Neonatoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Neonatoloog?

Een neonatoloog is een kinderarts die zich heeft gespecialiseerd in neonatologie. Neonatologie is een specialisme binnen de geneeskunde dat zich richt op de zorg van zieke en vroeggeboren zuigelingen. Een neonatoloog is dus een kinderarts die zich binnen de kindergeneeskunde gespecialiseerd heeft in neonatologie. De werkzaamheden van een neonatoloog hebben te maken met de behandeling van pasgeborenen, die in veel gevallen intensieve verzorging en behandeling nodig hebben. Zuigelingen die te vroeg geboren worden hebben over het algemeen speciale medische zorg nodig wegens de vroeggeboorte of het te lage geboortegewicht. Een andere benaming voor vroeggeboorte kan ook zijn prematuur. Prematuur heeft weer betrekking op de rijpheid van zuigelingen. Wanneer baby's te vroeg geboren worden kan er sprake zijn van een eerdere geboorte, een vroeggeboorte, een extreme prematuriteit of een miskraam, afhankelijk van hoe vroeg een baby geboren zal worden. Een neonatoloog is over het algemeen werkzaam op de afdeling Neonatologie en op de afdeling Neonatale Intensive Care Unit. De werkzaamheden van een neonatoloog zijn aan te merken als zeer gespecialiseerde en belangrijke werkzaamheden, omdat een neonatoloog met kwetsbare patiënten te maken heeft. Een neonatoloog werkt over het algemeen veel binnen zogenaamde multidisciplinaire teams, waarbinnen diverse andere medisch specialisten en andere zorgverleners betrokken kunnen zijn. De opleiding tot neonatoloog is aan te merken als een zware en ook langdurige opleiding. Een neonatoloog heeft met kinderen te maken, die verschillende aandoeningen kunnen hebben. Denk aan te vroeg geboren kinderen, ernstig zieke pasgeborenen kinderen, pasgeborenen met ernstige infecties, pasgeborenen met neurologische aandoeningen, pasgeborenen met aangeboren afwijkingen, pasgeborenen met ernstige longproblemen en aan pasgeborenen met aangeboren stofwisselingsziektes.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Neonatoloog

Wat is het salaris en tarief van een Neonatoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Neonatoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Neonatoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Neonatoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl