Neonatoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep neonatoloog
Werken als neonatoloog
Wat is een kinderarts-neonatoloog
Wanneer baby's opnemen op de afdeling Neonatologie:
Film: wat doet een neonatoloog:
Film: kinderarts-neonatoloog:
Opleidingen tot neonatoloog
Bedrijven waar een neonatoloog werkzaam kan zijn
Competenties neonatoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als neonatoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris neonatoloog
Eigen bedrijf starten als Neonatoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Neonatoloog

Beroep neonatoloog

Een neonatoloog is een kinderarts die zich heeft gespecialiseerd in neonatologie. Neonatologie is een specialisme binnen de geneeskunde dat zich richt op de zorg van zieke en vroeggeboren zuigelingen. Een neonatoloog is dus een kinderarts die zich binnen de kindergeneeskunde gespecialiseerd heeft in neonatologie. De werkzaamheden van een neonatoloog hebben te maken met de behandeling van pasgeborenen, die in veel gevallen intensieve verzorging en behandeling nodig hebben. Zuigelingen die te vroeg geboren worden hebben over het algemeen speciale medische zorg nodig wegens de vroeggeboorte of het te lage geboortegewicht. Een andere benaming voor vroeggeboorte kan ook zijn prematuur. Prematuur heeft weer betrekking op de rijpheid van zuigelingen. Wanneer baby's te vroeg geboren worden kan er sprake zijn van een eerdere geboorte, een vroeggeboorte, een extreme prematuriteit of een miskraam, afhankelijk van hoe vroeg een baby geboren zal worden. Een neonatoloog is over het algemeen werkzaam op de afdeling Neonatologie en op de afdeling Neonatale Intensive Care Unit. De werkzaamheden van een neonatoloog zijn aan te merken als zeer gespecialiseerde en belangrijke werkzaamheden, omdat een neonatoloog met kwetsbare patiënten te maken heeft. Een neonatoloog werkt over het algemeen veel binnen zogenaamde multidisciplinaire teams, waarbinnen diverse andere medisch specialisten en andere zorgverleners betrokken kunnen zijn. De opleiding tot neonatoloog is aan te merken als een zware en ook langdurige opleiding. Een neonatoloog heeft met kinderen te maken, die verschillende aandoeningen kunnen hebben. Denk aan te vroeg geboren kinderen, ernstig zieke pasgeborenen kinderen, pasgeborenen met ernstige infecties, pasgeborenen met neurologische aandoeningen, pasgeborenen met aangeboren afwijkingen, pasgeborenen met ernstige longproblemen en aan pasgeborenen met aangeboren stofwisselingsziektes.

Werken als neonatoloog

Een neonatoloog is dus een kinderarts, die zich gespecialiseerd heeft in neonatologie. Neonatologie is de zorg voor pasgeborenen, wat ook betrekking heeft op baby's, die in een acute levensbedreigende situatie kunnen verkeren. Deze baby's worden in de meeste gevallen behandeld op de afdeling neonatale intensive care unit. Op de afdeling NICU liggen kinderen die te vroeg geboren zijn (prematuren), kinderen die een te laag gewicht hebben voor de zwangerschapsduur (dysmaturen) en kinderen met een (mogelijke) aandoening. Omdat het zeer specialistische werkzaamheden betreft zijn er ook speciale eisen met betrekking tot de verpleegkundige. Een verpleegkundige werkzaam binnen de neonatologie noemt men een neonatologie verpleegkundige. Zoals eerder omschreven zijn neonatologen vaak werkzaam binnen multidisciplinaire teams, waarbinnen ook andere medisch specialisten betrokken kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan longartsen, nierspecialisten, oogartsen en aan Kno-artsen.

Wat is een kinderarts-neonatoloog

Een andere benaming voor een neonatoloog is ook wel kinderarts-neonatoloog, omdat een neonatoloog een kinderarts is met de specialisatie neonatologie. Dit is dus een medische specialismen. De afdeling neonatologie binnen ziekenhuizen is een speciale afdeling, omdat het om een zeer kwetsbare doelgroep gaat, die in veel gevallen intensieve zorg nodig heeft. Over het algemeen is de afdeling neonatologie niet zomaar te bezoeken, omdat er gebruikgemaakt wordt van gesloten toegangsdeuren vanwege de veilheid en de hygiëne. De meeste baby's die opgenomen worden liggen in een couveuse. Een couveuse is een apparaat waarin zieke en/of te vroeg geboren baby's in een gecontroleerde omgeving geobserveerd en verpleegd kunnen worden door verpleegkundigen. Het is niet zo dat een neonatoloog alleen te maken heeft met te vroeg geboren baby's. Neonatologie is de naam voor alle zorg voor zieke en/of vroeggeboren kinderen. Het gaat wel om intensive care waarbij extra aandacht is voor de vitale functies. Ook een laag geboortegewicht is een belangrijke reden om extra zorg te bieden.

Wanneer baby's opnemen op de afdeling Neonatologie:

  • Baby's die ademhalingsondersteuning nodig hebben.
  • Baby's die een aangeboren afwijkingen hebben.
  • Baby's die een infectie hebben.
  • Baby's die een te laag gewicht hebben in relatie tot de zwangerschapsduur.
  • Baby's die een zuurstoftekort hebben gehad rond de bevalling.
  • Baby's die te vroeg geboren zijn.

Film: wat doet een neonatoloog:

Film: kinderarts-neonatoloog:

Opleidingen tot neonatoloog

Het beroep neonatoloog is alleen toegankelijk als je al beschikt over de universitaire studie geneeskunde van ongeveer zes jaar. Na het afronden van universitaire studie geneeskunde ben je een basisarts en zal je nog een gespecialiseerde vervolgopleiding moeten volgen tot kinderarts. Tijdens deze vervolgstudie werk je als zelfstandig arts als arts-assistent onder supervisie van ervaren kinderartsen. Over het algemeen zal je tijdens je opleiding werkzaam zijn in een Universitair Medisch Centrum en in een algemeen ziekenhuis. Na het afronden van de studie tot kinderarts die ongeveer vijf jaar in beslag zal nemen moet de kinderarts zich nog specialiseren in Neonatologie dat nog eens drie jaar in beslag zal nemen. Een opleiding tot neonatoloog zal dus minimaal veertien jaar in beslag nemen. Als zelfstandig neonatoloog kun je gebruikmaken van meerdere goede boekhoudprogramma's.

Bedrijven waar een neonatoloog werkzaam kan zijn

Een neonatoloog is over het algemeen werkzaam binnen een academisch ziekenhuis. Er zijn ook algemene ziekenhuizen die beschikken over een afdeling Neonatologie, echter zijn er maar tien ziekenhuizen die beschikken over een afdeling Neonatale Intensive Care Unit.

Competenties neonatoloog

Als neonatoloog moet je over veel verschillende competenties beschikken, zoals het medisch kunnen handelen, communicatief goed onderlegd zijn, kunnen samenwerken, professioneel zijn, daadkrachtig zijn en je moet integer zijn. Binnen de opleiding tot kinderarts en de specialisatie neonatologie zijn er vaste richtlijnen voor de competenties, omdat deze zo belangrijk zijn. Daarnaast is de algemene kennis en wetenschap binnen dit beroep belangrijk. Omdat je als neonatoloog met een kwetsbare doelgroep werkt, zul je moeten beschikken over incasseringsvermogen en tegen stresssituaties moeten kunnen. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, overleggen, controleren, waakzaamheid, plannen, organiseren en flexibiliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als neonatoloog

Het arbeidsmarktperspectief als neonatoloog is zeer goed te noemen, ook doordat het een lange en zware studie betreft. De doorgroeimogelijkheden als neonatoloog moeten gezien worden in het verder specialiseren en het wellicht promoveren als wetenschapper. Het beroep neonatoloog is al een zeer zware functie met veel verantwoordelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris neonatoloog

Over het algemeen zullen de arbeidsvoorwaarden als neonatoloog prima geregeld zijn. Bij de Landelijke verenging van Artsen in Dienstverband is meer informatie te vinden over verschillende cao's met betrekking tot artsen. Een volwaardig neonatoloog zal in loondienst ongeveer een salaris verdienen tussen de 8.000 en 12.000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep denkbaar. Het neonatoloog salaris kan namelijk behoorlijk oplopen, afhankelijk van de verantwoordelijkheden die de functie met zich meebrengt.

Eigen bedrijf starten als Neonatoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Neonatoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Neonatoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Neonatoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Neonatoloog.

Mijnzzp.nl