Anesthesioloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een anesthesioloog is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in anesthesie ofwel anesthesiologie. Anesthesie heeft betrekking op het lokaal of geheel verdoven van patiënten. Een anesthesioloog is dan ook gespecialiseerd in verdovingsmiddelen, zoals een narcose. De inhoudelijke werkzaamheden van een anesthesioloog moeten wel breder gezien worden dan alleen het toedienen van anesthesie. Ook het monitoren van patiënten tijdens een operatie behoort tot het takenpakket van een anesthesioloog. Als een anesthesioloog tijdens een operatie aanwezig is kan hij of zij verschillende lichaamsfuncties monitoren, zoals de ademhandeling, de circulatie, de temperatuurregulatie en het bewustzijn van patiënten. Als het nodig is kan de anesthesioloog ook gebruikmaken van medische apparaten om bepaalde lichaamsfunctie tijdelijk over te nemen. De werkzaamheden van een anesthesioloog houden dus meer in dan alleen het verdoven van patiënten. De belangrijkste taak van een anesthesioloog is het beschermen van patiënten tegen schadelijke gevolgen door het onder narcose brengen van patiënten of het plaatselijk verdoven. Hiertoe behoort ook het monitoren van de diverse lichaamsfuncties en het ingrijpen als dat nodig is. Een anesthesioloog is dus gespecialiseerd in anesthesie, dat betrekking heeft op slaapmiddelen, pijnstillers en spierverslappers. Een anesthesioloog zal in de meeste gevallen eerst overleggen met patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan, over wat de beste manier van verdoven en behandelen is. Dit noemt men ook wel een pre-operatieve beoordeling of pre-operatieve screening. Tijdens dit overleg is het voor de patiënt mogelijk om zijn voorkeur aan te geven. Denk hierbij aan een algehele anesthesie of aan regionale anesthesie. Bij een algehele anesthesie (narcose) zal de patiënt het bewustzijn verliezen en bij regionale anesthesie blokkeert men alleen de voorgeleiding van pijnprikkels.

Een anesthesioloog is dus een medisch specialist, die zich gespecialiseerd heeft in anesthesiologie. Andere benamingen voor anesthesioloog kunnen ook zijn anesthesist of narcotiseur. Een anesthesioloog werkt in veel gevallen samen met een anesthesiemedewerker, die bepaalde handelingen zelfstandig mag uitvoeren in overleg met de anesthesioloog. Een anesthesioloog is dus op een brede manier verantwoordelijk voor pijnbestrijding, verdovingen en intensieve zorg. Als anesthesioloog heb je te maken met patiënten die een operatie moeten ondergaan, of met patiënten die een pijnlijk onderzoek ondergaan. Een anesthesioloog kan niet aangemerkt worden als chirurg, omdat dit een snijdend medisch specialist betreft. Een anesthesioloog werkt overigens niet alleen op de operatiekamer. Denk ook aan de intensive care en aan de afdeling spoedeisende hulp. Daarnaast behoort de behandeling van moeilijk te bestrijden pijn tot het vakgebied van een anesthesioloog. Als anesthesioloog werk je meestal samen met verschillende specialisten binnen een team. Dit betreft voornamelijk chirurgen, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.

Welke verdoving toepassen

Een van de belangrijkste taken van een anesthesioloog is het uitvoeren van pre-operatief onderzoek om te bepalen welk type narcose of gedeeltelijke verdoving toegepast kan worden bij patiënten. Uit pre-operatief onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat een patiënt allergisch is voor bepaalde stoffen. Ook eerdere ziektes kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke narcose of verdoving. Ook na de behandeling blijft de anesthesioloog verantwoordelijk voor het toedienen van medicijnen en de pijnstilling. Vanzelfsprekend is anesthesiologische zorg erg belangrijk. Denk alleen al aan het voorkomen van acute pijn of aan pijnbehandeling met betrekking tot bij patiënten met chronische pijn.

Verantwoordelijkheden anesthesioloog:

  • Het onderzoeken van patiënten
  • Het controleren van de apparatuur
  • Het kiezen van de juiste verdoving
  • Het verdoven en wakker maken van patiënten
  • Het toedienen van medicijnen
  • Het bewaken van de vitale lichaamsfuncties
  • Het aansturen van anesthesiemedewerkers

Opleider anesthesiologie:

Opleidingen tot anesthesioloog

De opleiding Anesthesie is alleen toegankelijk voor basisartsen die beschikken over de universitaire studie Geneeskunde. Na de studie Geneeskunde is het mogelijk om te kiezen voor de specialisatie Anesthesie. De studie Anesthesie zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen. Tijdens deze studie zal je meteen aan het werk gaan als anesthesioloog, maar sta je wel onder toezicht van een ervaren anesthesioloog. Als anesthesioloog is het overigens verplicht om ieder jaar enkele dagen bijscholing te volgen, omdat er steeds nieuwe technieken en mogelijkheden bijkomen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Verenging voor Anesthesiologie.

Bedrijven waar een anesthesioloog werkzaam kan zijn

Een anesthesioloog is werkzaam binnen een algemeen ziekenhuis, specialistisch ziekenhuis of Universitair Medisch Centrum. Als anesthesioloog werk je op de afdeling anesthesiologie, OK, chronische-pijnpolikliniek of intensive care van een ziekenhuis. Het is niet zo dat je als anesthesioloog alleen werkzaam bent binnen operatiekamers. Een anesthesioloog kan binnen verschillende afdelingen werkzaam zijn, naast de afdeling anesthesiologie. Kleine ingrepen kunnen bijvoorbeeld ook plaatsvinden binnen de polikliniek.

Competenties anesthesioloog

De belangrijkste competentie van een anesthesioloog is het medisch handelen. Een anesthesioloog heeft te maken met verschillende vaste beroepscompetenties. Als anesthesioloog is het kunnen analyseren met betrekking tot de juiste anesthesie toepassing erg belangrijk. Daarnaast speelt het leidinggeven en communicatie een belangrijke rol binnen het beroep, omdat je te maken hebt met verschillende andere specialisten. Je moet dus beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn kritisch, samenwerken, inzicht, flexibiliteit, stressbestendigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, besluitvaardigheid en daadkracht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als anesthesioloog

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide anesthesioloog is prima te noemen, mede vanwege de opleidingsduur die wel elf jaar kan bedragen. Anesthesioloog vacatures zijn over het algemeen voldoende te vinden. De doorgroeimogelijkheden als anesthesioloog moeten gezien worden in het verder specialiseren. Denk hierbij aan de specialisatie anesthesioloog-intensivist. Een anesthesioloog-intensivist behandelt patiënten die verschillende aandoeningen kunnen hebben op een intensivecareafdeling. Ook het promoveren behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris anesthesioloog

Over het algemeen zal je als anesthesioloog onder de cao ziekenhuizen vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een anesthesioloog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 6500 en 11000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Bij andere instellingen, zoals een privékliniek, kan het salaris hoger uitvallen. Het salaris anesthesioloog kan dus sterk verschillen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Anesthesioloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Anesthesioloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl