Anesthesioloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Anesthesioloog?

Een anesthesioloog is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in anesthesie ofwel anesthesiologie. Anesthesie heeft betrekking op het lokaal of geheel verdoven van patiënten. Een anesthesioloog is dan ook gespecialiseerd in verdovingsmiddelen, zoals een narcose. De inhoudelijke werkzaamheden van een anesthesioloog moeten wel breder gezien worden dan alleen het toedienen van anesthesie. Ook het monitoren van patiënten tijdens een operatie behoort tot het takenpakket van een anesthesioloog. Als een anesthesioloog tijdens een operatie aanwezig is kan hij of zij verschillende lichaamsfuncties monitoren, zoals de ademhandeling, de circulatie, de temperatuurregulatie en het bewustzijn van patiënten. Als het nodig is kan de anesthesioloog ook gebruikmaken van medische apparaten om bepaalde lichaamsfunctie tijdelijk over te nemen. De werkzaamheden van een anesthesioloog houden dus meer in dan alleen het verdoven van patiënten. De belangrijkste taak van een anesthesioloog is het beschermen van patiënten tegen schadelijke gevolgen door het onder narcose brengen van patiënten of het plaatselijk verdoven. Hiertoe behoort ook het monitoren van de diverse lichaamsfuncties en het ingrijpen als dat nodig is. Een anesthesioloog is dus gespecialiseerd in anesthesie, dat betrekking heeft op slaapmiddelen, pijnstillers en spierverslappers. Een anesthesioloog zal in de meeste gevallen eerst overleggen met patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan, over wat de beste manier van verdoven en behandelen is. Dit noemt men ook wel een pre-operatieve beoordeling of pre-operatieve screening. Tijdens dit overleg is het voor de patiënt mogelijk om zijn voorkeur aan te geven. Denk hierbij aan een algehele anesthesie of aan regionale anesthesie. Bij een algehele anesthesie (narcose) zal de patiënt het bewustzijn verliezen en bij regionale anesthesie blokkeert men alleen de voorgeleiding van pijnprikkels.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Anesthesioloog

Wat is het salaris en tarief van een Anesthesioloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Anesthesioloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Anesthesioloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Anesthesioloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl