Plastisch chirurg

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep plastisch chirurg
Werken als plastisch chirurg
Medisch noodzakelijke plastische chirurgie
Wat doet een plastisch chirurg allemaal:
Film plastisch chirurg:
Opleidingen tot plastisch chirurg
Bedrijven waar een plastisch chirurg werkzaam kan zijn
Competenties plastisch chirurg
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als plastisch chirurg
Arbeidsvoorwaarden en salaris plastisch chirurg
Eigen bedrijf starten als Plastisch chirurg
Boekhoudprogramma vergelijken Plastisch chirurg

Beroep plastisch chirurg

Een plastisch chirurg is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in het esthetisch aanpassen van het uiterlijk. Het is niet zo dat een plastisch chirurg alleen patiënten behandelt, die vanuit cosmetisch oogpunt hun uiterlijk wensen te laten aanpassen zonder medische noodzaak. Plastische chirurgie is voor sommige mensen simpelweg noodzakelijk, zoals voor mensen die brandwonden opgelopen hebben, of mensen die een aangeboren afwijking hebben. Een andere benaming voor plastische chirurgie is ook wel reconstructieve chirurgie. Plastische chirurgie is dus breder dan alleen het willen veranderen van het uiterlijk om niet-medische redenen. Het kan voor sommige mensen simpelweg noodzakelijk zijn, omdat ze een aangeboren afwijking hebben of omdat ze een afwijking hebben door een ongeluk. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het verwijderen van moedervlekken, die al dan niet zichtbaar zijn of mogelijk gevaarlijk zijn. Welke behandelingen een plastisch chirurg precies uitvoert, is deels wel afhankelijk van waar een plastisch chirurg werkzaam is. Het is niet zo dat een plastisch chirurg alleen operaties uitvoert aan het gezicht, omdat een plastisch chirurg ook gespecialiseerd is in handen. Daarnaast kan een plastisch chirurg verantwoordelijk zijn voor het behandelen van patiënten, die een borst moeten missen door kanker. Ook buikwandcorrecties worden in veel gevallen uitgevoerd door een plastisch chirurg. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een plastisch chirurg het beste omschrijven als het aanpassen van het uiterlijk van mensen om esthetische en/of functionele redenen. Als een plastisch chirurg veel werkt met aangeboren afwijkingen spreekt men ook wel van een kinder-plastisch chirurg. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden van een plastisch chirurg belangrijk, omdat plastische chirurgie mensen kan helpen, die zich bijvoorbeeld onzeker voelen of een noodzakelijke operatie moeten ondergaan.

Werken als plastisch chirurg

Een plastisch chirurg is dus een arts en chirurg, die zich gespecialiseerd heeft in plastische chirurgie. Zoals eerder omschreven heeft plastische chirurgie niet alleen betrekking op cosmetische doeleinden, zoals ooglidcorrecties of het inspuiten van botox of fillers. Ondanks dat veel ingrepen medisch gezien niet noodzakelijk zijn, maken tegenwoordig steeds meer mensen gebruik van de zogenaamde privéklinieken, om hun uiterlijk aan te passen. Ondanks dat er vaak gesproken wordt van niet medisch noodzakelijke ingrepen is deze scheidslijn wel dun te noemen, omdat mensen ook geestelijke schade kunnen oplopen door eventuele esthetische tekortkomingen, die niet in alle gevallen even duidelijk zijn of erkend zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die te kleine borsten heeft en zich daarom schaamt, wat aangemerkt kan worden als geestelijke klachten. Ondanks dat er in dit geval geen directe medische noodzaak is, kan het voor de betreffende persoon wel veel emotionele problemen opleveren, die van invloed zijn op het dagelijks functioneren. Zoals eerder omschreven is een plastisch chirurg een medisch specialist.

Medisch noodzakelijke plastische chirurgie

Medisch noodzakelijke plastische chirurgie heeft in de meeste gevallen betrekking op mensen die ernstige hinder ondervinden door onvolkomenheden, of op mensen die een operatie ondergaan hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen, die flaporen hebben, grote moedervlekken hebben of aan mensen, die kanker gehad hebben. Afhankelijk van de soort aandoeningen of klachten kan een plastisch chirurg ook te maken hebben met andere medisch specialisten. Denk bijvoorbeeld aan medisch oncologen, kno-artsen en aan neurologen. Ook patiënten, die brandwonden opgelopen hebben of huidkanker hebben gehad kunnen te maken krijgen met een plastisch chirurg. Dit zijn allemaal verschillende voorbeelden van medisch noodzakelijke plastische chirurgie. Andere vormen van medisch noodzakelijke plastische chirurgie zijn buikwandcorrecties, borstamputaties, aangezichtsverlammingen of neuscorrecties. Ook baby's, die geboren zijn met een afwijking kunnen te maken krijgen met een plastisch chirurg.

Wat doet een plastisch chirurg allemaal:

  • Het onderzoeken van patiënten.
  • Het adviseren van patiënten over behandelingen.
  • Het opereren van mensen met aangeboren afwijkingen.
  • Het opereren van mensen, die een ongeluk gehad hebben.
  • Het opereren van mensen, die een ziekte hebben gehad.
  • Het opereren van mensen met een reumatische handafwijking.
  • Het opereren van mensen, die doorligplekken hebben.
  • Het uitvoeren van algemene cosmetische operaties.

Film plastisch chirurg:

Opleidingen tot plastisch chirurg

Wie een carrière ambieert als plastisch chirurg zal de universitaire opleiding geneeskunde moeten volgen en afronden van ongeveer zes jaar. Na het afronden van universitaire opleiding geneeskunde ben je een basisarts en zal je nog een gespecialiseerde vervolgopleiding moeten volgen tot bijvoorbeeld ziekenhuisspecialist. Afhankelijk van de gekozen specialisatie zal de totale opleidingsduur als plastisch chirurg ongeveer negen tot twaalf jaar bedragen. Daarnaast is het zo dat je als plastische chirurg nooit uitgeleerd bent, omdat de medische kennis en mogelijkheden snel veranderen. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig plastisch chirurg.

Bedrijven waar een plastisch chirurg werkzaam kan zijn

Als plastisch chirurg ben je werkzaam binnen de gezondheidssector. Denk hierbij aan ziekenhuizen en aan de privéklinieken die gericht zijn op plastische chirurgie. Vanzelfsprekend kan een plastisch chirurg ook werkzaam zijn als ondernemer. In dat geval ben je meestal werkzaam voor een privékliniek.

Competenties plastisch chirurg

Als plastisch chirurg moet je over verschillende competenties beschikken, zoals het medisch kunnen handelen, communicatief goed onderlegd zijn, kunnen samenwerken, professioneel zijn, daadkrachtig zijn en je moet integer zijn. Als plastisch chirurg gericht op cosmetische behandelingen is het belangrijk om vaak met de patiënt te overleggen, zodat iedereen precies weet wat de mogelijke verwachtingen zijn na een behandeling. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, zelfstandigheid, overleggen, controleren, waakzaamheid, plannen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als plastisch chirurg

Het arbeidsmarktperspectief van een plastisch chirurg is goed te noemen, omdat veel behoefte is aan medisch specialisten. Het verkrijgen van werk als plastisch chirurg zal dan ook geen enkel probleem zijn. Daarnaast is het niet zomaar mogelijk om plastisch chirurg te worden. De doorgroeimogelijkheden van een plastisch chirurg moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, het verder specialiseren binnen het vakgebied of het starten van je eigen privékliniek. Ook het promoveren als wetenschapper behoort tot de mogelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden en salaris plastisch chirurg

Over het algemeen zullen de arbeidsvoorwaarden als plastisch chirurg prima geregeld zijn. Bij de Landelijke verenging van Artsen in Dienstverband is meer informatie te vinden over verschillende cao's met betrekking tot artsen en chirurgen. Een basisarts of arts in opleiding zal ongeveer een salaris verdienen tussen de 3000 en 3500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en salarisschaal. Een volwaardig plastisch chirurg zal in loondienst ongeveer een salaris verdienen tussen de 6500 en 11000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Over het algemeen kan een plastisch chirurg werkzaam zijn in een maatschap, of binnen zijn eigen kliniek veel meer verdienen.

Eigen bedrijf starten als Plastisch chirurg

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Plastisch chirurg, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Plastisch chirurg

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Plastisch chirurg bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Plastisch chirurg.

Mijnzzp.nl