verschil anesthesiemedewerker en operatieassistent

Het verschil tussen een anesthesiemedewerker en een operatieassistent is dat de anesthesiemedewerker geen deel uitmaakt van het steriele team. Een anesthesiemedewerker heeft verder niks met het opereren van patiënten te maken. Een anesthesiemedewerker geeft bijvoorbeeld geen steriele instrumenten of materialen aan de snijdende specialist. De anesthesiemedewerker werkt samen met een anesthesist c.q. anesthesioloog en niet met een chirurg.

Werkzaamheden van een anesthesiemedewerker zijn:

  • Bedrijfsklaar maken van de anesthesie apparatuur en de operatiekamer
  • Klaarzetten van de materialen en medicijnen die nodig zijn (in overleg)
  • De patiënt voorbereiden voor de anesthesie (infuus prikken, bewaking aansluiten)
  • Het assisteren van de anesthesioloog bij de afgesproken anesthesie

Anesthesiemedewerker in opleiding:

Leerling anesthesiemedewerker:

Opleidingen tot anesthesiemedewerker

Wie een carrière ambieert anesthesiemedewerker kan het beste kiezen voor de opleiding anesthesiemedewerker van ongeveer drie jaar. Er worden ook gecombineerde anesthesiemedewerker/operatieassistent opleidingen aangeboden die vijf tot zes jaar in beslag nemen. De opleiding tot anesthesiemedewerker moet gezien worden als een opleiding op Hbo-niveau. Tijdens de opleiding anesthesiemedewerker is er onder andere aandacht voor ethiek, omgangskunde, recht, natuurkunde, scheikunde, zorg en techniek, farmacologie, anatomie, fysiologie en pathologie. Het is overigens ook mogelijk om als verpleegkundige door te leren tot anesthesiemedewerker. Een verpleegkundige die doorleert voor anesthesiemedewerker noemt men ook wel een anesthesieverpleegkundige. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

Bedrijven waar een anesthesiemedewerker werkzaam kan zijn

Als anesthesiemedewerker ben je over het algemeen werkzaam voor een ziekenhuis, maar ook kan je voor gespecialiseerde klinieken werkzaam zijn, zoals een privékliniek. Als anesthesiemedewerker kan je op verschillende afdelingen werkzaam zijn zoals de polikliniek, de intensive care of de verloskamer, of ben je bijvoorbeeld werkzaam op de spoedeisende hulp. In de meeste gevallen ben je als anesthesiemedewerker werkzaam binnen de operatiekamer en de anesthesie-afdeling.

Competenties anesthesiemedewerker

De belangrijkste competentie van een anesthesiemedewerker is je kennis van anesthesie. Omdat operaties lang kunnen duren is het belangrijk dat een anesthesiemedewerker beschikt over een goed concentratievermogen en uithoudingsvermogen. Daarnaast kan stressbestendigheid aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat operaties nooit zonder risico zijn. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je onderdeel uitmaakt van een team. Algemeen belangrijke woorden zijn flexibiliteit, plannen, inzicht, samenwerken, sensitiviteit, verantwoordelijkheidsgevoel, motivatie en reactievermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als anesthesiemedewerker

Het arbeidsmarktperspectief als anesthesiemedewerker is goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleiding. De doorgroeimogelijkheden als anesthesiemedewerker moeten gezien worden in het doorleren. Denk hierbij aan de functie sedatie anesthesiemedewerker (SAM). Een sedatie anesthesiemedewerker beschikt over meer bevoegdheden en mag zelfstandig bepaalde lichte anesthesie toepassen bij patiënten. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken als coloscopie en bronchoscopie (endoscopisch onderzoek).

Arbeidsvoorwaarden en salaris anesthesiemedewerker

Over het algemeen zal je als anesthesiemedewerker onder de cao ziekenhuizen vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een anesthesiemedewerker zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Bij andere instellingen, zoals een privékliniek, kan het salaris hoger uitvallen.

Mijnzzp.nl