Anesthesioloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep anesthesioloog
Werken als anesthesioloog
Wat doet een anesthesioloog?
Welke verdoving toepassen
Taken anesthesioloog:
Opleider anesthesiologie:
Opleidingen tot anesthesioloog
Bedrijven waar een anesthesioloog werkzaam kan zijn
Competenties anesthesioloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als anesthesioloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris anesthesioloog
Eigen bedrijf starten als Anesthesioloog
Boekhoudprogramma vergelijken Anesthesioloog

Beroep anesthesioloog

Een anesthesioloog is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in anesthesie ofwel anesthesiologie. Anesthesie heeft betrekking op het lokaal of geheel verdoven van patiënten. Een anesthesioloog is dan ook gespecialiseerd in verdovingsmiddelen, zoals een narcose. De inhoudelijke werkzaamheden van een anesthesioloog moeten wel breder gezien worden dan alleen het toedienen van anesthesie. Ook het monitoren van patiënten tijdens een operatie behoort tot het takenpakket van een anesthesioloog. Als een anesthesioloog tijdens een operatie aanwezig is kan hij of zij verschillende lichaamsfuncties monitoren, zoals de ademhandeling, de circulatie, de temperatuurregulatie en het bewustzijn van patiënten. Als het nodig is kan de anesthesioloog ook gebruikmaken van medische apparaten om bepaalde lichaamsfunctie tijdelijk over te nemen. De werkzaamheden van een anesthesioloog houden dus meer in dan alleen het verdoven van patiënten. De belangrijkste taak van een anesthesioloog is het beschermen van patiënten tegen schadelijke gevolgen door het onder narcose brengen van patiënten of het plaatselijk verdoven. Hiertoe behoort ook het monitoren van de diverse lichaamsfuncties en het ingrijpen als dat nodig is. Een anesthesioloog is dus gespecialiseerd in anesthesie, dat betrekking heeft op slaapmiddelen, pijnstillers en spierverslappers. Een anesthesioloog zal in de meeste gevallen eerst overleggen met patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan, over wat de beste manier van verdoven en behandelen is. Dit noemt men ook wel een pre-operatieve beoordeling of pre-operatieve screening. Tijdens dit overleg is het voor de patiënt mogelijk om zijn voorkeur aan te geven. Denk hierbij aan een algehele anesthesie of aan regionale anesthesie. Bij een algehele anesthesie (narcose) zal de patiënt het bewustzijn verliezen en bij regionale anesthesie blokkeert men alleen de voorgeleiding van pijnprikkels.

Werken als anesthesioloog

Een anesthesioloog is dus een medisch specialist, die zich gespecialiseerd heeft in anesthesiologie. Andere benamingen voor anesthesioloog kunnen ook zijn anesthesist of narcotiseur. Een anesthesioloog werkt in veel gevallen samen met een anesthesiemedewerker, die bepaalde handelingen zelfstandig mag uitvoeren in overleg met de anesthesioloog. Een anesthesioloog is dus op een brede manier verantwoordelijk voor pijnbestrijding, verdovingen en intensieve zorg. Als anesthesioloog heb je te maken met patiënten die een operatie moeten ondergaan, of met patiënten die een pijnlijk onderzoek ondergaan. Een anesthesioloog kan niet aangemerkt worden als chirurg, omdat dit een snijdend medisch specialist betreft. Een anesthesioloog werkt overigens niet alleen op de operatiekamer. Denk ook aan de intensive care en aan de afdeling spoedeisende hulp. Daarnaast behoort de behandeling van moeilijk te bestrijden pijn tot het vakgebied van een anesthesioloog. Als anesthesioloog werk je meestal samen met verschillende specialisten binnen een team. Dit betreft voornamelijk chirurgen, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.

Wat doet een anesthesioloog?

Een anesthesioloog is dus een medisch specialist die verantwoordelijk is voor het beheer van anesthesie en zorg tijdens chirurgische ingrepen en andere medische procedures. Ze zijn getraind om patiënten voor te bereiden op de operatie, hen tijdens de ingreep te bewaken en na de ingreep te zorgen voor pijnbestrijding en herstel. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een anesthesioloog:

 • Preoperatieve evaluatie: De anesthesioloog beoordeelt de medische geschiedenis van de patiënt, voert lichamelijk onderzoek uit en beoordeelt eventuele risicofactoren. Ze bespreken de anesthesie opties met de patiënt en helpen bij het nemen van een geïnformeerde beslissing over de beste vorm van anesthesie voor de specifieke ingreep.
 • Anesthesie beheer: De anesthesioloog is verantwoordelijk voor het beheer van anesthesie tijdens de operatie of procedure. Ze selecteren en toedienen van de juiste vorm van anesthesie, zoals algemene anesthesie (waarbij de patiënt in slaap wordt gebracht), regionale anesthesie (zoals epidurale of spinale anesthesie) of lokale anesthesie. Ze monitoren voortdurend de vitale functies van de patiënt, waaronder bloeddruk, hartslag, ademhaling en zuurstofniveaus, om ervoor te zorgen dat de patiënt stabiel blijft tijdens de procedure.
 • Pijnbeheersing: Anesthesiologen spelen een belangrijke rol bij het beheersen van pijn na een operatie of procedure. Ze kunnen verschillende pijnbestrijdingsmethoden gebruiken, waaronder medicatie, regionale anesthesie-technieken of epidurale katheters om de pijn te verminderen en het comfort van de patiënt te verbeteren tijdens het herstelproces.
 • Noodsituaties en reanimatie: Anesthesiologen zijn getraind om te handelen in noodsituaties die kunnen optreden tijdens een operatie of procedure. Ze zijn bekwaam in reanimatietechnieken, zoals het beheer van luchtwegobstructie, hartstilstand of andere levensbedreigende situaties. Ze werken samen met het operatieteam om snel en effectief te reageren op noodsituaties.
 • Postoperatieve zorg en monitoring: Na de operatie zorgt de anesthesioloog voor de patiënt tijdens het herstel. Ze bewaken de vitale functies van de patiënt, beheren medicatie voor pijnbestrijding en helpen bij het beheren van mogelijke complicaties of bijwerkingen van de anesthesie.

Naast het werken tijdens operaties, kunnen anesthesiologen ook betrokken zijn bij pijnklinieken, obstetrische afdelingen voor pijnbeheersing tijdens de bevalling, intensive care units en spoedeisende hulpafdelingen waar ze expertise bieden op het gebied van pijnbeheersing en het beheer van kritieke situaties.

Welke verdoving toepassen

Een van de belangrijkste taken van een anesthesioloog is het uitvoeren van pre-operatief onderzoek om te bepalen welk type narcose of gedeeltelijke verdoving toegepast kan worden bij patiënten. Uit pre-operatief onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat een patiënt allergisch is voor bepaalde stoffen. Ook eerdere ziektes kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke narcose of verdoving. Ook na de behandeling blijft de anesthesioloog verantwoordelijk voor het toedienen van medicijnen en de pijnstilling. Vanzelfsprekend is anesthesiologische zorg erg belangrijk. Denk alleen al aan het voorkomen van acute pijn of aan pijnbehandeling met betrekking tot bij patiënten met chronische pijn.

Taken anesthesioloog:

 • Het onderzoeken van patiënten.
 • Het controleren van de apparatuur.
 • Het kiezen van de juiste verdoving.
 • Het verdoven en wakker maken van patiënten.
 • Het toedienen van medicijnen.
 • Het bewaken van de vitale lichaamsfuncties.
 • Het aansturen van anesthesiemedewerkers.

Opleider anesthesiologie:

Opleidingen tot anesthesioloog

De opleiding Anesthesie is alleen toegankelijk voor basisartsen die beschikken over de universitaire studie Geneeskunde. Na de studie Geneeskunde is het mogelijk om te kiezen voor de specialisatie Anesthesie. De studie Anesthesie zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen. Tijdens deze studie zal je meteen aan het werk gaan als anesthesioloog, maar sta je wel onder toezicht van een ervaren anesthesioloog. Als anesthesioloog is het overigens verplicht om ieder jaar enkele dagen bijscholing te volgen, omdat er steeds nieuwe technieken en mogelijkheden bijkomen. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Verenging voor Anesthesiologie. Als zelfstandig werkende anesthesioloog kun je het beste gebruikmaken van online boekhouden voor de complete administratie. Hiervoor zijn meerdere geschikte boekhoudpakketten beschikbaar.

Bedrijven waar een anesthesioloog werkzaam kan zijn

Een anesthesioloog is werkzaam binnen een algemeen ziekenhuis, specialistisch ziekenhuis of Universitair Medisch Centrum. Als anesthesioloog werk je op de afdeling anesthesiologie, OK, chronische-pijnpolikliniek of intensive care van een ziekenhuis. Het is niet zo dat je als anesthesioloog alleen werkzaam bent binnen operatiekamers. Een anesthesioloog kan binnen verschillende afdelingen werkzaam zijn, naast de afdeling anesthesiologie. Kleine ingrepen kunnen bijvoorbeeld ook plaatsvinden binnen de polikliniek.

Competenties anesthesioloog

De belangrijkste competentie van een anesthesioloog is het medisch handelen. Een anesthesioloog heeft te maken met verschillende vaste beroepscompetenties. Als anesthesioloog is het kunnen analyseren met betrekking tot de juiste anesthesie toepassing erg belangrijk. Daarnaast speelt het leidinggeven en communicatie een belangrijke rol binnen het beroep, omdat je te maken hebt met verschillende andere specialisten. Je moet dus beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn kritisch, samenwerken, inzicht, flexibiliteit, stressbestendigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, besluitvaardigheid en daadkracht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als anesthesioloog

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide anesthesioloog is prima te noemen, mede vanwege de opleidingsduur die wel elf jaar kan bedragen. Anesthesioloog vacatures zijn over het algemeen voldoende te vinden. De doorgroeimogelijkheden als anesthesioloog moeten gezien worden in het verder specialiseren. Denk hierbij aan de specialisatie anesthesioloog-intensivist. Een anesthesioloog-intensivist behandelt patiënten die verschillende aandoeningen kunnen hebben op een intensivecareafdeling. Ook het promoveren behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris anesthesioloog

Over het algemeen zal je als anesthesioloog onder de cao ziekenhuizen vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een anesthesioloog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 6500 en 11000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Bij andere instellingen, zoals een privékliniek, kan het salaris hoger uitvallen. Het salaris anesthesioloog kan dus sterk verschillen.

Eigen bedrijf starten als Anesthesioloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Anesthesioloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Anesthesioloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Anesthesioloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Anesthesioloog.

Mijnzzp.nl